Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Business Expense
 • Seniority Allowance

Job Description

I. Khái quát về chức danh:

1. Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Ban HCQT trong việc quản lý, điều hành công tác của mảng nghiệp vụ HCNV/QTTS.
2. Tổ chức công việc và quản lý nhân sự đối với mảng công tác được phân công.
3. Chủ trì công tác biên soạn các quy định, quy trình  nghiệp vụ của phòng HCNV hoặc nghiệp vụ của phòng QTTS.
4. Tổ chức triển khai các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị tài sản hoặc công tác hành chính nội vụ.

II. Mô tả công việc:

1. Tổ chức quản lý công tác quản trị tài sản

 • Lập kế hoạch trang bị,sửa chữa  tài sản, công cụ lao động cho năm kế hoạch của toàn hệ thống;
 • Tổ chức kiểm tra việc sử dụng, khai thác tài sản tại HO
 • Tổ chức Kiểm kê tài sản
 • Kiểm soát việc Bàn giao, điều chuyển tài sản
 • Kiểm tra việc Quản lý, thu hồi tài sản/CCDC nhập kho
 • Kiểm tra việc dán tem tài sản và lưu giữ hồ sơ TSCĐ
 • Tổ chức thực hiện thanh lý tài sản
 • Tổ chức kiểm tra, rà soát diện tích sử dụng tại các toàn nhà thuộc ở hữu SHB toàn hệ thống
 • Quản lý sử dụng và điều hành xe ô tô
 • Xây dựng kế hoạch công tác và tổ chức triển khai theo phê duyệt của Giám đốc Ban.
 • Đề xuất biện pháp quản lý tài sản hiệu quả với Giám đốc Ban.

2. Quản lý nhân sự:

 • Quản lý nhân sự MS&QTTS, quản lý giờ giấc, chế độ làm việc đảm bảo đúng quy định SHB và pháp luật
 • Đôn đốc CBNV triển khai công việc đảm bảo đúng tiến độ công việc đã giao
 • Đánh giá quá trình thực hiện công việc của nhân sự thuộc thẩm quyền quản lý
 • Đề xuất tăng/giảm nhân sự đảm bảo phù hợp yêu cầu công việc

3. Tổ chức đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ hành chính theo ngành dọc:

Xây dựng đánh giá năng suất lao động và kỹ năng làm việc của chuyên viên mua sắm và CVQTTS.

Lên kế hoạch Đào tạo và kiểm tra các nghiệp vụ liên quan

Job Requirement

1. Kinh nghiệm chuyên môn từ 8 năm trở lên, tối thiểu 2 năm kinh nghiệm quản lý lĩnh vực tương đương

2. Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành thuộc ngành kỹ thuật, kinh tế, luật hoặc chuyên ngành tương đương lĩnh vực nghiệp vụ

3. Độ tuổi: Không quá 45 tuổi

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của SHB. Tải mẫu Thông tin ứng viên tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN trên website này để ứng tuyển trực tuyến.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của Ngân hàng.
- Lưu ý:
Căn cứ số lượng, chất lượng ứng viên ứng tuyển, yêu cầu công việc,… Ngân hàng sẽ thông báo đến các ứng viên đủ điều kiện theo quy định để tham gia các vòng tuyển dụng (ứng viên không nhận được thông tin mời tuyển dụng từ Ngân hàng được hiểu là chưa phù hợp).

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên thủ tục và chính sách nhân sự, chính sách nhân sự, C&B, tuyển dụng, HRBP
 • Number of positions: 1
 • Posted: 23/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Lập trình viên Java, Java, Mobile, Java Engineer, java, Java Web, bankend developer
 • Number of positions: 5
 • Posted: 20/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Number of positions: 1
 • Posted: 19/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Nhân sự, HR Specialist, HR Executive
 • Number of positions: 1
 • Posted: 14/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên quản lý khách hàng chiến lược Chuyên viên Cấp , Chuyên viên quản lý khách hàng chiến lược Chuyên viên Cấp
 • Number of positions: 1
 • Posted: 12/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Lập trình viên Java, Java Developer Onsite in Singapore, Java Android Developer, Java Android Programmer, Android, Java, PHP, Mobile, Java Developer Team Leader, Java Engineer, java, JavaScript, Java Web
 • Number of positions: 1
 • Posted: 07/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 07/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Kỹ sư DevOps, Kỹ sư DevOps
 • Number of positions: 1
 • Posted: 07/09/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.