Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description

- Thay mặt Giám đốc Khối xử lý, tổ chức công việc và chịu trách nhiệm trước Ban lãnh đạo trong phạm vi công việc được phân công.

- Nghiên cứu đề xuất, tổ chức xây dựng và hoàn thiện chính sách quy trình, quy định, hướng dẫn tiêu chuẩn tiêu chí mẫu biểu liên quan đến xử lý nợ rủi ro, có vấn đề.

- Tổ chức quản lý, Phối hợp/thực hiện phân tích và quản trị danh mục nợ rủi ro, nợ có vấn đề. Xây dựng, hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu báo cáo khoa học, hiệu quả.

- Tổ chức công tác giám sát, theo dõi và thông báo tình trạng các khoản nợ rủi ro, nợ có vấn đề đến các đơn vị liên quan để có phương án quản lý, phối hợp xử lý nợ phù hợp.

- Tổ chức quản lý, hướng dẫn thực hiện bằng các biện pháp thích hợp, kiểm soát tiến độ, giám sát thực hiện đối với các khoản nợ thuộc Tổ bán nợ tại ĐVKD.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công, ủy quyền, chỉ đạo  của Giám đốc/Phó Giám đốc phụ trách Khối

Job Requirement

 • Trình độ Cử nhân trở lên, ưu tiên chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế, Luật 
 • Tối thiểu 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thu hồi nợ tại các tổ chức dịch vụ tài chính, ngân hàng và 3 năm kinh nghiệm quản lý ở vị trí tương đương;
 • Có khả năng dẫn dắt và quản lý nhân viên quy mô lớn; 
 • Kinh nghiệm thực tế trong việc thực hiện thành công các kế hoạch kinh doanh, quản lý chi phí và ngân sách; xây dựng và phát triển đội ngũ
 • Kỹ năng đàm phán, quan hệ và giao tiếp tốt; tư duy phản biện tốt 
 • Có khả năng lãnh đạo và quản lý các nhóm lớn ở một vài tỉnh (thành phố); 

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của SHB. Tải mẫu Thông tin ứng viên tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN trên website này để ứng tuyển trực tuyến.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của Ngân hàng.
- Lưu ý:
Căn cứ số lượng, chất lượng ứng viên ứng tuyển, yêu cầu công việc,… Ngân hàng sẽ thông báo đến các ứng viên đủ điều kiện theo quy định để tham gia các vòng tuyển dụng (ứng viên không nhận được thông tin mời tuyển dụng từ Ngân hàng được hiểu là chưa phù hợp).

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Tổng hợp, phân tích, lập kế hoạch, Chịu áp lực công việc, Có chứng chỉ MCSA, MCITP - SA hoặc cao hơn, Chuyên viên Quản trị Vận hành Hệ thống - Dự án Omni Channel, Chuyên viên Quản trị Vận hành Hệ thống - Dự án Omni Channel
 • Number of positions: 1
 • Posted: 05/12/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Lập trình viên Java, Java, Mobile, Java Engineer, java, Java Web, bankend developer
 • Number of positions: 2
 • Posted: 01/12/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Senior Tester Manual/Automation, Tester, manual, automation, QC engineer, bank, fintech
 • Number of positions: 3
 • Posted: 29/11/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Thúc đẩy Kinh doanh KHDN lớn, KHDN, Chuyên viên QHKH Doanh nghiệp, Chuyên viên cao cấp Thúc đẩy Kinh doanh KHDN lớn, Chuyên viên cao cấp Thúc đẩy Kinh doanh KHDN
 • Number of positions: 2
 • Posted: 23/11/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 22/11/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Thúc đẩy Kinh doanh KHDN lớn, KHDN, Chuyên viên QHKH Doanh nghiệp, Chuyên viên cao cấp Thúc đẩy Kinh doanh KHDN lớn
 • Number of positions: 2
 • Posted: 22/11/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Quản lý chỉ tiêu, Chuyên viên Quản lý Chỉ tiêu và Hiệu quả KHDN Lớn, Chuyên viên Quản lý Chỉ tiêu và Hiệu quả KHDN Lớn, Chuyên viên Quản lý Chỉ tiêu và Hiệu quả KHDN
 • Number of positions: 1
 • Posted: 22/11/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Developer, Phát triển phần mềm, Phát triển ứng dụng, java
 • Number of positions: 20
 • Posted: 18/11/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Senior Tester Manual/Automation, Tester, manual, automation, QC engineer, bank, fintech, Senior Automation Tester, Automation Tester, Nhân viên kiểm thử phần mềm, Software Tester, Chuyên viên kiểm định phần mềm, Tester, QC, QA/QC, Manual Tester, Testing Engineer, QA, Quality Control
 • Number of positions: 5
 • Posted: 15/11/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Product Owner, P&L, NLP
 • Number of positions: 1
 • Posted: 02/11/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Scrum Master, Agile, SAFE, Scrum Scale, PMP Agile, ACP
 • Number of positions: 1
 • Posted: 02/11/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.