Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description

1. Sau khi kết thúc thời gian học việc, tuy chưa có kinh nghiệm nhưng NLĐ được đánh giá có tiềm năng, có tư duy sáng tạo, có khả năng tiếp thu nhanh, được tuyển dụng chính thức vào vị trí chuyên viên hoặc NLĐ được tuyển dụng vào thử việc đã có từ 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiệp vụ tương đương.
2. Có khả năng thực hiện chuyên môn nghiệp vụ tại một lĩnh vực trong đơn vị với tính độc lập, tuy nhiên vẫn cần sự kèm cặp và hướng dẫn của cấp trên.
3. Có khả năng xây dựng kế hoạch triển khai và thực hiện công việc theo chức trách, nhiệm vụ được giao dựa trên định hướng của cấp trên.
4. Có hiểu biết và nắm được nghiệp vụ, quy trình, quy định có liên quan, biết cách vận dụng vào công việc được giao.
5. Thực hiện một số công tác hành chính, tác nghiệp liên quan nghiệp vụ của phòng;
6. Thực hiện các công tác về quản lý lưu trữ hồ sơ tài liệu của phòng;

Job Requirement

1. Tiếp nhận, quản lý các thông tin liên quan đến Tài sản, phân loại hồ sơ để theo dõi.
2. Nhập liệu thông tin về giá thị trường của Tài sản.
3. quản lý, cơ sở dữ liệu phục vụ công tác thẩm định giá tại SHB.
4. tiếp nhận hồ sơ đề nghị thẩm định từ các Phòng, Ban, đơn vị kinh doanh, Khách hàng của SHB và trả kết quả thẩm định.
5. Tham gia kiểm tra hồ sơ, tính pháp lý của Tài sản cần thẩm định.
6. trợ giúp các công việc liên quan đến thẩm định giá. tiếp nhận hồ sơ, báo cáo từ các cán Bộ thẩm định để trình lãnh đạo Trung tâm phê duyệt.
7. Áp dụng các biện pháp và nghiệp vụ chuyên môn tiến hành phân tích, hỗ trợ cho cán Bộ chuyên môn lập báo cáo thẩm định giá.
8. Giải đáp các thắc mắc về hồ sơ, tính pháp lý, các loại phí thẩm định, soạn thảo hợp đồng thẩm định giá theo quy định của SHB.
9. theo dõi tiến độ thẩm định, thực hiện công tác văn Phòng, thống kê và các công việc mang tính chất văn thư khác.
10. lưu giữ kết quả thẩm định và bảo mật thông tin cơ sở dữ liệu nội bộ.
11. thư Ký các cuộc họp của Trung tâm thẩm định theo yêu cầu của Giám đốc.
12. Có thể làm được công tác thẩm định giá đối với tài sản phân loại cấp 1 (theo phân loại TS của TT TĐTS SHB)
13. Thực hiện các công việc khác theo phân công của Giám đốc.

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của SHB. Tải mẫu Thông tin ứng viên tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN trên website này để ứng tuyển trực tuyến.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của Ngân hàng.
- Lưu ý:
Căn cứ số lượng, chất lượng ứng viên ứng tuyển, yêu cầu công việc,… Ngân hàng sẽ thông báo đến các ứng viên đủ điều kiện theo quy định để tham gia các vòng tuyển dụng (ứng viên không nhận được thông tin mời tuyển dụng từ Ngân hàng được hiểu là chưa phù hợp).

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Xử lý kỷ luật, chứng chỉ Luật sư, [Hà Nội] Chuyên viên Xử lý Kỷ luật Cấp
 • Number of positions: 1
 • Posted: 22/06/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Bán nợ và tài sản đảm bảo nợ, Chuyên viên Xử lý tài sản đảm bảo
 • Number of positions: 1
 • Posted: 04/07/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Bán nợ và tài sản đảm bảo nợ, Chuyên viên Xử lý tài sản đảm bảo, Chuyên viên Bán nợ và xử lý tài sản đảm bảo nợ, Chuyên viên Bán nợ và tài sản đảm bảo nợ
 • Number of positions: 1
 • Posted: 04/07/2022
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh, Tay Ninh, Bac Ninh
 • Required skills:
 • Number of positions: 4
 • Posted: 04/07/2022
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh, Tay Ninh, Bac Ninh
 • Required skills:
 • Number of positions: 4
 • Posted: 04/07/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: DVKH, Chuyên viên Quản lý Nghiệp vụ - Dịch vụ Khách hàng, Chuyên viên/Trưởng nhóm Quản lý Nghiệp vụ - Dịch vụ Khách hàng
 • Number of positions: 3
 • Posted: 04/07/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 01/07/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên quản lý thay đổi Junior Change Analyst, Chuyên viên quản lý thay đổi Junior Change Analyst - Khối Ngân hàng số
 • Number of positions: 1
 • Posted: 01/07/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 30/06/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Quản trị nhân sự, Chuyên viên Quản trị nhân sự bán hàng KHCN
 • Number of positions: 1
 • Posted: 27/06/2022
 • Location: DakLak, Quang Ngai, Da Nang
 • Required skills: Tư vấn bán hàng, Giao tiếp, thuyết phục, Chăm sóc khách hàng, Phát triển kinh doanh
 • Number of positions: 20
 • Posted: 27/06/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.