Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance

Job Description

 1. Quản lý dự án
  • Xác định và thực hiện các quy trình quản trị dự án để đảm bảo phù hợp với các mục tiêu chiến lược, quản lý phạm vi và ra quyết định hiệu quả.
  • Giám sát quá trình thực hiện, các điều lệ, kế hoạch, lịch trình, ngân sách và phân bổ nguồn lực của dự án.
  • Tiến hành xem xét, đánh giá và kiểm tra dự án thường xuyên để đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn và xác định các lĩnh vực cần cải tiến.
 2. Hợp tác và truyền thông đến các bên liên quan:
  • Phối hợp với các bên liên quan, bao gồm các cấp lãnh đạo, trưởng bộ phận và nhà bảo trợ dự án, để đảm bảo sự nhất quán và xuyên suốt trong suốt vòng đời dự án.
  • Tạo điều kiện giao tiếp hiệu quả và báo cáo cho các bên liên quan về tiến độ dự án, rủi ro, vấn đề nảy sinh và chiến lược giảm thiểu rủi ro.
  • Thiết lập văn hóa minh bạch, trách nhiệm giải trình và hợp tác để thúc đẩy các mối quan hệ bền chặt và hỗ trợ các kết quả thành công của dự án.
 3. Lập kế hoạch và phân bổ nguồn lực:
  • Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị kinh doanh, lãnh đạo chức năng và các quản lý dự án để xác định các yêu cầu về nguồn lực và đảm bảo phân bổ phù hợp để thực hiện dự án.
  • Tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên trong các dự án, xem xét các bộ kỹ năng, năng lực và sự phụ thuộc để thúc đẩy hiệu quả và đạt được các mục tiêu của dự án.
  • Xác định các khoảng trống về nguồn lực và phối hợp với bộ phận nhân sự cũng như quản lý cấp cao để giải quyết các nhu cầu về nhân sự và phát triển tài năng trong nhóm TMO.
 4. Công việc cận hành trong Trung tâm TMO:
  • Tham mưu và triển khai công cụ, biểu mẫu, phương pháp luận, tiêu chuẩn và quy trình quản trị PMO phù hợp với các thông lệ tốt nhất trong ngành.
  • Thúc đẩy văn hóa cải tiến liên tục trong TMO, thường xuyên đánh giá các phương pháp, công cụ và phương pháp quản lý dự án.
  • Thúc đẩy chia sẻ kiến thức và áp dụng các thực hành tốt nhất để tối ưu hóa kết quả của dự án.

Job Requirement

 • Bằng cử nhân Quản trị kinh doanh, Quản lý dự án hoặc một lĩnh vực liên quan (ưu tiên bằng cấp cao).
 • Có nhiều kinh nghiệm trong quản lý chương trình hành động và dự án chuyển đổi
 • Kiến thức vững chắc về các phương pháp, công cụ và kỹ thuật quản lý dự án.
 • Kỹ năng lãnh đạo và quản lý con người, với khả năng truyền cảm hứng và động viên nhóm.
 • Khả năng giao tiếp, đàm phán.
 • Tư duy phân tích và khả năng giải quyết vấn đề và đưa ra quyết định sáng suốt.
 • Các chứng chỉ liên quan như PMP (Chuyên gia quản lý dự án) hoặc PRINCE2 (Dự án trong môi trường được kiểm soát) là một lợi thế.

Hướng dẫn ứng tuyển

Bước 1: Điền vào Mẫu thông tin ứng viên SHB, tải mẫu tại đây,
Bước 2: Chọn nút "Nộp Đơn" bên trên để ứng tuyển.
Bước 3: Sau khi hoàn tất bước nộp đơn, check email của Bạn được gửi từ Tuyển dụng SHB – Thư xác nhận ứng tuyển thành công để nắm thông tin và hướng dẫn tuyển dụng tại SHB.

Chúc Bạn Sức khỏe và Thành công.

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Automation Test, Tester, Nhân viên quản lý chất lượng, Quality Controler, QA/QC staff, Nhân viên QA/QC, Nhân viên kiểm thử, kiểm thử tự động
 • Number of positions: 1
 • Posted: 06/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Java Developer Khối Ngân hàng số, Java Dev, Senior Java Developer Khối Ngân hàng số, Spring boot
 • Number of positions: 1
 • Posted: 15/08/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: BA, Business analyst
 • Number of positions: 1
 • Posted: 09/08/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Phát triển kinh doanh, Chuyên viên Cao cấp, Chuyên viên Cao cấp Dữ liệu - Dự án Core Banking
 • Number of positions: 1
 • Posted: 26/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Phó Giám đốc Ban Tài chính quản trị
 • Number of positions: 1
 • Posted: 26/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên phát triển năng lực bán
 • Number of positions: 1
 • Posted: 26/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Phát triển kinh doanh KHDN Bắc Trung Nam
 • Number of positions: 1
 • Posted: 26/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên QTRR Chính sách KHDN cấp
 • Number of positions: 1
 • Posted: 25/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Chính sách rủi ro Tín dụng, Chuyên viên Quản lý tài sản có rủi ro
 • Number of positions: 1
 • Posted: 25/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Trưởng Phòng Chính sách nhân sự, Trưởng Phòng Chính sách chế độ Total reward, Trưởng Phòng Chính sách chế độ Total reward
 • Number of positions: 1
 • Posted: 25/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Quản lý nhân sự, Quản lý, phát triển kinh doanh, Am hiểu địa bàn, PhoTrưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp, Trưởng/Phó phòng Khách hàng Doanh nghiệp, Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp, Giám đốc khách hàng doanh nghiệp, Head of Corporate banking, Giám đốc khối doanh nghiệp, Phó Phòng Khách Hàng Doanh Nghiệp
 • Number of positions: 4
 • Posted: 25/09/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.