Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

 

 1. Nghiên cứu các công nghệ tiên tiến và xu hướng công nghệ để xây dựng kế hoạch và lộ trình triển khai hạ tầng CNTT dựa trên chiến lược và yêu cầu của doanh nghiệp.
 2. Phối hợp với các nhà cung cấp, đơn vị kinh doanh và các Đơn vị thuộc Khối CNTT để làm rõ các yêu cầu về kiến trúc cơ sở hạ tầng trong các dự án và chiến lược kinh doanh.
 3. Tham gia xây dựng các quy trình và tiêu chuẩn tuân thủ mô hình quản trị kiến trúc doanh nghiệp nhằm đảm bảo sự phối hợp trong 5 lĩnh vực kiến trúc: Hạ tầng CNTT, Bảo mật, Dữ liệu, Ứng dụng và Tích hợp.
 4. Phối hợp với các nhóm trong 5 lĩnh vực kiến trúc (Hạ tầng CNTT, Bảo mật, Dữ liệu, Ứng dụng và Tích hợp) để thiết kế giải pháp kiến trúc hạ tầng CNTT.
 5. Tham gia hỗ trợ các vấn đề liên quan đến kiến trúc hạ tầng CNTT trong hoạt động và phát triển.

 

Job Requirement

 • Tốt nghiệp từ Đại học trở lên, chuyên nghành CNTT/ĐTVT hoặc các Chuyên ngành tương đương;
 • Trình độ ngoại ngữ: có khả năng đọc & hiểu tốt tài liệu tiếng Anh chuyên ngành kỹ thuật;
 • Có kinh nghiệm triển khai một trong các dự án về hạ tầng CNTT (bao gồm hệ thống CSDL, máy chủ, thiết bị lưu trữ,…) của 01 tổ chức hoạt động trong lĩnh vực Ngân hàng/Tài chính với vai trò Tổ trưởng trở lên.
 • Yêu cầu kiến thức chuyên môn:
  • Kiến thức về các giải pháp ảo hóa (VMWare ESXi / Microsoft Hyper-V) cũng như siêu hội tụ HCI;
  • Kiến thức về hệ thống máy chủ, thiết bị lưu trữ, mạng nhằm đáp ứng các yêu cầu phục vụ công tác kinh doanh của các doanh nghiệp;
  • Kiến thức về các thành phần cơ sở hạ tầng mạng như MPLS, TCP/IP, DHCP, DNS,…;
  • Kiến thức về các hệ điều hành UNIX, Linux, Windows,…;
  • Kiến thức về kiến trúc hạ tầng CNTT trên Cloud.
 • Yêu cầu kỹ năng chuyên môn:
  • Có khả năng nghiên cứu triển khai giải pháp công nghệ/ ứng dụng mới;
  • Thành thạo thao tác trên các nền tảng HĐH  UNIX, Linux, Windows,…;

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của SHB. Tải mẫu Thông tin ứng viên tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN trên website này để ứng tuyển trực tuyến.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của Ngân hàng.
- Lưu ý:
Căn cứ số lượng, chất lượng ứng viên ứng tuyển, yêu cầu công việc,… Ngân hàng sẽ thông báo đến các ứng viên đủ điều kiện theo quy định để tham gia các vòng tuyển dụng (ứng viên không nhận được thông tin mời tuyển dụng từ Ngân hàng được hiểu là chưa phù hợp).

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 06/01/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Quản trị dịch vụ, Lập kế hoạch và kiểm soát công việc, Phân tích, tổng hợp, Xử lý sự cố
 • Number of positions: 3
 • Posted: 26/12/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên phát triển ứng dụng -, Chuyên viên phát triển ứng dụng - Trung tâm phát triển - Khối Công nghệ thông tin, IT, Chuyên viên Phát triển Phần mềm Ứng dụng
 • Number of positions: 1
 • Posted: 26/12/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: UX UI, UI UX
 • Number of positions: 1
 • Posted: 23/12/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 23/12/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Giám sát an ninh thông tin, Phân tích mã độc, Điều tra an ninh thông tin, hacking, Chuyên viên cao cấp Kiến trúc Hệ thống, Chuyên viên cao cấp Kiến trúc Hệ thống, Kiến trúc Hệ thống
 • Number of positions: 2
 • Posted: 27/01/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Quản trị dự án CNTT, Chuyên viên Quản trị dự án CNTT
 • Number of positions: 1
 • Posted: 16/01/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Quản trị dự án CNTT, Chuyên viên Quản trị dự án CNTT, Chuyên viên Quản lý nhu cầu và yêu cầu thay đổi CNTT, Chuyên viên Quản lý nhu cầu và yêu cầu thay đổi CNTT
 • Number of positions: 1
 • Posted: 16/01/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Phân tích dữ liệu, Quản lý dữ liệu, Phân tích yêu cầu nghiệp vụ, Data Analyst
 • Number of positions: 4
 • Posted: 16/01/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Tổ viên Tổ kỹ thuật - Dự án, Tổ viên Tổ kỹ thuật - Dự án Core giao dịch Ngân hàng đầu tư, Chuyên viên Phát triển phần mềm - Dự án Core giao dịch Ngân hàng đầu tư, Chuyên viên Phát triển phần mềm - Dự án Core giao dịch Ngân hàng đầu tư, Chuyên viên Phát triển phần mềm - Dự án Core giao dịch Ngân hàng đầu tư
 • Number of positions: 1
 • Posted: 16/01/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Hỗ trợ Phần mềm Ứng dụng, IT
 • Number of positions: 3
 • Posted: 16/01/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.