Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

 • Chỉ đạo công tác nghiên cứu, phân tích thông tin về thị trường, địa bàn, đối thủ cạnh tranh, khách hàng..trong mảng KHDN trên địa bàn hoạt động để tham mưu, giúp GĐ Chi nhánh xây dựng chiến lược, kế hoạch kinh doanh mảng KHDN của đơn vị phù hợp.
 • Tham mưu, giúp việc cho GĐCN/TTKD trong việc lập kế hoạch, phát triển kinh doanh KHDN tại đơn vị, đảm bảo phù hợp với chiến lược kinh doanh của ngân hàng
 • Tham mưu, giúp việc cho GĐCN/TTKD trong việc quản lý chi phí hoạt động, chi phí nhân sự mảng KHDN
 • Quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm về toàn bộ công việc mảng KHDN tại ĐVKD (bao gồm PGD trực thuộc) và chịu trách nhiệm trước GĐCN về lĩnh vực do mình phụ trách hoặc được phân công
 • Quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm trước GĐCN trong việc hoàn thành các chỉ tiêu được giao mảng KHDN tuân thủ theo đúng quy định, quy trình và quản lý rủi ro của ngân hàng.
 • Tổ chức thực hiện: 
  • Lập kế hoạch hoạt động cụ thể mảng KHDN hàng tháng/quý/năm theo kế hoạch tổng thể của Chi nhánh, tổ chức thực hiện, giám sát hoạt động và đôn đốc thực hiện kế hoạch chỉ tiêu hàng tháng/quý/năm
  • Quản lý, triển khai công tác bán hàng mảng KHDN và cung cấp những sản phẩm dịch vụ cho KHDN theo đúng quy định, phân cấp, phân quyền.
  • Tổ chức thực hiện tiếp thị và triển khai cung cấp các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng cho KHDN
  • Phê duyệt cấp tín dụng trong phạm vi thẩm quyền theo quy định SHB từng thời kỳ
  • Giám sát, chỉ đạo và điều hành công tác phát triển các sản phẩm dịch vụ KHDN tại ĐVKD (gồm cả các PGD trực thuộc) 
  • Hướng dẫn, phổ biến cập nhật các thông tin sản phẩm, dịch vụ KHDN và triển khai thực hiện tại đơn vị mình phụ trách
  • Quản lý phát triển mối quan hệ KHDN
  • Quản lý chất lượng dịch vụ tại Chi nhánh và Phòng Giao dịch mảng KHDN nhằm đảm bảo tính đồng nhất về chất lượng dịch vụ mảng KHDN với toàn chi nhánh và toàn SHB
  • Quản lý, đào tạo, phát triển nhân sự thuộc mảng KHDN được giao quản lý
 • Lập báo cáo định kỳ hoặc đột xuất liên quan tới hoạt động của mảng KHDN theo quy định và chỉ đạo của GĐCN, Khối NHDN và lãnh đạo cấp cao.
 • Thực hiện các công việc khác liên quan tới chuyên môn, nghiệp vụ do GĐCN trực tiếp giao.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc các lĩnh vực: Kinh tế, Ngoại thương, Thương mại, Quản trị kinh doanh, Tài chính, Ngân hàng hoặc tương đương
 • Tiếng Anh giao tiếp Khá; Thành thạo tin học văn phòng
 • Trên 05 năm kinh nghiệm ở vị trí công việc tương đương (đặc biệt phụ trách công tác tín dụng KHDN) tại các ngân hàng hoặc công ty tài chính trong và ngoài nước
 • Có kiến thức sâu rộng về Luật các tổ chức tín dụng, Luật doanh nghiệp, Luật dân sự, các qui trình Nghiệp vụ, quy định của Ngân hàng và các quy định có liên quan của SHB và Pháp luật,
 • Hiểu biết tốt về nghiệp vụ, hoạt động và các sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng.
 • Có kinh nghiệm phát triển & quản lý đội ngũ bán hàng
 • Hiểu biết về mục tiêu chiến lược, mô hình kinh doanh của Ngân hàng và môi trường kinh doanh tại khu vực.
 • Tận tâm, sẵn sàng chia sẻ và đoàn kết với các thành viên trong Ban Giám đốc và CBNV trong Chi nhánh.

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của SHB. Tải mẫu Thông tin ứng viên tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN trên website này để ứng tuyển trực tuyến.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của Ngân hàng.
- Lưu ý:
Căn cứ số lượng, chất lượng ứng viên ứng tuyển, yêu cầu công việc,… Ngân hàng sẽ thông báo đến các ứng viên đủ điều kiện theo quy định để tham gia các vòng tuyển dụng (ứng viên không nhận được thông tin mời tuyển dụng từ Ngân hàng được hiểu là chưa phù hợp).

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Thúc đẩy Kinh doanh KHDN lớn, KHDN, Chuyên viên QHKH Doanh nghiệp, Chuyên viên cao cấp Thúc đẩy Kinh doanh KHDN lớn, Chuyên viên cao cấp Thúc đẩy Kinh doanh KHDN
 • Number of positions: 2
 • Posted: 23/11/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 22/11/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Thúc đẩy Kinh doanh KHDN lớn, KHDN, Chuyên viên QHKH Doanh nghiệp, Chuyên viên cao cấp Thúc đẩy Kinh doanh KHDN lớn
 • Number of positions: 2
 • Posted: 22/11/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Quản lý chỉ tiêu, Chuyên viên Quản lý Chỉ tiêu và Hiệu quả KHDN Lớn, Chuyên viên Quản lý Chỉ tiêu và Hiệu quả KHDN Lớn, Chuyên viên Quản lý Chỉ tiêu và Hiệu quả KHDN
 • Number of positions: 1
 • Posted: 22/11/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Developer, Phát triển phần mềm, Phát triển ứng dụng, java
 • Number of positions: 20
 • Posted: 18/11/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Senior Tester Manual/Automation, Tester, manual, automation, QC engineer, bank, fintech, Senior Automation Tester, Automation Tester, Nhân viên kiểm thử phần mềm, Software Tester, Chuyên viên kiểm định phần mềm, Tester, QC, QA/QC, Manual Tester, Testing Engineer, QA, Quality Control
 • Number of positions: 5
 • Posted: 15/11/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Product Owner, P&L, NLP
 • Number of positions: 1
 • Posted: 02/11/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Scrum Master, Agile, SAFE, Scrum Scale, PMP Agile, ACP
 • Number of positions: 1
 • Posted: 02/11/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Digital Engagement Lead, Digital Sales, Digital Marketing
 • Number of positions: 1
 • Posted: 21/10/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Tribe Lead, KHDN, Cho vay, Bảo hiểm, Thúc đẩy kinh doanh
 • Number of positions: 3
 • Posted: 21/10/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Phát triển kinh doanh, Tư vấn bán hàng, Chăm sóc khách hàng, Giao tiếp, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân Hà Nội, Chuyên viên Xây dựng, Chuyên viên Xây dựng sản phẩm và Quy trình, Chuyên viên Xây dựng sản phẩm và Quy trình, Chuyên viên Xây dựng sản phẩm và Quy trình cho vay KHCN, Chuyên viên Xây dựng sản phẩm và Quy trình cho vay KHCN Dự án
 • Number of positions: 60
 • Posted: 25/11/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.