Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

 • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
 • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
 • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Phúc Lợi

 • Bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Đồng phục
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Chế độ nghỉ phép

Mô Tả Công Việc

Quản lý Nguồn vốn hàng ngày và Bảng cân đối kế toán

 • Quản lý trạng thái thanh khoản hàng ngày, sổ chứng khoán đầu tư, tiền gửi từ các khách hàng bán buôn, được thực hiện bằng các các loại tiền tệ với hạn mức được ngân hàng quy định và đóng góp để đạt được các mục tiêu đề ra;
 • Phát triển và duy trì mối quan hệ với các đối tác ngân hàng để tối ưu hóa nguồn vốn huy động;
 • Giám sát dòng tiền và quản lý thanh khoản của ngân hàng và đề xuất các chiến lược huy động vốn phù hợp với cấu trúc tài sản-nợ của ngân hàng;
 • Thực hiện dự báo và phân tích các kịch bản của bảng cân đối tài sản và đánh giá rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng( IRRBB), từ đó đưa ra các khuyến nghị về phân bổ tài sản theo nhóm khách hàng, nhóm sản phẩm và phân bổ huy động theo nhóm khách hàng, kỳ hạn, nhằm đạt được mục tiêu tối ưu hóa thu nhập lãi thuẩn và bảng cân đối tài sản mục tiêu;
 • Quản lý chênh lệch lãi suất của sổ ngân hàng: phối hợp với bộ phận quản lý Nguồn vốn và Thanh khoản và Đơn vị Quản lý Rủi ro Thị trường, rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng (IRBB) và rủi ro thanh khoản để đánh giá tác động của khoảng chênh lệch lãi suất đối với thu nhập lãi thuần (NII), đề xuất điều chỉnh khoảng chênh lệch lãi suất phù hợp;
 • Thực hiện kiểm tra giả định (UAT) cho các hệ thống quản lý rủi ro lãi suất (IRRBB) và rủi ro thanh khoản như một phần của các dự án quản lý rủi ro toàn diện của sổ ngân hàng;
 • Phân tích và dự báo chỉ số thanh khoản và rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng và đưa ra các khuyến nghị để đảm bảo tuân thủ các hạn mức;
 • Phân tích các báo cáo rủi ro và xác định các rủi ro chính của danh mục đầu tư và các danh mục tiềm ẩn có nguy cơ vượt quá giới hạn rủi ro cho phép;
 • Phối hợp với bộ phận quản lý Nguồn vốn và Thanh khoản để đề xuất giới hạn nội bộ và rủi ro thanh khoản và rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng;
 • Đánh giá tác động của các thay đổi chính sách và quy định đối với rủi ro lãi suất và rủi ro thanh khoản;
 • Phối hợp với Đơn vị Quản lý Rủi ro Thị trường, rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng và rủi ro thanh khoản, Ban Quản lý Rủi ro để đưa ra các kịch bản căng thẳng về rủi ro thanh khoản và lãi suất trên sổ ngân hàng;
 • Phát triển các chính sách quản lý tài sản và nợ phải trả.

Quản lý sản phẩm đầu tư thu nhập cố định

 • Phân tích các rủi ro liên quan đến sổ sách trái phiếu chính phủ VND nhằm giảm thiểu các rủi ro MTM tiềm ẩn đồng thời tối đa hóa lợi nhuận phù hợp với các quy định địa phương.
 • Xây dựng và phát triển mối quan hệ đối tác với các tổ chức tài chính bao gồm các đề xuất hạn mức với đối tác cho các sản phẩm đầu tư trái phiếu và mua bán lại trái phiếu (repo).
 • Phân tích các cơ hội biến động lãi suất cho các sản phẩm đầu tư trái phiếu chính phủ.
 • Quản lý sổ sách trái phiếu chính phủ một cách hiệu quả.
 • Đề xuất các giới hạn, trình phê duyệt và triển khai các kế hoạch kinh doanh để mang lại lợi nhuận cho ngân hàng.

Quản lý chính sách và cơ chế giá vốn nội bộ (FTP)

 • Phát triển và triển khai chính sách định giá vốn nội bộ (FTP) của ngân hàng. Sử dụng các công cụ FTP để quản lý thành phần danh mục đầu tư và hoàn thiện cấu trúc thanh khoản.
 • Đề xuất lãi suất chuyển giao vốn cho các sản phẩm mới; điều chỉnh lãi suất chuyển giao vốn phù hợp với chiến lược của ngân hàng.

Quản lý nguồn vốn

 • Chịu trách nhiệm lập kế hoạch và quản lý nguồn vốn chủ sở hữu, bao gồm tính toán cung và cầu, giám sát tỷ lệ an toàn và báo cáo theo quy định pháp luật.
 • Chuẩn bị kế hoạch dự phòng nguồn vốn chủ sở hữu.
 • Phát triển chính sách đầu tư để tối ưu hóa thu nhập lãi thuần (NII) về rủi ro thanh khoản và rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng.

Quản lý khung giá cho khách hàng

 • Xây dựng khung chính sách.
 • Xem xét và sửa đổi khung chính sách giá.
 • Giám sát việc thực hiện cơ chế định giá.
 • Đề xuất thay đổi cơ chế định giá.

Thực hiện vai trò hỗ trợ trong các hoạt động của ALCO

 • Cung cấp báo cáo cho Ủy ban ALCO về: phân tích cấu trúc bảng cân đối kế toán, hiệu quả phân bổ tài sản ; phối hợp với các đơn vị liên quan để đảm bảo báo cáo được hoàn thành và kịp thời cung cấp phân tích, khuyến nghị và phân bổ nguồn lực cho các Đơn vị Kinh doanh với mục tiêu quản lý bảng cân đối kế toán hiệu quả.
 • Các công việc hành chính hỗ trợ Ủy ban ALCO như sắp xếp lịch họp, tổng hợp tài liệu cuộc họp, giám sát việc thực hiện các quyết định của ALCO.

Yêu Cầu Công Việc

 • Bằng cử nhân hoặc bằng cấp cao hơn về Kinh doanh, Tài chính, hoặc các chứng chỉ chuyên nghiệp tương đương. Có kinh nghiệm liên quan tại các tổ chức tài chính. Ưu tiên Bằng thạc sĩ về Tài chính, CFA, hoặc FRM/PRM.
 • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm chuyên sâu về thị trường tiền tệ hoặc quản lý rủi ro thanh khoản, rủi ro lãi suất. Có khả năng nhận diện và truyền đạt các rủi ro phức tạp liên quan đến lợi ích và chi phí của bảng cân đối kế toán.
 • Ưu tên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong quản lý rủi ro tại một tổ chức tài chính, Kinh nghiệm với Tài chính, CNTT, hoặc các Hệ thống Thông tin Quản lý (MIS) liên quan.
 • Hiểu biết sâu sắc về các sản phẩm Ngân quỹ và quản lý rủi ro bảng cân đối kế toán.
 • Thành thạo Excel nâng cao (macro) và Access; kinh nghiệm với VBA và SQL là lợi thế.
 • Có tư duy phân tích và khả năng làm việc với số liệu tốt.
 • Làm việc nhóm, chăm chỉ và sáng tạo.
 • Thành thạo tiếng Anh và kỹ năng CNTT là một ưu tiên.

Hướng dẫn ứng tuyển

Bước 1: Điền vào Mẫu thông tin ứng viên SHB, tải mẫu tại đây,
Bước 2: Chọn nút "Nộp Đơn" bên trên để ứng tuyển.
Bước 3: Sau khi hoàn tất bước nộp đơn, check email của Bạn được gửi từ Tuyển dụng SHB – Thư xác nhận ứng tuyển thành công để nắm thông tin và hướng dẫn tuyển dụng tại SHB.

Chúc Bạn Sức khỏe và Thành công.

Việc Làm Tương Tự

 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Kỹ năng: Automation Test, Senior Automation Tester, Kiểm thử tự động, QC engineer
 • Số lượng tuyển: 1
 • Ngày đăng: 06/06/2024
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Kỹ năng: secops, information security, an toàn bảo mật, Cloud, Security Operations, IT Security Engineer, pentest, cyber security
 • Số lượng tuyển: 2
 • Ngày đăng: 05/06/2024
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Kỹ năng: Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nhân sự
 • Số lượng tuyển: 1
 • Ngày đăng: 23/07/2024
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Kỹ năng: Chuyên viên Phòng chống rửa tiền
 • Số lượng tuyển: 1
 • Ngày đăng: 22/07/2024
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Kỹ năng: Chuyên viên Dịch vụ nhân sự
 • Số lượng tuyển: 1
 • Ngày đăng: 22/07/2024
 • Nơi làm việc: Hà Nội, Quảng Nam
 • Kỹ năng: Giám đốc Chi nhánh SHB
 • Số lượng tuyển: 1
 • Ngày đăng: 22/07/2024
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Kỹ năng: Trưởng phòng Phòng chống rửa tiền
 • Số lượng tuyển: 1
 • Ngày đăng: 19/07/2024
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Kỹ năng: Chuyên gia/Chuyên viên Truyền thông - Khối Chuyển đổi
 • Số lượng tuyển: 2
 • Ngày đăng: 19/07/2024
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Kỹ năng: Chuyên gia QTRR Chính sách KHDN
 • Số lượng tuyển: 1
 • Ngày đăng: 18/07/2024
 • Nơi làm việc: Hà Nội, Thái Nguyên, Bình Phước
 • Kỹ năng: Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp, Giám đốc khách hàng doanh nghiệp, Head of Corporate banking, Giám đốc khối doanh nghiệp, Phó Phòng Khách Hàng Doanh Nghiệp
 • Số lượng tuyển: 1
 • Ngày đăng: 18/07/2024
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Kỹ năng: Kiểm toán viên chính sách
 • Số lượng tuyển: 1
 • Ngày đăng: 18/07/2024

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.