Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Chịu trách nhiệm đầu mối Khối NHBL phối hợp các Khối/Ban/TT liên quan xây dựng hoàn thiện hệ thống khung quy định, văn bản phục vụ quản lý và phát triển nguồn nhân lực mảng NHBL (định biên, quản lý đánh giá hiệu suất, cơ chế đãi ngộ, điều phối NNL định kỳ, thẩm quyền phê duyệt,...)
2. Chịu trách nhiệm đầu mối phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng các công cụ quản lý đánh giá KPIs định kỳ nhân sự bán hàng NHBL toàn hệ thống.
3. Chịu trách nhiệm trong việc xây dựng, chỉnh sửa hoàn thiện và triển khai khung quy trình, quy định, hệ thống phần mềm, báo cáo phục vụ quản lý, đánh giá KQTH KPIs và chất lượng nhân sự bán hàng NHBL toàn hệ thống;
4. Chịu trách nhiệm xây dựng nguyên tắc phân giao KPIs cho NSBH mảng NHBL trên toàn hệ thống, xây dựng nguyên tắc đánh giá, các tiêu chí định lượng việc thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh mảng NHBL của nhân sự bán hàng NHBL toàn hệ thống
5. Chịu trách nhiệm đầu mối thực hiện đo lường, đánh giá năng suất lao động, kết quả thực hiện KPIs của nhân sự bán hàng NHBL toàn hệ thống;
6. Chủ động giải quyết các vấn đề liên quan đến các mặt quản lý giám sát chỉ tiêu kinh doanh và quản lý nhân sự bán hàng NHBL trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ.

Job Requirement

- Tối thiểu 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngân hàng bán lẻ.

- Tối thiểu 2 năm quản lý cấp Phòng trở lên.

- Trình độ ngoại ngữ: Ưu tiên ứng viên có trình độ Tiếng Anh (TOEIC 500 hoặc các chứng chỉ tương đương).

- Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng: Word, PowerPoint, Outlook, Microsoft Teams, Visio,...

- Thành thạo các hàm tính toán Excel nâng cao, ứng dụng xây dựng các báo cáo quản trị trong Excel.

- Có kiến thức ứng dụng tốt VBA, Power BI, SQL,...

- Yêu cầu khác: Ưu tiên có kinh nghiệm triển khai các dụ án xây dựng hệ thống đãi ngộ, phát triển tổ chức tín dụng quy mô trên 1000 lao động, bao gồm các nội dung xây dựng, hưỡng dẫn triển khai các quy trình/quy chế/quy định về cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ, total rewards, thang bảng lương, khen thưởng phúc lợi, hệ thống chức danh/cấp bậc/giá trị công việc, khung năng lực, quản trị năng suất lao động, xây dựng ngân sách, đơn giá tiền lương, định biên, định mức lao động.

Hướng dẫn ứng tuyển

Bước 1: Điền vào Mẫu thông tin ứng viên SHB, tải mẫu tại đây,
Bước 2: Chọn nút "Nộp Đơn" bên trên để ứng tuyển.
Bước 3: Sau khi hoàn tất bước nộp đơn, check email của Bạn được gửi từ Tuyển dụng SHB – Thư xác nhận ứng tuyển thành công để nắm thông tin và hướng dẫn tuyển dụng tại SHB.

Chúc Bạn Sức khỏe và Thành công.

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Java Developer, Java Dev, Backend Dev, Java, Spring Boot
 • Number of positions: 1
 • Posted: 07/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Giám sát và Quản lý danh mục tín dụng, Chuyên viên Giám sát và Quản lý danh mục tín dụng
 • Number of positions: 1
 • Posted: 01/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: secops, information security, an toàn bảo mật, Cloud, Security Operations, IT Security Engineer, SENIOR INFORMATION SECURITY ENGINEER - SECOPS Digital division, khối ngân hàng số
 • Number of positions: 2
 • Posted: 19/04/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Mobile developer iOS/Android, android, ios, swift, objective-C, native, Kotlin
 • Number of positions: 6
 • Posted: 13/03/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Automation Test, Senior Automation Tester, Kiểm thử tự động, QC engineer, QA engineer
 • Number of positions: 1
 • Posted: 01/03/2024
 • Location: Ha Noi, Thai Nguyen
 • Required skills: Quản lý nhân sự, Quản lý, phát triển kinh doanh, Am hiểu địa bàn, Trưởng/Phó phòng Khách hàng Doanh nghiệp, Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp, Head of Corporate banking, Phó Phòng Khách Hàng Doanh Nghiệp
 • Number of positions: 1
 • Posted: 17/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Kiểm toán viên chính sách
 • Number of positions: 1
 • Posted: 17/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên QTRR Chính sách KHDN cấp
 • Number of positions: 1
 • Posted: 16/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Thẩm định tài sản, Chuyên viên Thẩm định tài sản -, Chuyên viên Thẩm định tài sản - Phòng Thẩm định tài sản, Chuyên viên chính Thẩm định tài sản - Phòng Thẩm định tài sản
 • Number of positions: 1
 • Posted: 16/05/2024
 • Location: Ha Noi, Ninh Binh, Quang Binh
 • Required skills: Quản lý điều hành, Quản lý kinh doanh, Phát triển kinh doanh
 • Number of positions: 1
 • Posted: 13/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Quản lý Quy trình Dịch vụ, Lean + 6 sigma, Quản lý chất lượng, Quản lý Trải nghiệm khách hàng, Quản lý Chất lượng Hệ thống, Chuyên viên Quản lý Chất lượng không gian giao dịch, Kiểm soát chất lượng Không gian giao dịch, Chuyên viên QL Chất lượng không gian giao dịch, Chuyên viên QL Chất lượng không gian giao dịch, Chuyên viên QL Chất lượng không gian giao dịch
 • Number of positions: 1
 • Posted: 13/05/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.