Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description

- Là chức danh quản lý cấp Ban theo tổ chức bộ máy tại SHB, chịu trách nhiệm giúp việc cho Giám đốc Ban trong việc quản lý, điều hành, giám sát, kiểm soát một hoặc một số mảng công việc của Ban theo phân công nhiệm vụ cụ thể của Giám đốc Ban.
- Chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện của một hoặc một số mảng công việc được phân công cụ thể.
- Tham mưu cho Giám đốc/Phó GĐ phụ trách Ban trong việc xây dựng kế hoạch hành động, cơ chế, chính sách, quy định, quy trình nghiệp vụ liên quan tới công tác quản lý tài chính của Ban.
- Tham mưu, tư vấn cho lãnh đạo quyết định các vấn đề chuyên môn quan trọng mà các quyết định đó có tầm ảnh hưởng lớn tới hiệu quả hoạt động của công tác quản lý tài chính SHB.
- Thiết lập kế hoạch công việc, hướng dẫn giám sát việc triển khai công việc trong lĩnh vực phụ trách.
- Quản lý, phân công công việc, giám sát, đánh giá đối với CBNV trong phạm vi quản lý.
- Tham gia công tác tuyển dụng, xây dựng đội ngũ của Ban và đề xuất các chương trình đào tạo cho các cán bộ trong Ban.
- Triển khai các công việc theo yêu cầu của lãnh đạo.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học Khối Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Kế toán – Kiểm toán, Quản trị kinh doanh. Ưu tiên ngành Kế toán - Kiểm toán - Tài chính Doanh nghiệp.

- ≥ 7 năm kinh nghiệm lĩnh vực ngân hàng, am hiểu nghiệp vụ quản lý tài chính. Trình độ chuyên môn tương đương với CV cấp 3 ở tất cả các lĩnh vực thuộc nhiệm vụ của Ban.

- Ưu tiên: Có các chứng chỉ/bằng cấp trong lĩnh vực tài chính, kiểm toán, kế toán (CFA, ACCA, CPA, ACA…)

- Tư duy thiết kế giải pháp/ khả năng hiểu thiết kế phương án đầu tư .

Hướng dẫn ứng tuyển

Bước 1: Điền vào Mẫu thông tin ứng viên SHB, tải mẫu tại đây,
Bước 2: Chọn nút "Nộp Đơn" bên trên để ứng tuyển.
Bước 3: Sau khi hoàn tất bước nộp đơn, check email của Bạn được gửi từ Tuyển dụng SHB – Thư xác nhận ứng tuyển thành công để nắm thông tin và hướng dẫn tuyển dụng tại SHB.

Chúc Bạn Sức khỏe và Thành công.

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên phòng Quản trị hiệu quả kênh
 • Number of positions: 1
 • Posted: 23/11/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Hành chính & Hỗ trợ, Chuyên viên Hành chính & Hỗ trợ - Khối Chuyển đổi
 • Number of positions: 1
 • Posted: 23/11/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Phiên dịch viên - Khối Chuyển đổi
 • Number of positions: 1
 • Posted: 23/11/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Giám đốc Quản lý Thay đổi, Giám đốc Quản lý Thay đổi - Khối Chuyển đổi
 • Number of positions: 1
 • Posted: 23/11/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên, Chuyên viên Rủi ro hoạt động và phòng chống gian lận - Khối Ngân hàng số, Chuyên viên Rủi ro hoạt động và phòng chống gian lận - Khối Ngân hàng số, Rủi ro hoạt động, Risk management
 • Number of positions: 1
 • Posted: 11/12/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Tài trợ, Thẩm định, Tài chính, Chuyên viên tài trợ chuỗi, Chuyên gia tài trợ chuỗi
 • Number of positions: 1
 • Posted: 11/12/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Tổng hợp, phân tích, lập kế hoạch, Chịu áp lực công việc, Có chứng chỉ MCSA, MCITP - SA hoặc cao hơn, Chuyên viên Quản trị Vận hành Hệ thống - Dự án Omni Channel, Chuyên viên Quản trị Vận hành Hệ thống - Dự án Omni Channel
 • Number of positions: 1
 • Posted: 11/12/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Đánh giá An toàn bảo mật hệ thống CNTT - TT ATBMCN Khối CNTT, Chuyên viên Đánh giá An toàn bảo mật hệ thống CNTT
 • Number of positions: 2
 • Posted: 11/12/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên phát triển CoreBank - Dự án nâng cấp CoreBanking, java developer, dotNet developer
 • Number of positions: 1
 • Posted: 11/12/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Digital Sales Khối Ngân hàng số, Digital Sales, Sales
 • Number of positions: 2
 • Posted: 07/12/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Trưởng Phòng Giám sát sau vay, Giám sát sau vay, Giám sát tín dụng, Quản lý tín dụng, Trưởng Phòng Giám sát sau vay – Khối Quản lý tín dụng, Trưởng Phòng Hiệu suất và Tối ưu hóa quy trình – Khối Quản lý tín dụng
 • Number of positions: 1
 • Posted: 07/12/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.