Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description

- Thay mặt Giám đốc Khối xử lý, tổ chức công việc và chịu trách nhiệm trước Ban lãnh đạo trong phạm vi công việc được phân công.

- Nghiên cứu đề xuất, tổ chức xây dựng và hoàn thiện chính sách quy trình, quy định, hướng dẫn tiêu chuẩn tiêu chí mẫu biểu liên quan đến xử lý nợ rủi ro, có vấn đề.

- Tổ chức quản lý, Phối hợp/thực hiện phân tích và quản trị danh mục nợ rủi ro, nợ có vấn đề. Xây dựng, hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu báo cáo khoa học, hiệu quả.

- Tổ chức công tác giám sát, theo dõi và thông báo tình trạng các khoản nợ rủi ro, nợ có vấn đề đến các đơn vị liên quan để có phương án quản lý, phối hợp xử lý nợ phù hợp.

- Tổ chức quản lý, hướng dẫn thực hiện bằng các biện pháp thích hợp, kiểm soát tiến độ, giám sát thực hiện đối với các khoản nợ thuộc Tổ bán nợ tại ĐVKD.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công, ủy quyền, chỉ đạo  của Giám đốc/Phó Giám đốc phụ trách Khối

Job Requirement

 • Trình độ Cử nhân trở lên, ưu tiên chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế, Luật 
 • Tối thiểu 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thu hồi nợ tại các tổ chức dịch vụ tài chính, ngân hàng và 3 năm kinh nghiệm quản lý ở vị trí tương đương;
 • Có khả năng dẫn dắt và quản lý nhân viên quy mô lớn; 
 • Kinh nghiệm thực tế trong việc thực hiện thành công các kế hoạch kinh doanh, quản lý chi phí và ngân sách; xây dựng và phát triển đội ngũ
 • Kỹ năng đàm phán, quan hệ và giao tiếp tốt; tư duy phản biện tốt 
 • Có khả năng lãnh đạo và quản lý các nhóm lớn ở một vài tỉnh (thành phố); 

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của SHB. Tải mẫu Thông tin ứng viên tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN trên website này để ứng tuyển trực tuyến.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của Ngân hàng.
- Lưu ý:
Căn cứ số lượng, chất lượng ứng viên ứng tuyển, yêu cầu công việc,… Ngân hàng sẽ thông báo đến các ứng viên đủ điều kiện theo quy định để tham gia các vòng tuyển dụng (ứng viên không nhận được thông tin mời tuyển dụng từ Ngân hàng được hiểu là chưa phù hợp).

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Quản lý kho dữ liệu, Quản lý mô hình dữ liệu, Phân tích dữ liệu, Chuyên viên Quản lý Kho và Mô hình dữ liệu
 • Number of positions: 1
 • Posted: 06/03/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chăm sóc khách hàng, Xử lý tình huống, Giao tiếp, Giao dịch viên Khu vực Miền Bắc, Giao dịch viên Khu vực Hà Nội, Giao dịch viên Toàn quốc
 • Number of positions: 1
 • Posted: 22/03/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Business Analyst, Phân tích kinh doanh, Sales analyst, Analysts
 • Number of positions: 1
 • Posted: 21/03/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 21/03/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: UI/UX, UI/UX designer, Web designer, Graphic designer, UI designer, Ux Designer, Chuyên viên thiết kế web, Nhân viên thiết kế web, Thiết kế web, web design, Graphic Design, Software Designer
 • Number of positions: 1
 • Posted: 21/03/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Quản trị dữ liệu KHCN, Chuyên viên Quản trị dữ liệu KHCN, Chuyên viên Quản trị dữ liệu kinh doanh KHCN, Chuyên viên Quản trị dữ liệu kinh doanh KHCN, . Chuyên viên Quản lý và Phát triển Dịch vụ Bảo hiểm Nhân thọ cấp , Chuyên viên Quản lý và Phát triển Dịch vụ Bảo hiểm Nhân thọ cấp , Chuyên viên Quản lý và Phát triển Dịch vụ Bảo hiểm Phi Nhân thọ, Chuyên viên Quản lý và Phát triển Dịch vụ Bảo hiểm Phi Nhân thọ, Chuyên viên Quản lý và Phát triển Dịch vụ Bảo hiểm Phi Nhân thọ
 • Number of positions: 1
 • Posted: 20/03/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Quản trị dữ liệu KHCN, Chuyên viên Quản trị dữ liệu KHCN, Chuyên viên Quản trị dữ liệu kinh doanh KHCN, Chuyên viên Quản trị dữ liệu kinh doanh KHCN, . Chuyên viên Quản lý và Phát triển Dịch vụ Bảo hiểm Nhân thọ cấp , Chuyên viên Quản lý và Phát triển Dịch vụ Bảo hiểm Nhân thọ cấp
 • Number of positions: 1
 • Posted: 20/03/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 20/03/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Phân tích dữ liệu, Quản lý dữ liệu, Phân tích yêu cầu nghiệp vụ, Data Analyst
 • Number of positions: 4
 • Posted: 20/03/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Hỗ trợ Phần mềm Ứng dụng, IT
 • Number of positions: 3
 • Posted: 20/03/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Quản trị dự án CNTT, Chuyên viên Quản trị dự án CNTT
 • Number of positions: 1
 • Posted: 20/03/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.