Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

 

 • Chịu trách nhiệm chung cho tất cả kết quả đầu ra của dự án thuộc nghiệp; vụ của Khối NHBL, bảo đảm tính đồng bộ giữa các luồng nghiệp vụ và các hệ thống công nghệ;
 • Chịu trách nhiệm quản lý nhân sự dự án thuộc khối NHBL: Kế hoạch nhân sự, điều động, đánh giá, tuyển dụng, đào tạo (đối với nhân sự kiêm nhiệm: chịu trách nhiệm đánh giá nhân sự trong thời gian tham gia dự án);
 • Sở hữu tầm nhìn và định nghĩa của các use case đại diện tiếng nói cho người dùng cuối tham gia vào quy trình phê duyệt;
 • Lĩnh hội ý tưởng, yêu cầu từ Ban Giám đốc dự án, Giám đốc Khối NHBL và chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện đến các thành viên dự án thuộc Khối NHBL.

Trách nhiệm:

 • Phối hợp chặt chẽ với các đội nghiệp vụ tại Khối NHBL, các đội nghiệp vụ/kỹ thuật tại các Khối liên quan để hiểu rõ và thúc đẩy sự thống nhất về mục tiêu dự án
 • Hiểu rõ hiện trạng tại SHB (các hệ thống hiện có, các ưu nhược điểm cần phát huy/cải tiến, quy trình vận hành, cơ cấu tổ chức…) và xu hướng hiện tại tại các TCTD khác
 • Thúc đẩy các cuộc họp, thường xuyên tham gia với các nhóm để đưa ra các phản hồi kịp thời trong quá trình làm việc, làm rõ các yêu cầu và trả lời câu hỏi
 • Hỗ trợ nhóm xác định và loại bỏ các rủi ro trong việc hoàn thành công việc đúng hạn.
 • Chịu trách nhiệm về tính hiệu quả, khả thi, đúng hạn của dự án trước Giám đốc Khối, Ban Giám đốc dự án.

 

Job Requirement

 • Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên trong các công việc liên quan đến hành trình phê duyệt tín dụng hoặc hành trình về khách hàng có liên quan đến chuyển đổi số, dự án công nghệ;
 • Có bằng ĐH trở lên chuyên ngành Ngân hàng/kinh tế/quản trị kinh doanh hoặc các ngành về kinh tế/tài chính;
 • Có kinh nghiệm làm dự án về xây dựng hệ thống LOS hoặc hệ thống về phê duyệt tín dụng chuyển đổi số từ 2 năm trở lên;
 • Có tư duy đổi mới tinh gọn quy trình, chuyển đổi số, tư duy về chiến lược và hệ thống tốt;
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm, hiểu biết về phát triển phần mềm, có kinh nghiệm quản trị triển khai dự án.

 

 

 

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của SHB. Tải mẫu Thông tin ứng viên tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN trên website này để ứng tuyển trực tuyến.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của Ngân hàng.
- Lưu ý:
Căn cứ số lượng, chất lượng ứng viên ứng tuyển, yêu cầu công việc,… Ngân hàng sẽ thông báo đến các ứng viên đủ điều kiện theo quy định để tham gia các vòng tuyển dụng (ứng viên không nhận được thông tin mời tuyển dụng từ Ngân hàng được hiểu là chưa phù hợp).

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Quản lý kho dữ liệu, Quản lý mô hình dữ liệu, Phân tích dữ liệu, Chuyên viên Quản lý Kho và Mô hình dữ liệu
 • Number of positions: 1
 • Posted: 06/03/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chăm sóc khách hàng, Xử lý tình huống, Giao tiếp, Giao dịch viên Khu vực Miền Bắc, Giao dịch viên Khu vực Hà Nội, Giao dịch viên Toàn quốc
 • Number of positions: 1
 • Posted: 22/03/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Business Analyst, Phân tích kinh doanh, Sales analyst, Analysts
 • Number of positions: 1
 • Posted: 21/03/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 21/03/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: UI/UX, UI/UX designer, Web designer, Graphic designer, UI designer, Ux Designer, Chuyên viên thiết kế web, Nhân viên thiết kế web, Thiết kế web, web design, Graphic Design, Software Designer
 • Number of positions: 1
 • Posted: 21/03/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Quản trị dữ liệu KHCN, Chuyên viên Quản trị dữ liệu KHCN, Chuyên viên Quản trị dữ liệu kinh doanh KHCN, Chuyên viên Quản trị dữ liệu kinh doanh KHCN, . Chuyên viên Quản lý và Phát triển Dịch vụ Bảo hiểm Nhân thọ cấp , Chuyên viên Quản lý và Phát triển Dịch vụ Bảo hiểm Nhân thọ cấp , Chuyên viên Quản lý và Phát triển Dịch vụ Bảo hiểm Phi Nhân thọ, Chuyên viên Quản lý và Phát triển Dịch vụ Bảo hiểm Phi Nhân thọ, Chuyên viên Quản lý và Phát triển Dịch vụ Bảo hiểm Phi Nhân thọ
 • Number of positions: 1
 • Posted: 20/03/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Quản trị dữ liệu KHCN, Chuyên viên Quản trị dữ liệu KHCN, Chuyên viên Quản trị dữ liệu kinh doanh KHCN, Chuyên viên Quản trị dữ liệu kinh doanh KHCN, . Chuyên viên Quản lý và Phát triển Dịch vụ Bảo hiểm Nhân thọ cấp , Chuyên viên Quản lý và Phát triển Dịch vụ Bảo hiểm Nhân thọ cấp
 • Number of positions: 1
 • Posted: 20/03/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 20/03/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Phân tích dữ liệu, Quản lý dữ liệu, Phân tích yêu cầu nghiệp vụ, Data Analyst
 • Number of positions: 4
 • Posted: 20/03/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Hỗ trợ Phần mềm Ứng dụng, IT
 • Number of positions: 3
 • Posted: 20/03/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Quản trị dự án CNTT, Chuyên viên Quản trị dự án CNTT
 • Number of positions: 1
 • Posted: 20/03/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.