Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

 • Đầu mối tổ chức và chuẩn bị nội dung các cuộc họp, phiên lấy ý kiến bằng văn bản của HĐTD cấp cao theo quyết định triệu tập cuộc họp hoặc tổ chức phiên lấy ý kiến bằng bản của Chủ tịch HĐTD cấp cao.
 • Sắp xếp và thông báo lịch họp, tổng hợp Hồ sơ quyết định cấp tín dụng và chuyển đến thành viên HĐTD cấp cao (trực tiếp/email/ECM).
 • Đôn đốc thành viên HĐTD cấp cao cho ý kiến theo đúng thời hạn tại Quy định này và tổng hợp ý kiến của thành viên HĐTD cấp cao trình Chủ tịch HĐTD cấp cao theo đúng thời hạn
 • Tổng hợp các ý kiến biểu quyết, ý kiến tư vấn, chỉ đạo và kết luận cuộc họp của Chủ tịch HĐTD cấp cao.
 • Lập, ký Biên bản họp HĐTD cấp cao và Phiếu tổng hợp ý kiến các thành viên HĐTD cấp cao;
 • Thực hiện lưu trữ và luân chuyển hồ sơ.

Job Requirement

 • Có chuyên môn, hiểu biết về thẩm định tín dụng (tối thiểu 02 năm thực hiện các công việc trực tiếp liên quan tới công tác tín dụng (QHKH) hoặc kinh nghiệm thẩm định tín dụng),
 • Uu tiên các nhân sự nội bộ SHB, có kinh nghiệm trong lĩnh vực tín dụng KHDN, nhân sự có kinh nghiệm kỹ năng hành chính, thư ký (trường hợp ứng viên đạt chưa có kinh nghiệm/kỹ năng về thư ký/hành chính, sẽ được đào tạo ngay khi tiếp nhận làm việc để đảm bảo kỹ năng cần thiết phục vụ công việc)

Hướng dẫn ứng tuyển

Bước 1: Điền vào Mẫu thông tin ứng viên SHB, tải mẫu tại đây,
Bước 2: Chọn nút "Nộp Đơn" bên trên để ứng tuyển.
Bước 3: Sau khi hoàn tất bước nộp đơn, check email của Bạn được gửi từ Tuyển dụng SHB – Thư xác nhận ứng tuyển thành công để nắm thông tin và hướng dẫn tuyển dụng tại SHB.

Chúc Bạn Sức khỏe và Thành công.

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Automation Test, Senior Automation Tester, Kiểm thử tự động, QC engineer
 • Number of positions: 1
 • Posted: 06/06/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: secops, information security, an toàn bảo mật, Cloud, Security Operations, IT Security Engineer, pentest, cyber security
 • Number of positions: 2
 • Posted: 05/06/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên gia QTRR Chính sách KHDN
 • Number of positions: 1
 • Posted: 18/07/2024
 • Location: Ha Noi, Thai Nguyen, Binh Phuoc
 • Required skills: Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp, Giám đốc khách hàng doanh nghiệp, Head of Corporate banking, Giám đốc khối doanh nghiệp, Phó Phòng Khách Hàng Doanh Nghiệp
 • Number of positions: 1
 • Posted: 18/07/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Kiểm toán viên chính sách
 • Number of positions: 1
 • Posted: 18/07/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Trợ lý cao cấp theo nghiệp vụ - Executive Assistant - Khối Chuyển đổi
 • Number of positions: 2
 • Posted: 18/07/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên chính Quản lý Dữ liệu
 • Number of positions: 1
 • Posted: 16/07/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Kiểm toán Tổng hợp
 • Number of positions: 6
 • Posted: 15/07/2024
 • Location: Ha Noi, Dong Nai, Ba Ria - Vung Tau
 • Required skills: Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Cá nhân
 • Number of positions: 2
 • Posted: 15/07/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Phiên dịch viên cao cấp - Khối Chuyển đổi
 • Number of positions: 1
 • Posted: 15/07/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên cao cấp Quản trị dữ liệu và phát triển báo cáo KHDN
 • Number of positions: 2
 • Posted: 15/07/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.