Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

We found 137 jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Phát triển khách hàng, Tư vấn bán hàng, Khả năng phân tích, Đánh giá vấn đề, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Hà Nội
 • Number of positions: 30
 • Posted: 07/09/2022
 • Location: Hai Duong, Binh Phuoc
 • Required skills:
 • Number of positions: 4
 • Posted: 07/09/2022
 • Location: Tien Giang, Soc Trang, Binh Duong
 • Required skills: Phát triển khách hàng, Chăm sóc bán hàng, Giao tiếp, Phân tích và đánh giá vấn đề
 • Number of positions: 10
 • Posted: 07/09/2022
 • Location: Nghe An, DakLak, Lam Dong, Da Nang
 • Required skills: Chăm sóc khách hàng, Xử lý các tình huống linh hoạt, Chịu được áp lực công việc, Làm việc độc lập/theo nhóm, Giao dịch viên CN Tiền Giang Lâm Đồng, Giao dịch viên, Teller, Chuyên viên đối ngoại, nhân viên môi giới, nhân viên giao dịch ngân hàng, nhân viên giao dịch
 • Number of positions: 2
 • Posted: 07/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Hỗ trợ Phần mềm Ứng dụng, IT, Giám đốc Trung tâm Tương tác Số, Giám đốc Trung tâm Tương tác Số
 • Number of positions: 1
 • Posted: 07/09/2022
 • Location: Soc Trang, Bac Ninh
 • Required skills: Quản lý nhân sự, Quản lý, phát triển kinh doanh, Am hiểu địa bàn
 • Number of positions: 4
 • Posted: 07/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 07/09/2022
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Phát triển kinh doanh, Tư vấn bán hàng, Chăm sóc khách hàng, Giao tiếp, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân Hà Nội, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân Hồ Chí Minh
 • Number of positions: 60
 • Posted: 07/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 07/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Kỹ sư DevOps, Kỹ sư DevOps
 • Number of positions: 1
 • Posted: 07/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 07/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Tài trợ, Thẩm định, Tài chính, Chuyên viên tài trợ chuỗi, Chuyên gia tài trợ chuỗi
 • Number of positions: 2
 • Posted: 06/09/2022
 • Location: Long An
 • Required skills: Quản lý điều hành, Quản lý kinh doanh, Phát triển kinh doanh, Phó Giám đốc Chi nhánh Phụ trách KHCN
 • Number of positions: 3
 • Posted: 06/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Phát triển đối tác, Chuyên viên Phát triển đối tác
 • Number of positions: 2
 • Posted: 05/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Bán nợ và tài sản đảm bảo nợ, Chuyên viên Xử lý tài sản đảm bảo
 • Number of positions: 1
 • Posted: 05/09/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.