Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

1. Quản lý, điều hành phòng Kế hoạch Tổng hợp đảm bảo tuân thủ quy định của SHB Lào và pháp luật Lào.
2. Kiểm soát nghiệp vụ đối với các hoạt động nghiệp vụ của Phòng.
3. Quản lý thông tin nhân sự và số liệu kế hoạch, xây dựng các báo cáo tổng hợp và phân tích riêng lẻ về tình hình hoạt động và thực hiện kế hoạch của SHB Lào.
4. Kiểm tra, kiểm soát hướng dẫn các đơn vị trong việc triển khai các hoạt động thuộc mảng nghiệp vụ do Phòng quản lý nhằm đảm bảo hiệu quả và tuân thủ quy định của SHB Lào và pháp luật.
5. Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc về các vấn đề liên quan đến các mảng hoạt động của Phòng.
6. Xây dựng quan hệ với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan cũng như các đối tác quan trọng để tăng cường thuận lợi cho hoạt động của SHB Lào nói chung và các vấn đề trong hoạt động nghiệp vụ của phòng nói riêng.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp từ Đại học trở lên.
 • Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trực tiếp về một trong các mảng hoạt động chính của Phòng hoặc 04 năm kinh nghiệm có liên quan đến các mảng hoạt động của Phòng. 
  - Ưu tiên những người có kinh nghiệm làm việc tại thị trường Lào. 
 • Sử dụng thành thạo Tiếng Việt, tiếng Anh cơ bản ứng dụng được trong công việc
  Ưu tiên nhân sự biết tiếng Lào
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng; có khả năng ứng dụng các hàm tính toán Excel cơ bản. 
 • Có tư duy tốt, xử lý nhanh, kịp thời các vấn đề phát sinh. Có khả năng làm việc độc lập; theo nhóm; chịu áp lực trong công việc.

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của SHB. Tải mẫu Thông tin ứng viên tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN trên website này để ứng tuyển trực tuyến.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của Ngân hàng.
- Lưu ý:
Căn cứ số lượng, chất lượng ứng viên ứng tuyển, yêu cầu công việc,… Ngân hàng sẽ thông báo đến các ứng viên đủ điều kiện theo quy định để tham gia các vòng tuyển dụng (ứng viên không nhận được thông tin mời tuyển dụng từ Ngân hàng được hiểu là chưa phù hợp).

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Number of positions: 1
 • Posted: 29/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Business Intelligence Analysis, Business Modelling, Thúc đẩy kinh doanh
 • Number of positions: 1
 • Posted: 27/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Backend Developer, Java Dev, NodeJS, ReactJS, MySQL,, MongoDB, restful API
 • Number of positions: 6
 • Posted: 27/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: L&D, Đào Tạo, Truyền thông nội bộ, Xây dựng khung năng lực, HRBP
 • Number of positions: 1
 • Posted: 27/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên thủ tục và chính sách nhân sự, chính sách nhân sự, C&B, tuyển dụng, HRBP
 • Number of positions: 1
 • Posted: 23/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Senior Tester Manual/Automation, Tester, manual, automation, QC engineer, bank, fintech
 • Number of positions: 5
 • Posted: 20/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Lập trình viên Java, Java, Mobile, Java Engineer, java, Java Web, bankend developer
 • Number of positions: 5
 • Posted: 20/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Quản lý Tài sản có rủi ro Cấp , Chuyên viên Quản lý rủi ro, Risk controller, Chuyên viên Quản lý rủi ro hoạt động cấp - DVKH
 • Number of positions: 1
 • Posted: 30/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Quản lý rủi ro, Risk controller, Chuyên viên khối quản trị rủi ro, Chuyên viên Quản lý rủi ro thị trường & thanh khoản
 • Number of positions: 1
 • Posted: 29/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chăm sóc khách hàng, Xử lý các tình huống linh hoạt, Chịu được áp lực công việc, Làm việc độc lập/theo nhóm, Chuyên viên Phát triển Nội dung Đào tạo - Trung tâm Đào tạo Khối Quản trị & Phát triển NNL, Chuyên viên Phát triển Nội dung Đào tạo - Trung tâm Đào tạo Khối Quản trị & Phát triển NNL
 • Number of positions: 1
 • Posted: 28/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chăm sóc khách hàng, Xử lý tình huống, Giao tiếp, Giao dịch viên Khu vực Miền Bắc, Giao dịch viên Khu vực Hà Nội
 • Number of positions: 1
 • Posted: 28/09/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.