Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance

Job Description

 1. Thành lập, tổ chức vận hành và quản lý TMO:
  • Xây dựng và triển khai khung quản lý dự án, phương pháp luận, tiêu chí, tiêu chuẩn và quy trình giám sát, đánh giá quản lý các dự án chuyển đổi phù hợp với các thông lệ tốt nhất trong nghành ngân hàng trên thị trường.
  • Thiết lập và duy trì các công cụ, biểu mẫu và cơ chế báo cáo quản lý dự án để đảm bảo các dự án thực hiện triển khai nhất quán và hiệu quả.
  • Lãnh đạo các nhân viên quản lý dự án và điều phối viên dự án trong TMO thông qua hướng dẫn, huấn luyện và hỗ trợ.
 2. Quản lý kết quả, tiến độ triển khai dự án/sáng kiến chuyển đổi:
  • Xây dựng và áp dụng các quy trình quản lý dự án để đảm bảo phù hợp với các mục tiêu, lộ trình chuyển đổi chiến lược, quản lý phạm vi dự án và ra quyết định hiệu quả.
  • Theo dõi, giám sát, thúc đẩy quá trình thực hiện, các điều lệ, kế hoạch, lịch trình, kết quả, tiến độ, ngân sách và phân bổ nguồn lực của dự án.
  • Tiến hành xem xét, đánh giá và kiểm tra dự án thường xuyên để đảm bảo tuân thủ các tiêu chí, tiêu chuẩn và kịp thời phát hiện các rủi ro tỏng quá trình triển khai dự án cũng như xác định các lĩnh vực cần cải tiến.
 3. Truyền thông chuyển đổi và vinh danh thành công:
  • Phối hợp với các bên liên quan, bao gồm các cấp lãnh đạo, trưởng bộ phận và nhà bảo trợ dự án, để đảm bảo sự nhất quán và xuyên suốt trong suốt vòng đời dự án.
  • Tạo kênh giao tiếp hiệu quả và báo cáo cho các bên liên quan về tiến độ dự án, rủi ro, vấn đề nảy sinh và giải pháp giảm thiểu rủi ro.
  • Thiết lập văn hóa chuyển đổi, thông tin minh bạch thông suốt, nêu cao trách nhiệm cá nhân và hợp tác để thúc đẩy các mối quan hệ bền chặt và vinh danh các kết quả thành công của dự án.
 4. Lập kế hoạch và phân bổ nguồn lực:
  • Phối hợp chặt chẽ với các Khối/Ban/TT/ĐVKD, lãnh đạo các đơn vị và các quản lý dự án để xác định các yêu cầu về nguồn lực và đảm bảo phân bổ phù hợp để thực hiện dự án một cách hiệu quả.
  • Tối ưu hóa việc sử dụng nguồn lực tổng thể của các dự án chuyển đổi, đánh giá xem xét các kỹ năng, năng lực và các yếu tố phụ thuộc để thúc đẩy triển khai dự án hiệu quả và đạt được các mục tiêu đề ra.
  • Xác định các khoảng trống về nguồn lực và phối hợp với bộ phận nhân sự, tài chính cũng như quản lý cấp cao để giải quyết các nhu cầu về nguồn lực cho các dự án cũng như các nhu cầu về nhân sự và phát triển nhân sự của trung tâm TMO.
 5. Cải tiến liên tục và ứng dụng các thông lệ xuất sắc:
  • Thúc đẩy văn hóa cải tiến liên tục trong TMO, thường xuyên đánh giá các phương pháp, công cụ và phương pháp quản lý dự án.
  • Xác định các cơ hội để cải tiến, tinh gọn các quy trình, tăng cường ứng dụng kết quả đầu ra của dự án và thúc đẩy vận hành xuất sắc trong TMO.
  • Thúc đẩy văn hóa chia sẻ kiến thức và áp dụng các thông lệ thực hành tốt nhất trong toàn tổ chức để tối ưu hóa kết quả đầu ra của dự án.

Job Requirement

 • Bằng cử nhân Quản trị kinh doanh, Quản lý dự án hoặc một lĩnh vực liên quan (ưu tiên bằng cấp cao).
 • Có nhiều kinh nghiệm trong quản lý chương trình và dự án, với thành tích đã được chứng minh về việc thực hiện thành công các sáng kiến chuyển đổi phức tạp.
 • Kiến thức vững chắc về các phương pháp, công cụ và kỹ thuật quản lý dự án.
 • Kỹ năng lãnh đạo và quản lý con người xuất sắc, với khả năng truyền cảm hứng và động viên nhóm.
 • Khả năng giao tiếp, đàm phán và quản lý các bên liên quan xuất sắc.
 • Tư duy phân tích và khả năng giải quyết vấn đề và đưa ra quyết định sáng suốt.
 • Kinh nghiệm đã được chứng minh trong việc thúc đẩy cải tiến quy trình và triển khai các khuôn khổ TMO.
 • Các chứng chỉ liên quan như PMP (Chuyên gia quản lý dự án) hoặc PRINCE2 (Dự án trong môi trường được kiểm soát cao) là một lợi thế.

Hướng dẫn ứng tuyển

Bước 1: Điền vào Mẫu thông tin ứng viên SHB, tải mẫu tại đây,
Bước 2: Chọn nút "Nộp Đơn" bên trên để ứng tuyển.
Bước 3: Sau khi hoàn tất bước nộp đơn, check email của Bạn được gửi từ Tuyển dụng SHB – Thư xác nhận ứng tuyển thành công để nắm thông tin và hướng dẫn tuyển dụng tại SHB.

Chúc Bạn Sức khỏe và Thành công.

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Business Analyst Khối Ngân hàng số, BA, Business Analyst
 • Number of positions: 1
 • Posted: 27/11/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên phòng Quản trị hiệu quả kênh
 • Number of positions: 1
 • Posted: 23/11/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Hành chính & Hỗ trợ, Chuyên viên Hành chính & Hỗ trợ - Khối Chuyển đổi
 • Number of positions: 1
 • Posted: 23/11/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Phiên dịch viên - Khối Chuyển đổi
 • Number of positions: 1
 • Posted: 23/11/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Giám đốc Quản lý Thay đổi, Giám đốc Quản lý Thay đổi - Khối Chuyển đổi
 • Number of positions: 1
 • Posted: 23/11/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Marketing, Đối ngoại, Chuyên viên Truyền thông Đối ngoại, Chuyên viên Truyền thông Đối ngoại
 • Number of positions: 1
 • Posted: 01/12/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Marketing, Đối ngoại, Chuyên viên Truyền thông Đối ngoại, Chuyên viên Truyền thông Đối ngoại
 • Number of positions: 1
 • Posted: 01/12/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên gia phê duyệt Khách hàng Doanh nghiệp, Chuyên gia phê duyệt Khách hàng Doanh nghiệp, Cộng tác viên Dịch vụ Nhân sự
 • Number of positions: 1
 • Posted: 01/12/2023
 • Location: Ha Noi, Lang Son, Hai Phong
 • Required skills: Phát triển kinh doanh, Chăm sóc khách hàng, Tư vấn bán hàng, Giao tiếp, Phân tích và đánh giá vấn đề, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân Toàn quốc
 • Number of positions: 4
 • Posted: 29/11/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Quản lý mô hình dữ liệu, Chuyên gia Mô hình rủi ro, Chuyên gia Mô hình rủi ro, Chuyên viên Mô hình rủi ro, Chuyên viên Mô hình rủi ro, Chuyên viên Mô hình rủi ro, Chuyên viên Phân tích dữ liệu, OCA, Data Analyst, Cộng tác viên xử lý dữ liệu, Nhân viên xử lý dữ liệu, Data Mining, Data validation, Data analysis specialist, Data Processing, Data Processing Executive, Data Processing Specialist, Data Processing Officer, Data Processing Staff, Data master, Database Developer, Database Administrator, Database, DBA, quản trị Cơ Sở Dữ Liệu, Oracle Admin, Chuyên Viên Phân Tích, Xử Lý Dữ Liệu, Chuyên Viên Xử Lý Dữ Liệu, Chuyên Viên Xử Lý số Liệu
 • Number of positions: 1
 • Posted: 29/11/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN NGUỒN VÀ THƯƠNG HIỆU TUYỂN DỤNG, Chuyên viên Phát triển Nguồn và Thương hiệu Tuyển dụng, Chuyên viên Phát triển Nguồn Tuyển dụng
 • Number of positions: 1
 • Posted: 29/11/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.