Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance

Job Description

 1. Xây dựng kế hoạch chiến lược chuyển đổi và tổ chức thực hiện chuyển đổi mảng Ngân hàng Doanh nghiệp
 • Xây dựng kế hoạch chiến lược chuyển đổi và tổ chức thực hiện các sáng kiến chuyển đổi cho mảng ngân hàng doanh nghiệp phù hợp với mục tiêu, lộ trình chuyển đổi chung của toàn hàng.
 • Xác định các sáng kiến chuyển đổi trọng yếu, sắp xếp thứ tự ưu tiên dựa trên các tác động đến mục tiêu và chiến lược phát triển kinh doanh.
 • Xây dựng các kế hoạch hành động để triển khai các sáng kiến chuyển đổi và tổ chức triển khai các sáng kiến.
 • Thúc đẩy văn hóa đổi mới và cải tiến liên tục trong mảng Ngân hàng doanh nghiệp bằng cách thúc đẩy và hỗ trợ triển khai các sáng kiến chuyển đổi thành công.

2. Hợp tác với các bên liên quan:

 • Phối hợp với các cấp lãnh đạo Khối/Trung tâm của Khối Ngân hàng doanh nghiệp, lãnh đạo các khối kinh doanh và các Khối Ban/TT tại HO, các ĐVKD, hỗ trợ các đơn vị để đảm bảo sự liên kết và cam kết với các sáng kiến chuyển đổi.
 • Tạo ảnh hưởng và tác động đến các đơn vị liên quan ở tất cả các cấp để thúc đẩy nhận thức, hiểu biết và áp dụng, triển khai các sáng kiến chuyển đổi.
 • Thúc đẩy sự hợp tác gắn kết chặt chẽ giữa các nhóm triển khai và Khối/Ban/Trung tâm để đảm bảo thực hiện liền mạch, thông suốt các dự án và sáng kiến chuyển đổi mảng NHDN.

3. Quản lý triển khai và kết quả thực hiện:

 • Giám sát việc lập kế hoạch, thực hiện và giám sát các dự án chuyển đổi mảng ngân hàng doanh nghiệp, đảm bảo dự án được thực hiện đúng thời hạn, trong phạm vi ngân sách và đạt tiêu chí, tiêu chuẩn kết quả chất lượng đề ra.
 • Thiết lập cấu trúc quản trị hiệu quả, phương pháp quản lý dự án và cơ chế theo dõi hiệu suất để đảm bảo đạt kết quả thành công.
 • Hướng dẫn và hỗ trợ cho các nhóm dự án, đảm bảo có các nguồn lực và khả năng để đạt được các mục tiêu của dự án.

4. Quản lý thay đổi và truyền thông:

 • Phát triển và triển khai các chiến lược quản lý thay đổi để hỗ trợ áp dụng các quy trình, công nghệ và cách thức làm việc mới trong mảng ngân hàng doanh nghiệp.
 • Truyền thông về tầm nhìn, mục tiêu, tiến độ và kết quả của các sáng kiến chuyển đổi cho các bên liên quan, bao gồm HĐQT, Ban điều hành, đội ngũ lãnh đạo Ngân hàng doanh nghiệp và các bên liên quan khác.
 • Thúc đẩy văn hóa giao tiếp cởi mở, khuyến khích phản hồi và giải quyết các khó khăn, rủi ro liên quan đến các sáng kiến chuyển đổi.

Job Requirement

 • Bằng cử nhân Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Marketing (ưu tiên bằng cấp cao).
 • Kinh nghiệm đã được chứng minh trong việc lãnh đạo và thúc đẩy các sáng kiến chuyển đổi trong lĩnh vực ngân hàng doanh nghiệp.
 • Hiểu biết sâu sắc về các sản phẩm, quy trình và trải nghiệm khách hàng của lĩnh vực ngân hàng doanh nghiệp.
 • Thể hiện khả năng phát triển và thực hiện các kế hoạch chiến lược, quản lý các dự án phức tạp và thúc đẩy thay đổi.
 • Kỹ năng lãnh đạo, giao tiếp và quản lý các bên liên quan xuất sắc.
 • Có kinh nghiệm quản lý và phát triển đội nhóm hiệu suất cao.

Kinh nghiệm làm việc với phương pháp Agile

Hướng dẫn ứng tuyển

Bước 1: Điền vào Mẫu thông tin ứng viên SHB, tải mẫu tại đây,
Bước 2: Chọn nút "Nộp Đơn" bên trên để ứng tuyển.
Bước 3: Sau khi hoàn tất bước nộp đơn, check email của Bạn được gửi từ Tuyển dụng SHB – Thư xác nhận ứng tuyển thành công để nắm thông tin và hướng dẫn tuyển dụng tại SHB.

Chúc Bạn Sức khỏe và Thành công.

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên phòng Quản trị hiệu quả kênh
 • Number of positions: 1
 • Posted: 23/11/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Hành chính & Hỗ trợ, Chuyên viên Hành chính & Hỗ trợ - Khối Chuyển đổi
 • Number of positions: 1
 • Posted: 23/11/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Phiên dịch viên - Khối Chuyển đổi
 • Number of positions: 1
 • Posted: 23/11/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Giám đốc Quản lý Thay đổi, Giám đốc Quản lý Thay đổi - Khối Chuyển đổi
 • Number of positions: 1
 • Posted: 23/11/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Mobile Developer Native app/React native, Mobile Developer, Native app, React Native
 • Number of positions: 1
 • Posted: 16/10/2023
 • Location: Ha Noi, Lang Son, Hai Phong
 • Required skills: Phát triển kinh doanh, Chăm sóc khách hàng, Tư vấn bán hàng, Giao tiếp, Phân tích và đánh giá vấn đề, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân Toàn quốc
 • Number of positions: 4
 • Posted: 29/11/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Quản lý mô hình dữ liệu, Chuyên gia Mô hình rủi ro, Chuyên gia Mô hình rủi ro, Chuyên viên Mô hình rủi ro, Chuyên viên Mô hình rủi ro, Chuyên viên Mô hình rủi ro, Chuyên viên Phân tích dữ liệu, OCA, Data Analyst, Cộng tác viên xử lý dữ liệu, Nhân viên xử lý dữ liệu, Data Mining, Data validation, Data analysis specialist, Data Processing, Data Processing Executive, Data Processing Specialist, Data Processing Officer, Data Processing Staff, Data master, Database Developer, Database Administrator, Database, DBA, quản trị Cơ Sở Dữ Liệu, Oracle Admin, Chuyên Viên Phân Tích, Xử Lý Dữ Liệu, Chuyên Viên Xử Lý Dữ Liệu, Chuyên Viên Xử Lý số Liệu
 • Number of positions: 1
 • Posted: 29/11/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN NGUỒN VÀ THƯƠNG HIỆU TUYỂN DỤNG, Chuyên viên Phát triển Nguồn và Thương hiệu Tuyển dụng, Chuyên viên Phát triển Nguồn Tuyển dụng
 • Number of positions: 1
 • Posted: 29/11/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Phân tích dữ liệu, Quản lý dữ liệu, Phân tích yêu cầu nghiệp vụ, Data Analyst, Chuyên viên Phân tích Dữ liệu Khối CNTT
 • Number of positions: 1
 • Posted: 29/11/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Kiểm soát Kế toán Thuế
 • Number of positions: 1
 • Posted: 29/11/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Đối tác nhân sự, Chuyên viên Đối tác nhân sự, Đối tác nhân sự - Khối Chuyển đổi
 • Number of positions: 1
 • Posted: 29/11/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.