Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Training & Development

Job Description

1. Lập kế hoạch chiến lược

- Gắn kết chiến lược quản lý thay đổi với mục tiêu kinh doanh tổng thể của SHB

- Phát triển tầm nhìn dài hạn về quản lý thay đổi trong ngân hàng

2. Lãnh đạo & Quản lý nhóm

- Thiết lập và lãnh đạo nhóm quản lý thay đổi có hiệu suất cao

- Đào tạo, nâng cao năng lực/ kỹ năng quản lý thay đổi cho nhóm

3. Phát triển chiến lược quản lý thay đổi

- Tiến hành đánh giá kỹ lưỡng về nhu cầu thay đổi và phát triển các kế hoạch quản lý thay đổi toàn diện.

- Xác định các rủi ro và thách thức tiềm ẩn và phát triển chiến lược giảm thiểu.

4. Quản trị sự tham gia của các bên liên quan:

- Tương tác với lãnh đạo điều hành để đảm bảo sự cam kết và hỗ trợ đối với các sáng kiến/ dự án chuyển đổi

- Thiết lập các kênh thông tin/ liên lạc hiệu quả với các bên liên quan ở mọi cấp độ.

5. Truyền thông thay đổi

- Phát triển và thực hiện chiến lược truyền thông toàn diện cho các sáng kiến / dự án chuyển đổi

- Đảm bảo thông điệp nhất quán và rõ ràng tới tất cả các bên liên quan

6. Đào tạo và phát triển

- Giám sát việc phát triển và thực hiện các chương trình đào tạo nhằm trang bị cho CBNV những kỹ năng cần thiết để thay đổi.

- Cung cấp nguồn lực và hỗ trợ cho việc học tập và phát triển liên tục.

7. Giám sát và đánh giá

- Thiết lập và giám sát KPI để đánh giá sự thành công của các sáng kiến/ dự án chuyển đổi

- Phân tích dữ liệu & phản hồi để đưa ra các điều chỉnh khi cần thiết

8. Quản lý nguồn lực

- Quản lý ngân sách được phân bổ cho các hoạt động quản lý thay đổi

- Phân bổ nguồn lực hiệu quả để hỗ trợ các sáng kiến/ dự án chuyển đổi

9. Phối hợp với các bộ phận khác:

- Hợp tác với lãnh đạo của các bộ phận khác để đảm bảo sự liên kết và phối hợp của các sáng kiến/ dự án chuyển đổi

- Đảm bảo rằng việc quản lý thay đổi được tích hợp liền mạch vào các sáng kiến/ dự án của ngân hàng

10. Cải tiến liên tục

- Áp dụng bài học rút ra từ các sáng kiến/ dự án chuyển đổi trước đây để cải thiện phương pháp tiếp cận trong tương lai.

- Tìm hiểu & áp dụng các phương pháp quản lý thay đổi tốt nhất

11. Giải quyết khủng hoảng

- Giải quyết những thách thức hoặc vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các sáng kiến/ dự án chuyển đổi

- Có khả năng thích ứng trong việc quản lý những thay đổi hoặc thất bại bất ngờ.

Job Requirement

1. Trình độ Học vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế/Tài chính/Ngân hàng/Quản trị kinh doanh.

2. Kiến thức/ Chuyên môn Có Liên Quan

 • Hiểu biết vững chắc về cách con người trải qua sự thay đổi và quá trình cần có cho sự thay đổi.
 • Hiểu biết về các vấn đề và thách thức của tổ chức.
 • Có kinh nghiệm và kiến thức về các nguyên tắc, phương pháp luận và công cụ quản lý thay đổi.
 • Có các chứng nhận hoặc chứng chỉ trong lĩnh vực quản lý thay đổi.

3. Các Kỹ Năng

 • Kỹ năng truyền đạt thông điệp rõ ràng cho nhiều đối tượng.
 • Có kỹ năng tổ chức với thiên hướng lập kế hoạch chiến lược và xác định các chiến thuật phù hợp.
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề và xác định nguyên nhân gốc rễ
 • Lãnh đạo tạo động lực

4. Các Kinh nghiệm Liên quan

 • Có kinh nghiệm ít nhất 07 năm trong lĩnh lực quản lý thay đổi.
 • Có kinh nghiệm ít nhất 03 năm làm quản lý
 • Có kinh nghiệm với những nỗ lực thay đổi tổ chức quy mô lớn.
 • Có kinh nghiệm về lĩnh vực Tài chính/Ngân hàng.

5. Các Phẩm chất Cá nhân Cần có

 • Khả năng ảnh hưởng đến người khác và hướng tới một tầm nhìn hoặc mục tiêu chung.
 • Linh hoạt và dễ thích nghi; có thể làm việc trong các tình huống linh hoạt.
 • Có khả năng làm việc hiệu quả ở tất cả các cấp của tổ chức.

Hướng dẫn ứng tuyển

Bước 1: Điền vào Mẫu thông tin ứng viên SHB, tải mẫu tại đây,
Bước 2: Chọn nút "Nộp Đơn" bên trên để ứng tuyển.
Bước 3: Sau khi hoàn tất bước nộp đơn, check email của Bạn được gửi từ Tuyển dụng SHB – Thư xác nhận ứng tuyển thành công để nắm thông tin và hướng dẫn tuyển dụng tại SHB.

Chúc Bạn Sức khỏe và Thành công.

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Java Developer, Java Dev, Backend Dev, Java, Spring Boot
 • Number of positions: 1
 • Posted: 07/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Giám sát và Quản lý danh mục tín dụng, Chuyên viên Giám sát và Quản lý danh mục tín dụng
 • Number of positions: 1
 • Posted: 01/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: secops, information security, an toàn bảo mật, Cloud, Security Operations, IT Security Engineer, SENIOR INFORMATION SECURITY ENGINEER - SECOPS Digital division, khối ngân hàng số
 • Number of positions: 2
 • Posted: 19/04/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Mobile developer iOS/Android, android, ios, swift, objective-C, native, Kotlin
 • Number of positions: 6
 • Posted: 13/03/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Automation Test, Senior Automation Tester, Kiểm thử tự động, QC engineer, QA engineer
 • Number of positions: 1
 • Posted: 01/03/2024
 • Location: Ha Noi, Thai Nguyen
 • Required skills: Quản lý nhân sự, Quản lý, phát triển kinh doanh, Am hiểu địa bàn, Trưởng/Phó phòng Khách hàng Doanh nghiệp, Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp, Head of Corporate banking, Phó Phòng Khách Hàng Doanh Nghiệp
 • Number of positions: 1
 • Posted: 17/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Kiểm toán viên chính sách
 • Number of positions: 1
 • Posted: 17/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên QTRR Chính sách KHDN cấp
 • Number of positions: 1
 • Posted: 16/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Thẩm định tài sản, Chuyên viên Thẩm định tài sản -, Chuyên viên Thẩm định tài sản - Phòng Thẩm định tài sản, Chuyên viên chính Thẩm định tài sản - Phòng Thẩm định tài sản
 • Number of positions: 1
 • Posted: 16/05/2024
 • Location: Ha Noi, Ninh Binh, Quang Binh
 • Required skills: Quản lý điều hành, Quản lý kinh doanh, Phát triển kinh doanh
 • Number of positions: 1
 • Posted: 13/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Quản lý Quy trình Dịch vụ, Lean + 6 sigma, Quản lý chất lượng, Quản lý Trải nghiệm khách hàng, Quản lý Chất lượng Hệ thống, Chuyên viên Quản lý Chất lượng không gian giao dịch, Kiểm soát chất lượng Không gian giao dịch, Chuyên viên QL Chất lượng không gian giao dịch, Chuyên viên QL Chất lượng không gian giao dịch, Chuyên viên QL Chất lượng không gian giao dịch
 • Number of positions: 1
 • Posted: 13/05/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.