Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

 • Tổ chức triển khai kế hoạch công việc, hướng dẫn, kiểm soát kết quả công việc của Phòng QLCS&CTVH.  
 • Xây dựng văn bản nội bộ nghiệp vụ quản lý chính sách và cả tiến vận hành (Mẫu biểu quy trình vận hành theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; Tiêu chí đánh giá hiệu quả quy trình vận hành …)
 • Xây dựng và triển khai kế hoạch xây dựng, rà soát quy trình vận hành; đánh giá hiệu quả quy trình vận hành và cải tiến vận hành
 • Phân công công việc, đánh giá kết quả công việc, đào tạo nhân sự được giao quản lý; Đào tạo các đơn vị trong Khối Vận hành mảng thiết kế quy trình đảm bảo đúng tiêu chuẩn ISO 9001:2015.
 • Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Ban Giám đốc Khối Vận hành, Giám đốc Trung tâm QLCS&CLVH. 

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học Chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng của các trường Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng hoặc lĩnh vực liên quan
 • Chứng chỉ về quản lý và cải tiến chất lượng (Đánh giá viên trưởng theo Tiêu chuẩn ISO 9001-2015, Lean Six Sigma Black/Green Belt, ...) hoặc tương đương
 • Tối thiểu 08 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực quản lý quy trình/ quản lý chất lượng dich vụ/ nghiệp vụ ngân hàng (dịch vụ phi tín dụng)
 • Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm quản lý cấp  kinh nghiệm quản lý
 • Có kinh nghiệm công việc quản lý quy trình dịch vụ hoặc sản xuất
 • Hiểu biết các mô hình, phương pháp, công cụ, các tiêu chuẩn, thông lệ quốc tế đối với hoạt động Quản lý và Cải tiến Chất lượng
 • Hiểu biết về các sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng
 • Nắm rõ các tiêu chuẩn chất lượng được áp dụng cho các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng.
 • Khả năng lập kế hoạch và tổ chức; Khả năng phát triển con người; Khả năng quản lý quá trỉnh triển khai công việc
 • Kỹ năng thuyết trình, làm việc nhóm.

Hướng dẫn ứng tuyển

Bước 1: Điền vào Mẫu thông tin ứng viên SHB, tải mẫu tại đây,
Bước 2: Chọn nút "Nộp Đơn" bên trên để ứng tuyển.
Bước 3: Sau khi hoàn tất bước nộp đơn, check email của Bạn được gửi từ Tuyển dụng SHB – Thư xác nhận ứng tuyển thành công để nắm thông tin và hướng dẫn tuyển dụng tại SHB.

Chúc Bạn Sức khỏe và Thành công.

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: UI/UX, UI/UX designer, Web designer, Graphic designer, UI designer, Ux Designer, Chuyên viên thiết kế web, Nhân viên thiết kế web, Thiết kế web, web design, Graphic Design, Software Designer
 • Number of positions: 1
 • Posted: 02/10/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Phân tích dữ liệu, Quản lý dữ liệu, Phân tích yêu cầu nghiệp vụ, Data Analyst, Chuyên viên Phân tích Dữ liệu Khối CNTT
 • Number of positions: 4
 • Posted: 27/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Automation Test, Tester, Nhân viên quản lý chất lượng, Quality Controler, QA/QC staff, Nhân viên QA/QC, Nhân viên kiểm thử, kiểm thử tự động
 • Number of positions: 1
 • Posted: 06/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Java Developer Khối Ngân hàng số, Java Dev, Senior Java Developer Khối Ngân hàng số, Spring boot
 • Number of positions: 1
 • Posted: 15/08/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Thẩm định KHCN - Dự án RLOS, Chuyên viên Thẩm định KHCN - Dự án RLOS, Thẩm định
 • Number of positions: 1
 • Posted: 02/10/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Quản lý Tài sản có rủi ro Cấp , Chuyên viên Quản lý rủi ro, Risk controller, Chuyên viên Quản lý rủi ro hoạt động cấp - DVKH, Chuyên viên Quản lý rủi ro hoạt động, Chuyên viên cao cấp Quản lý rủi ro hoạt động
 • Number of positions: 1
 • Posted: 02/10/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Manual Tester Khối Ngân hàng số, Tester, Manual Tester
 • Number of positions: 1
 • Posted: 29/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Kế hoạch tổng hợp
 • Number of positions: 1
 • Posted: 28/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN NGUỒN VÀ THƯƠNG HIỆU TUYỂN DỤNG, Chuyên viên Phát triển Nguồn và Thương hiệu Tuyển dụng, Chuyên viên Phát triển Nguồn Tuyển dụng
 • Number of positions: 1
 • Posted: 27/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Thư ký, Hành chính Văn phòng, Hành chính
 • Number of positions: 1
 • Posted: 27/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Quản lý mô hình dữ liệu, Chuyên gia Mô hình rủi ro, Chuyên gia Mô hình rủi ro, Chuyên viên Mô hình rủi ro, Chuyên viên Mô hình rủi ro, Chuyên viên Mô hình rủi ro, Chuyên gia Mô hình rủi ro, Chuyên viên cao cấp Mô hình rủi ro
 • Number of positions: 1
 • Posted: 27/09/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.