Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

1. Thực hiện các công việc:
- Quản lý việc khai thác sử dụng hệ thống dữ liệu của SHB, tham gia xây dựng và kiểm soát việc thực hiện các quy trình, quy định về khai thác, sử dụng hệ thống dữ liệu của SHB. Nhận diện các sai sót/rủi ro phát sinh trong công tác quản lý và sử dụng dữ liệu, từ đó đưa ra ý kiến nâng cấp, chỉnh sửa quy trình, hệ thống dữ liệu.
- Xây dựng, quản lý và thực hiện cung cấp thông tin tài chính SHB ra bên ngoài cho các đơn vị (phạm vi nội bộ SHB và cơ quan ko thuộc ngân hàng nhà nước). . 
- Thực hiện các báo cáo dự báo, cảnh báo về các chỉ tiêu tài chính có tính chất tuân thủ và đề xuất giải pháp cải thiện chỉ số của SHB.
- Tham gia các dự án xây dựng/ nâng cấp/ chuyển đổi dữ liệu tài chính của SHB
- Hỗ trợ đơn vị trên toàn hệ thống trong việc khai thác, sử dụng hệ thống dữ liệu
- Các công việc khác theo chức năng nhiệm vụ được giao
2. Có khả năng phát hiện ra các vấn đề bất cập trong công việc được giao, trình bày vấn đề với cấp trên và đề xuất phương án xử lý.
3. Có hiểu biết cơ bản về các nghiệp vụ kinh doanh của ngân hàng, các quy định có liên quan đến báo cáo tuân thủ và biết cách vận dụng kiến thức vào công việc được giao.
4. Có khả năng kèm cặp, hướng dẫn cho chuyên viên cấp dưới. Có khả năng thực hiện thay công việc của chuyên viên cấp dưới hoặc ngang cấp ngay khi có yêu cầu.
5. Chủ động đề xuất các sửa đổi, điều chỉnh quy trình, hướng dẫn thực hiện công việc thuộc lĩnh vực chuyên môn đảm nhiệm.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp từ Đại học trở lên, chuyên ngành Kế toán/ Kiểm toán/ Ngân hàng/ Tài chính/ Ngoại thương/ Toán Kinh tế.
 • Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm lĩnh vực ngân hàng (nghiệp vụ kế toán, tín dụng, hoặc bộ phận liên quan đến quản trị dữ liệu)
 • Kỹ năng: 

- Trình bày, giao tiếp, diễn đạt:

- Tư duy phân tích : Áp dụng hệ thống phân tích ở phạm vi công việc và nghiệp vụ của Ban
- Phát triển sáng tạo
- Lập kế hoạch và kiểm soát công việc: Lập kế hoạch bản thân và theo 1 nhóm
- Cẩn thận, trung thực, chủ động, tư duy sáng tạo, tinh thần học hỏi, tinh thần trách nhiệm, chịu áp lực công việc

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của SHB. Tải mẫu Thông tin ứng viên tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN trên website này để ứng tuyển trực tuyến.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của Ngân hàng.
- Lưu ý:
Căn cứ số lượng, chất lượng ứng viên ứng tuyển, yêu cầu công việc,… Ngân hàng sẽ thông báo đến các ứng viên đủ điều kiện theo quy định để tham gia các vòng tuyển dụng (ứng viên không nhận được thông tin mời tuyển dụng từ Ngân hàng được hiểu là chưa phù hợp).

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 06/01/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 04/01/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: UX UI, UI UX
 • Number of positions: 1
 • Posted: 23/12/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: TESTER, Nhân viên quản lý chất lượng, Quality Controler, QA/QC staff, Nhân viên KCS, Nhân viên QA/QC, Nhân viên kiểm thử, Manual Test, Automation Test, FRONT END DEVELOPER
 • Number of positions: 1
 • Posted: 23/12/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 23/12/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Quản lý rủi ro tín dụng, risk management
 • Number of positions: 1
 • Posted: 21/12/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: CHUYÊN VIÊN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG VÀ ĐỐI TÁC KHDNL CẤP , CHUYÊN VIÊN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG VÀ ĐỐI TÁC KHDNL CẤP , CHUYÊN VIÊN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG VÀ ĐỐI TÁC KHDNL, CHUYÊN VIÊN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG VÀ ĐỐI TÁC KHDNL
 • Number of positions: 1
 • Posted: 27/01/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Tín dụng, Chịu áp lực công việc, Tư duy tốt, Xử lý các vấn đề phát sinh, Tổng hợp, phân tích
 • Number of positions: 1
 • Posted: 27/01/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Phân tích, xử lý dữ liệu tài chính, Tài chính đầu tư, Chuyên viên Phát triển sản phẩm huy động – TT CSSPKHCN, Chuyên viên Phát triển sản phẩm huy động – TT CSSPKHCN
 • Number of positions: 1
 • Posted: 27/01/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Phân tích, xử lý dữ liệu tài chính, Tài chính đầu tư, Chuyên viên Chính sách và sản phẩm thẻ KHCN Dự án RLOS, Chuyên viên Chính sách và sản phẩm thẻ KHCN Dự án RLOS
 • Number of positions: 1
 • Posted: 27/01/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Tuyển dụng, Tuyển dụng, Chuyên viên kế toán thuế
 • Number of positions: 3
 • Posted: 27/01/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.