Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description


1. Chịu trách nhiệm quản lý và Thúc đẩy hoạt động phát triển KHCN đến các nhóm Đơn vị kinh doanh - ĐVKD (Chi nhánh và PGD) được phân giao thúc đẩy để hỗ trợ các ĐVKD hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh mảng KHCN.
2. Phối hợp cùng ĐVKD xây dựng kế hoạch tổ chức bán hàng đến các nhóm đối tượng KHCN tiềm năng; 
3. Theo sát  các hoạt động triển khai bán hàng tại ĐVKD và thực hiện đánh giá định kỳ kết quả kinh doanh của các ĐVKD
4. Đầu mối hướng dẫn và giải đáp nội dung các chính sách, sản phẩm, chương trình liên quan tới hoạt động phát triển KHCN;
5. Đầu mối tiếp nhận và hỗ trợ giải đáp các vấn đề vướng mắc, khó khăn của ĐVKD trong quá trình phát triển KH 
6. Quản lý và giám sát năng suất lao động của các CV QH KHCN theo bộ chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh (KPIs) của Khối NHBL đã ban hành.
7. Ghi nhận được năng lực bán hàng của đội ngũ CV QH KHCN tại các ĐVKD để phát hiện được những hạn chế cần khắc phục.
8. Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp  nhằm quản lý, thúc đẩy và hỗ trợ ĐVKD hiệu quả.

Job Requirement

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành kinh tếCó hiểu biết cơ bản về hoạt động thị trường tài chính ngân hàng; Nắm rõ được cơ chế/chính sách của các ngân hàng đối thủ.
- Biết được những điểm mạnh, yếu của các đối thủ cạnh tranh.

- Xác định được đối tượng khách hàng mục tiêu theo lợi thế địa bàn
- Xác định nhu cầu, đặc tính của các phân khúc KH và lựa chọn các sản phẩm/dịch vụ tài chính phù hợp với từng nhóm đối tượng.

- Kỹ năng lập kế hoạch và tổ thức thực hiện kế hoạch tốt.

- Tư duy logic, mạch lạc, Kỹ năng giao tiếp, trình bày thuyết phục.

 

 

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của SHB. Tải mẫu Thông tin ứng viên tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN trên website này để ứng tuyển trực tuyến.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của Ngân hàng.
- Lưu ý:
Căn cứ số lượng, chất lượng ứng viên ứng tuyển, yêu cầu công việc,… Ngân hàng sẽ thông báo đến các ứng viên đủ điều kiện theo quy định để tham gia các vòng tuyển dụng (ứng viên không nhận được thông tin mời tuyển dụng từ Ngân hàng được hiểu là chưa phù hợp).

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 19/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills:
 • Number of positions: 2
 • Posted: 17/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 17/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: business analyst, phân tích nghiệp vụ, BA
 • Number of positions: 2
 • Posted: 10/08/2022
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh, Da Nang
 • Required skills: Chuyên viên Thẩm định tài sản, Chuyên viên Thẩm định tài sản, Chuyên viên Thẩm định tài sản -, Chuyên viên Thẩm định tài sản -, Chuyên viên Thẩm định tài sản - Phòng Thẩm định tài sản Miền Nam, Chuyên viên Thẩm định tài sản - Phòng Thẩm định tài sản Miền Bắc - Trung - Nam, Chuyên viên Thẩm định tài sản - Phòng Thẩm định tài sản, Chuyên viên Thẩm định tài sản - Phòng Thẩm định tài sản
 • Number of positions: 3
 • Posted: 09/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Chuyển tiền quốc tế cấp -, Chuyên viên Chuyển tiền quốc tế cấp - Trung tâm NVNHQT- Khối Vận Hành, L/C, Chuyên viên Chuyển tiền quốc tế - Trung tâm NVNHQT- Khối Vận Hành
 • Number of positions: 1
 • Posted: 20/07/2022
 • Location: Ha Noi
 • Number of positions: 1
 • Posted: 19/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Kế hoạch tổng hợp, Nhân sự, Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp - SHB Lào
 • Number of positions: 1
 • Posted: 17/08/2022
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh, Vinh Long
 • Required skills: Tín dụng, Chịu áp lực công việc, Tư duy tốt, Xử lý các vấn đề phát sinh, Tổng hợp, phân tích
 • Number of positions: 1
 • Posted: 17/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên quản lý bảng cân đối kế toán, Chuyên viên quản lý bảng cân đối kế toán - Ban Quản lý Tài sản Nợ có, Chuyên viên quản lý bảng cân đối kế toán - Ban Quản lý Tài sản No·, Chuyên viên quản lý bảng cân đối kế toán - Ban Quản lý Tài sản Nợ có
 • Number of positions: 1
 • Posted: 17/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: DVKH, Chuyên viên Quản lý Nghiệp vụ - Dịch vụ Khách hàng, Chuyên viên/Trưởng nhóm Quản lý Nghiệp vụ - Dịch vụ Khách hàng
 • Number of positions: 3
 • Posted: 17/08/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.