Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Xây dựng và quản lý hệ thống dữ liệu báo cáo phục vụ công tác XLN; 
2. Đầu mối triển khai/tham gia phối hợp với các Đơn vị liên quan để xây dựng, quản lý, sử dụng Hệ thống phần mềm quản lý thông tin thu hồi nợ cho mục đích phục vụ công tác XLN; 
3. Tiếp nhận và thực hiện quản lý danh mục nợ và danh mục TSBĐ liên quan được chuyển giao; Thực hiện phân luồng nợ theo phê duyệt của Cấp có thẩm quyền SHB; 
4. Đầu mối hỗ trợ triển khai xây dựng kế hoạch XLN; 
5. Thiết lập cơ chế, công cụ để kiểm tra, giám sát toàn bộ hoạt động XLN theo phân công; 
6. Theo dõi, tổng hợp, báo cáo các vấn đề liên quan đến hoạt động XLN nhằm phản ánh đúng đầy đủ về thực trạng, tiến độ, kết quả xử lý, thu hồi nợ; 
7. Giám sát thực hiện và tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch XLN, kế hoạch dự thu nợ của đơn vị XLN; 
8. Thực hiện kiểm soát, giám sát tiến trình, kết quả thực thi các chỉ đạo/phê duyệt của Cấp có thẩm quyền trong công tác XLN nói riêng và trong hoạt động của các Phòng/Ban/Trung tâm thuộc Đơn vị XLN nói chung theo chuyên đề hoặc theo nhu cầu quản lý của Ban Lãnh đạo trong từng thời kỳ;
9. Đầu mối đôn đốc (các) báo cáo được phân giao cho Đơn vị XLN thực hiện theo yêu cầu của Cấp có thẩm quyền SHB và/hoặc các đoàn thanh kiểm tra, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, quy định nội bộ; 
10. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công, chỉ đạo của Cấp có thẩm quyền, đảm bảo tuân thủ quy định của SHB và quy định pháp luật. 

Job Requirement

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành luật/kinh tế/tài chính ngân hàng.
- Am hiểu quy định của Pháp luật và SHB liên quan đến công tác quản lý và xử lý nợ.
- Có kỹ năng tổng hợp vấn đề, sự việc và đề xuất được giải pháp cụ thể để thực hiện.
- Khả năng phân tích đánh giá, thống kế, quản trị, xử lý số liệu, nắm bắt và truyền đạt thông tin.                         - Có khả năng làm việc theo nhóm tốt.
- Sử dụng thành thào các phần mềm tin học văn phòng, sử dụng excel tốt. 
- Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng, thu hồi nợ.
- Độ tuổi: Từ 25 đến dưới 50

Hướng dẫn ứng tuyển

Bước 1: Điền vào Mẫu thông tin ứng viên SHB, tải mẫu tại đây,
Bước 2: Chọn nút "Nộp Đơn" bên trên để ứng tuyển.
Bước 3: Sau khi hoàn tất bước nộp đơn, check email của Bạn được gửi từ Tuyển dụng SHB – Thư xác nhận ứng tuyển thành công để nắm thông tin và hướng dẫn tuyển dụng tại SHB.

Chúc Bạn Sức khỏe và Thành công.

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Automation Test, Senior Automation Tester, Kiểm thử tự động, QC engineer
 • Number of positions: 1
 • Posted: 06/06/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: secops, information security, an toàn bảo mật, Cloud, Security Operations, IT Security Engineer, pentest, cyber security
 • Number of positions: 2
 • Posted: 05/06/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên gia QTRR Chính sách KHDN
 • Number of positions: 1
 • Posted: 18/07/2024
 • Location: Ha Noi, Thai Nguyen, Binh Phuoc
 • Required skills: Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp, Giám đốc khách hàng doanh nghiệp, Head of Corporate banking, Giám đốc khối doanh nghiệp, Phó Phòng Khách Hàng Doanh Nghiệp
 • Number of positions: 1
 • Posted: 18/07/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Kiểm toán viên chính sách
 • Number of positions: 1
 • Posted: 18/07/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Trợ lý cao cấp theo nghiệp vụ - Executive Assistant - Khối Chuyển đổi
 • Number of positions: 2
 • Posted: 18/07/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên chính Quản lý Dữ liệu
 • Number of positions: 1
 • Posted: 16/07/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Kiểm toán Tổng hợp
 • Number of positions: 6
 • Posted: 15/07/2024
 • Location: Ha Noi, Dong Nai, Ba Ria - Vung Tau
 • Required skills: Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Cá nhân
 • Number of positions: 2
 • Posted: 15/07/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Phiên dịch viên cao cấp - Khối Chuyển đổi
 • Number of positions: 1
 • Posted: 15/07/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên cao cấp Quản trị dữ liệu và phát triển báo cáo KHDN
 • Number of positions: 2
 • Posted: 15/07/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.