Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description

 • Trợ lý chuyên môn cho Giám đốc Điều hành dự án (PMO) xây dựng chiến lược và triển khai (các) dự án của ngân hàng sau khi chiến lược được phê duyệt.
 • Hỗ trợ PMO thực hiện các công việc như xây dựng kế hoạch triển khai chung dự án (lộ trình các hạng mục; nguồn lực thực hiện…); đánh giá hiệu quả triển khai…
 • Đầu mối của Ban điều hành dự án làm làm việc với đối tác. Hàng tuần, họp và thống nhất với đối tác lịch làm việc.
 • Điều phối các nhóm chuyên môn đảm bảo phối hợp với đối tác theo các Module của Hợp đồng đảm bảo tiến độ và chất lượng;
 • Quản lý thông tin, lưu trữ tài liệu liên quan tới dự án;
 • Giám sát các nhóm chuyên môn của dự án nhằm đảm bảo dự án được triển khai đúng tiến độ và chất lượng;
 • Tham gia và ghi biên bản cuộc họp các buổi họp/ buổi phỏng vấn của Ban dự án;
 • Đề xuất và tham mưu cho PMO ý kiến chuyên môn về việc tổ chức, triển khai công việc; các sản phẩm bàn giao của đối tác…
 • Tổng hợp báo cáo từ các nhóm chuyên môn, lập báo cáo họat động tuần trình PMO phê duyệt.
 • Thay mặt PMO kịp thời gửi những thông báo đã được phê chuẩn đến toàn bộ thành viên của Ban dự án …
 • Tổ chức và quản lý nhóm thành viên chuyên trách thực hiện các công việc đầu mối chung của dự án như cung cấp dữ liệu; tổ chức các buổi họp/ phỏng vấn của ban dự án; giải quyết các vướng mắc phát sinh; tổng hợp báo cáo định kỳ/ đột xuất; thanh toán/ thanh lý hợp đồng; thu xếp hậu cần, chấm công…
 • Đào tạo và trang bị kiến thức cho các thành viên trong tổ chức bao gồm nhưng không giới hạn đào tạo cho Ban và đào tạo chuyển giao các Khối/ Phòng/ Ban khác có liên quan;
 • Các công việc khác liên quan tới dự án theo phân công của Giám đốc điều hành dự án.

Job Requirement

 • Tốt nghiêp Đại học các chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngoại thương, Thương mại quốc tế, Luật Kinh tế, Thương mại quốc tế,
 • Có kinh nghiệm quản lý/trợ lý/ thư ký Quản trị dự án (PMO) và từng làm việc ở vị trí trợ lý/ thư ký quản lý chiến lược từ 2 năm trở lên, bao gồm kinh nghiệm xây dựng và vận hành;
 • Có kinh nghiệm dự án từ 3 năm trở lên.
 • Chuyên nghiệp trong quản lý dự án;
 • Khả năng xây dựng chiến lược và lập kế hoạch hành động cụ thể;
 • Khả năng kết nối các đơn vị trong tổ chức;
 • Khả năng giao tiếp tiếng Anh thành thạo;
 • Khả năng xây dựng quy trình, quy chế, quy trình làm việc dự án và kiểm soát chất lượng;
 • Kỹ năng lập báo cáo, xây dựng kế hoạch và quản lý mục tiêu
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định
 • Kỹ năng quản lý, đào tạo nhân viên, kỹ năng thuyết trình
 • Kỹ năng giao tiếp và truyền đạt thông tin tốt
 • Kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập
 • Ưu tiên đã từng quản lý/ trợ lý/ thư ký dự án xây dựng chiến lược và thực thi chiến lược của các Tổ chức tài chính và/hoặc Ưu tiên có hiểu biết về IT, có kiến thức và kinh nghiệm triển khai chuyển đổi số/ tài trợ chuỗi.

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của SHB. Tải mẫu Thông tin ứng viên tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN trên website này để ứng tuyển trực tuyến.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của Ngân hàng.
- Lưu ý:
Căn cứ số lượng, chất lượng ứng viên ứng tuyển, yêu cầu công việc,… Ngân hàng sẽ thông báo đến các ứng viên đủ điều kiện theo quy định để tham gia các vòng tuyển dụng (ứng viên không nhận được thông tin mời tuyển dụng từ Ngân hàng được hiểu là chưa phù hợp).

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 19/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills:
 • Number of positions: 2
 • Posted: 17/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 17/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: business analyst, phân tích nghiệp vụ, BA
 • Number of positions: 2
 • Posted: 10/08/2022
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh, Da Nang
 • Required skills: Chuyên viên Thẩm định tài sản, Chuyên viên Thẩm định tài sản, Chuyên viên Thẩm định tài sản -, Chuyên viên Thẩm định tài sản -, Chuyên viên Thẩm định tài sản - Phòng Thẩm định tài sản Miền Nam, Chuyên viên Thẩm định tài sản - Phòng Thẩm định tài sản Miền Bắc - Trung - Nam, Chuyên viên Thẩm định tài sản - Phòng Thẩm định tài sản, Chuyên viên Thẩm định tài sản - Phòng Thẩm định tài sản
 • Number of positions: 3
 • Posted: 09/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Chuyển tiền quốc tế cấp -, Chuyên viên Chuyển tiền quốc tế cấp - Trung tâm NVNHQT- Khối Vận Hành, L/C, Chuyên viên Chuyển tiền quốc tế - Trung tâm NVNHQT- Khối Vận Hành
 • Number of positions: 1
 • Posted: 20/07/2022
 • Location: Ha Noi
 • Number of positions: 1
 • Posted: 19/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Kế hoạch tổng hợp, Nhân sự, Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp - SHB Lào
 • Number of positions: 1
 • Posted: 17/08/2022
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh, Vinh Long
 • Required skills: Tín dụng, Chịu áp lực công việc, Tư duy tốt, Xử lý các vấn đề phát sinh, Tổng hợp, phân tích
 • Number of positions: 1
 • Posted: 17/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên quản lý bảng cân đối kế toán, Chuyên viên quản lý bảng cân đối kế toán - Ban Quản lý Tài sản Nợ có, Chuyên viên quản lý bảng cân đối kế toán - Ban Quản lý Tài sản No·, Chuyên viên quản lý bảng cân đối kế toán - Ban Quản lý Tài sản Nợ có
 • Number of positions: 1
 • Posted: 17/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: DVKH, Chuyên viên Quản lý Nghiệp vụ - Dịch vụ Khách hàng, Chuyên viên/Trưởng nhóm Quản lý Nghiệp vụ - Dịch vụ Khách hàng
 • Number of positions: 3
 • Posted: 17/08/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.