Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

1.Tham mưu cho Lãnh đạo trong công tác quản lý công tác hành chính- quản trị toàn hệ thống.

2. Thực hiên quản lý, tổ chức triển khai các mảng nghiệp vụ thuộc mảng Hành chính – quản trị trên toan hệ thống;

3. Chủ trì nghiên cứu, xây dựng các đề án, quy trình, quy chế, các chính sách thuộc lĩnh vực nghiệp vụ đảm nhiệm để thực hiện trong phạm vi toàn hệ thống trên cơ sở chủ trương, yêu cầu của Ban lãnh đạo SHB.

4. Thực hiện đánh giá và quản lý nhân sự theo phân công, ủy quyền của cấp trên và quy định của SHB.

Job Requirement

Trình độ đào tạo: Đại học trở lên

Kinh nghiệm: 10 năm trở lên

Kinh nghiệm quản lý: Tối thiểu từ 05 năm tại lĩnh vực tương đương

Kỹ năng mềm:

- Khả năng lãnh đạo: Thiết lập mục tiêu rõ ràng cho nhóm/tổ chức và đảm bảo mọi người trong nhóm/tổ chức đều hiểu mục tiêu

- Tư duy chiến lược: Am hiểu chiến lược của Ngân hàng và khả năng liên kết công việc của bản thân với các mục tiêu chiến lược của cả Ngân hàng

- Quản lý quá trình thực hiện: Trao quyền cho nhân viên để nhân viên tự quản lý trách nhiệm của họ:

- Kỹ năng quản lý, đào tạo, phát triển con người: Xây dựng chương trình đào tạo để đáp ứng nhu cầu của nhân viên cũng như phát triển các kỹ năng và sự tự tin của họ.

- Kỹ năng giao tiếp truyền đạt: Tự tin khi trình bày các vấn đề phức tạp, có khả năng dự đoán được phản ứng của người khác

- Kỹ năng thuyết phục: Có khả năng tác động và thuyết phục người khác

- Kỹ năng đàm phán: Chọn lọc các điểm phù hợp và đạt được các giải pháp đồng thuận giữa các bên liên quan

- Tính chủ động: Có những điều chỉnh về phương pháp, qui trình trong công việc hiện tại và chấp nhận trách nhiệm đối với các vấn đề phức tạp để nâng cao chất lượng công việc của bản thân

- Tinh thần đam mê nghiên cứu học hỏi: Mở rộng và tiếp thu kiến thức mới:

- Sáng tạo và liên tục cải tiến: Đề xuất những phương pháp mới

- Xây dựng các mối quan hệ phục vụ công việc: Nắm bắt cơ bản về vấn đề được đưa ra và giữ cái nhìn khách quan để duy trì các mối quan hệ:

- Hướng tới kết quả: Thực hiện các bước chủ chốt trong công việc để đạt được kết quả cao nhất:

- Khả năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch: Thiết lập sự ưu tiên:

- Khả năng đánh giá và ra quyết định: Làm chủ được việc ra quyết định vội vã không dựa trên hoặc dựa trên rất ít chứng cứ, dành thời gian để thu thập các thông tin cần thiết trước khi ra quyết định

Hướng dẫn ứng tuyển

Bước 1: Điền vào Mẫu thông tin ứng viên SHB, tải mẫu tại đây,
Bước 2: Chọn nút "Nộp Đơn" bên trên để ứng tuyển.
Bước 3: Sau khi hoàn tất bước nộp đơn, check email của Bạn được gửi từ Tuyển dụng SHB – Thư xác nhận ứng tuyển thành công để nắm thông tin và hướng dẫn tuyển dụng tại SHB.

Chúc Bạn Sức khỏe và Thành công.

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Java Developer, Java Dev, Backend Dev, Java, Spring Boot
 • Number of positions: 1
 • Posted: 07/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Giám sát và Quản lý danh mục tín dụng, Chuyên viên Giám sát và Quản lý danh mục tín dụng
 • Number of positions: 1
 • Posted: 01/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: secops, information security, an toàn bảo mật, Cloud, Security Operations, IT Security Engineer, SENIOR INFORMATION SECURITY ENGINEER - SECOPS Digital division, khối ngân hàng số
 • Number of positions: 2
 • Posted: 19/04/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Mobile developer iOS/Android, android, ios, swift, objective-C, native, Kotlin
 • Number of positions: 6
 • Posted: 13/03/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Automation Test, Senior Automation Tester, Kiểm thử tự động, QC engineer, QA engineer
 • Number of positions: 1
 • Posted: 01/03/2024
 • Location: Ha Noi, Thai Nguyen
 • Required skills: Quản lý nhân sự, Quản lý, phát triển kinh doanh, Am hiểu địa bàn, Trưởng/Phó phòng Khách hàng Doanh nghiệp, Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp, Head of Corporate banking, Phó Phòng Khách Hàng Doanh Nghiệp
 • Number of positions: 1
 • Posted: 17/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Kiểm toán viên chính sách
 • Number of positions: 1
 • Posted: 17/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên QTRR Chính sách KHDN cấp
 • Number of positions: 1
 • Posted: 16/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Thẩm định tài sản, Chuyên viên Thẩm định tài sản -, Chuyên viên Thẩm định tài sản - Phòng Thẩm định tài sản, Chuyên viên chính Thẩm định tài sản - Phòng Thẩm định tài sản
 • Number of positions: 1
 • Posted: 16/05/2024
 • Location: Ha Noi, Ninh Binh, Quang Binh
 • Required skills: Quản lý điều hành, Quản lý kinh doanh, Phát triển kinh doanh
 • Number of positions: 1
 • Posted: 13/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Quản lý Quy trình Dịch vụ, Lean + 6 sigma, Quản lý chất lượng, Quản lý Trải nghiệm khách hàng, Quản lý Chất lượng Hệ thống, Chuyên viên Quản lý Chất lượng không gian giao dịch, Kiểm soát chất lượng Không gian giao dịch, Chuyên viên QL Chất lượng không gian giao dịch, Chuyên viên QL Chất lượng không gian giao dịch, Chuyên viên QL Chất lượng không gian giao dịch
 • Number of positions: 1
 • Posted: 13/05/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.