Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

We found 117 jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Human Resources Services Officer, Chuyên viên quản lý nhân sự, Training and Recruitment Officer
 • Number of positions: 1
 • Posted: 20/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Tổng hợp, phân tích, lập kế hoạch, Chịu áp lực công việc, Có chứng chỉ MCSA, MCITP - SA hoặc cao hơn, Chuyên viên Quản trị Vận hành Hệ thống - Dự án Omni Channel, Chuyên viên Quản trị Vận hành Hệ thống - Dự án Omni Channel
 • Number of positions: 1
 • Posted: 20/09/2023
 • Location: Lang Son, Thai Binh, Hai Duong
 • Required skills: Phát triển khách hàng, Tư vấn bán hàng, Khả năng phân tích, Đánh giá vấn đề, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Hà Nội, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Hồ Chí Minh, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp CN&PGD mở mới Miền Bắc, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp CN&PGD mở mới
 • Number of positions: 30
 • Posted: 20/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên xây dựng mô hình bán, Chuyên viên xây dựng mô hình bán
 • Number of positions: 1
 • Posted: 20/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên quản lý chiến dịch số hóa – Trung tâm PTKD KHCN
 • Number of positions: 1
 • Posted: 20/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên quản lý nhân sự, Thư ký Công đoàn
 • Number of positions: 1
 • Posted: 20/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Telesales, Chuyên viên Telesales Khối Ngân hàng số, Chuyên viên cấp cao, Chuyên viên cao cấp, Trưởng nhóm, Telesales Leader
 • Number of positions: 1
 • Posted: 19/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Sản phẩm Vay thế chấp, Tài chính - Ngân hàng
 • Number of positions: 1
 • Posted: 18/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Phát triển kinh doanh, Chuyên viên Quản trị dữ liệu KHCN, mô hình, dữ liệu
 • Number of positions: 1
 • Posted: 18/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Phát triển kinh doanh, dữ liệu, Chuyên viên quản trị dữ liệu và phát triển báo cáo, Chuyên viên quản trị dữ liệu và phát triển báo cáo
 • Number of positions: 1
 • Posted: 18/09/2023
 • Location: Hai Duong, Nam Dinh
 • Required skills: Quản lý điều hành, Phát triển kinh doanh, Lập kế hoạch, Chịu được áp lực trong công việc, Giám đốc Phòng giao dịch Mở mới Miền Bắc, Giám đốc Phòng giao dịch Mở mới Ninh Bình , Giám đốc Phòng giao dịch Mở mới Ninh Bình nam Định Thái Bình Lạng Sơn, Giám đốc Phòng giao dịch Mở mới
 • Number of positions: 2
 • Posted: 15/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Quản lý& Thúc đẩy bán KHCN Dự án RLOS, Chuyên viên Quản lý & Thúc đẩy bán KHCN Dự án RLOS, Chuyên viên Quản lý & Thúc đẩy bán KHCN Dự án RLOS, Chuyên viên Quản lý & Thúc đẩy bán KHCN Dự án RLOS
 • Number of positions: 1
 • Posted: 15/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên báo cáo tuân thủ cấp - Khối Quản lý Tài chính Kế toán, Chuyên viên báo cáo tuân thủ cấp - Khối Quản lý Tài chính Kế toán
 • Number of positions: 1
 • Posted: 15/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên phát triển kinh doanh qua kênh đối tác, Phát triển kinh doanh
 • Number of positions: 1
 • Posted: 15/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Tài chính, Kiểm toán viên, Kiểm toán viên, Chuyên viên Kiểm toán -, Chuyên viên Kiểm toán - TT Kiểm toán giám sát
 • Number of positions: 1
 • Posted: 15/09/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.