Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

 • Tổ chức điều hành hoạt động của Trung tâm QLCS&CLVH đảm bảo hoàn thành mục tiêu, kế hoạch của Trung tâm phù hợp với mục tiêu, kế hoạch chung của Khối Vận hành và SHB; Chịu trách nhiệm kết quả thực hiện kế hoạch công việc của Trung tâm QLCS&CLVH.
 • Tổ chức xây dựng, chủ trì biên soạn hoặc và duyệt các văn bản nội bộ SHB (quy trình nghiệp vụ, quy định, bộ tiêu chuẩn…) về hoạt động quản lý chính sách & chất lượng dịch vụ vận hành của SHB.      
 • Quản lý nhân sự của Trung tâm, xây dựng môi trường học tập liên tục tại Trung tâm.
 • Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Lãnh đạo SHB, Ban Giám đốc Khối Vận hành.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học Chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng, Quản lý Chất lượng của các trường Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng hoặc lĩnh vực liên quan
 • Có tối thiểu 01 Chứng chỉ về quản lý và cải tiến chất lượng (Đánh giá viên trưởng theo Tiêu chuẩn ISO 9001-2015, Lean Six Sigma Black/Green Belt, ...) hoặc tương đương
 • Tối thiểu 10 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực quản lý quy trình/ quản lý chất lượng dich vụ/ nghiệp vụ ngân hàng (dịch vụ phi tín dụng)
 • Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm quản lý
 • Triển khai thành công tối thiểu 01 dự án cải tiến năng suất - chất lượng từ cấp Trung tâm trở lên (ví dụ: thiết lập và triển khai SLA cho 01 nghiệp vụ/ Bộ chỉ số vận hành/chất lượng)
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm triển khai quản lý quy trình/ chất lượng dịch vụ (dịch vụ/ hàng hóa) cho tổ chức với quy mô từ 500 nhân viên trở lên.
 • Am hiểu các mô hình, phương pháp, công cụ, các tiêu chuẩn, thông lệ quốc tế đối với hoạt động Quản lý và Cải tiến Chất lượng; Nắm vững các tiêu chuẩn chất lượng được áp dụng cho các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng.
 • Khả năng lập kế hoạch và tổ chức; Khả năng phát triển con người; Khả năng quản lý quá trỉnh triển khai công việc

Hướng dẫn ứng tuyển

Bước 1: Điền vào Mẫu thông tin ứng viên SHB, tải mẫu tại đây,
Bước 2: Chọn nút "Nộp Đơn" bên trên để ứng tuyển.
Bước 3: Sau khi hoàn tất bước nộp đơn, check email của Bạn được gửi từ Tuyển dụng SHB – Thư xác nhận ứng tuyển thành công để nắm thông tin và hướng dẫn tuyển dụng tại SHB.

Chúc Bạn Sức khỏe và Thành công.

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Automation Test, Tester, Nhân viên quản lý chất lượng, Quality Controler, QA/QC staff, Nhân viên QA/QC, Nhân viên kiểm thử, kiểm thử tự động
 • Number of positions: 1
 • Posted: 06/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Java Developer Khối Ngân hàng số, Java Dev, Senior Java Developer Khối Ngân hàng số, Spring boot
 • Number of positions: 1
 • Posted: 15/08/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: BA, Business analyst
 • Number of positions: 1
 • Posted: 09/08/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Phát triển kinh doanh, Chuyên viên Cao cấp, Chuyên viên Cao cấp Dữ liệu - Dự án Core Banking
 • Number of positions: 1
 • Posted: 26/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Phó Giám đốc Ban Tài chính quản trị
 • Number of positions: 1
 • Posted: 26/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên phát triển năng lực bán
 • Number of positions: 1
 • Posted: 26/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Phát triển kinh doanh KHDN Bắc Trung Nam
 • Number of positions: 1
 • Posted: 26/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên QTRR Chính sách KHDN cấp
 • Number of positions: 1
 • Posted: 25/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Chính sách rủi ro Tín dụng, Chuyên viên Quản lý tài sản có rủi ro
 • Number of positions: 1
 • Posted: 25/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Trưởng Phòng Chính sách nhân sự, Trưởng Phòng Chính sách chế độ Total reward, Trưởng Phòng Chính sách chế độ Total reward
 • Number of positions: 1
 • Posted: 25/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Quản lý nhân sự, Quản lý, phát triển kinh doanh, Am hiểu địa bàn, PhoTrưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp, Trưởng/Phó phòng Khách hàng Doanh nghiệp, Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp, Giám đốc khách hàng doanh nghiệp, Head of Corporate banking, Giám đốc khối doanh nghiệp, Phó Phòng Khách Hàng Doanh Nghiệp
 • Number of positions: 4
 • Posted: 25/09/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.