Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

1. Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Trung tâm trong công tác tổ chức, quản lý, phát triển nhân sự và công việc trong lĩnh vực chuyên môn được phân công.
2. Quản lý nhân sự, công tác chuyên môn theo kế hoạch đã đề ra trong phạm vi lĩnh vực được phân công.
3. Tiếp nhận các công việc theo sự phân công, báo cáo tiến độ, kết quả công việc tới Giám đốc Trung tâm.
4. Tổ chức công tác tiếp nhận yêu cầu, giám sát phân công công việc cho các thành viên triển khai công việc.
5. Chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, triển khai các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác trong lĩnh vực được phân công bao gồm:

- Tiếp nhận, tư vấn và phân tích chi tiết, kiểm thử các yêu cầu nghiệp vụ hỗ trợ các hoạt động quản trị, vận hành và kinh doanh
- Nghiên cứu, đề xuất, triển khai, áp dụng các giải pháp công nghệ ngân hàng.
- Nghiên cứu, xây dựng, cải tiến các ứng dụng tự phát triển trong ngân hàng


6. Tổ chức xây dựng, triển khai các quy định, quy trình, văn bản hướng dẫn có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn được phân công.
7. Đề xuất tuyển dụng, quy hoạch, đánh giá nhân sự, khen thưởng, kỷ luật, bổ nhiệm, đào tạo, ... cán bộ trong Trung tâm trong phạm vi lĩnh vực được được phân công.

Job Requirement

 • Tối thiểu 08 năm làm việc tại lĩnh vực CNTT (bao gồm cả phân tích nghiệp vụ và kiểm thử), trong đó tối thiểu 06 năm giữ chức danh quản lý
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng, gồm bộ công cụ Microsoft Office liên quan như Microsoft Office Word, Excel, Power Point, Outlook e-mail..
 • Ưu tiên ứng viên có trình độ Tiếng Anh (TOEIC 650 hoặc các chứng chỉ tương đương)
 • Khả năng chịu áp lực và cường độ công việc lớn
 • Giao tiếp tốt, tư duy hệ thống, khả năng ra quyết định
 • Có tính kỷ luật cao

Hướng dẫn ứng tuyển

Bước 1: Điền vào Mẫu thông tin ứng viên SHB, tải mẫu tại đây,
Bước 2: Chọn nút "Nộp Đơn" bên trên để ứng tuyển.
Bước 3: Sau khi hoàn tất bước nộp đơn, check email của Bạn được gửi từ Tuyển dụng SHB – Thư xác nhận ứng tuyển thành công để nắm thông tin và hướng dẫn tuyển dụng tại SHB.

Chúc Bạn Sức khỏe và Thành công.

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Java Developer, Java Dev, Backend Dev, Java, Spring Boot
 • Number of positions: 1
 • Posted: 07/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Giám sát và Quản lý danh mục tín dụng, Chuyên viên Giám sát và Quản lý danh mục tín dụng
 • Number of positions: 1
 • Posted: 01/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: secops, information security, an toàn bảo mật, Cloud, Security Operations, IT Security Engineer, SENIOR INFORMATION SECURITY ENGINEER - SECOPS Digital division, khối ngân hàng số
 • Number of positions: 2
 • Posted: 19/04/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Mobile developer iOS/Android, android, ios, swift, objective-C, native, Kotlin
 • Number of positions: 6
 • Posted: 13/03/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Automation Test, Senior Automation Tester, Kiểm thử tự động, QC engineer, QA engineer
 • Number of positions: 1
 • Posted: 01/03/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên khối quản trị rủi ro, Chuyên viên cao cấp Quản lý rủi ro hoạt động
 • Number of positions: 1
 • Posted: 23/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Đối tác nhân sự, Chuyên viên Đối tác nhân sự
 • Number of positions: 1
 • Posted: 23/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Lập trình viên Java, Java Android Developer, Java Android Programmer, Android, Java, PHP, Mobile, Java Developer Team Leader, Java Engineer, java, JavaScript, Java Web
 • Number of positions: 1
 • Posted: 23/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Xử lý tình huống, Chuyên viên Quản lý và Thiết kế quy trình, ISO9001: 2015, Quản lý Quy trình Dịch vụ, Lean + 6 sigma, Kiểm soát quy trình
 • Number of positions: 1
 • Posted: 23/05/2024
 • Location: Ha Noi, Bac Ninh, Hung Yen
 • Required skills: Tư vấn bán hàng, Giao tiếp, thuyết phục, Chăm sóc khách hàng, Phát triển kinh doanh, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Toàn quốc
 • Number of positions: 4
 • Posted: 23/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Quản lý mô hình dữ liệu, Phân tích dữ liệu, Chuyên gia Phân tích dữ liệu, Chuyên viên cao cấp Phân tích dữ liệu, Chuyên viên cao cấp Phân tích dữ liệu rủi ro
 • Number of positions: 1
 • Posted: 23/05/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.