Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

1. Nghiên cứu quy định của NHNN và pháp luật, các chuẩn mực Basel. Phối hợp xây dựng các quy định, quy trình, hướng dẫn về phân loại tài sản, tính toán và quản lý tài sản có rủi ro,  quản lý, vận hành hệ thống RWA phù hợp với chiến lược, định hướng kinh doanh của SHB theo từng thời kỳ, quy định của NHNN và pháp luật.
2. Vận hành công cụ/hệ thống để tính toán  tài sản tính theo các loại rủi ro phù hợp với quy định của Pháp luật thực tế hoạt động của SHB.
3. Quản trị danh mục tài sản tính theo các loại rủi ro, phân bổ tài sản có rủi ro đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn mục tiêu và tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo quy định của NHNN . 
4. Thực hiện góp ý, đánh giá tác động lên cơ cấu tài sản có rủi ro cho các sản phẩm tín dụng, chương trình sản phẩm, chiến dịch bán /đối tác theo yêu cầu từng thời kỳ.
5. Rà soát quy trình đánh giá mức đủ vốn nội bộ
6. Tham gia các dự án triển khai các trụ cột của Basel II theo các phương pháp tính tài sản theo các loại rủi ro cơ bản và nâng cao
7. Hỗ trợ các thành viên thuộc Phòng các kỹ năng nghiên cứu, phân tích và tổng hợp;
8. Xây dựng và tổ chức công tác đào tạo nhằm nâng cao nhận thức và văn hóa quản lý rủi ro trong toàn hàng;
9. Hướng dẫn và kiểm soát công việc của CV1, CV trong nhóm nhỏ được phân công;
10. Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Lãnh đạo Phòng, Ban

Job Requirement

1. Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành Kinh tế/ Ngân hàng/ Tài chính/ Toán kinh tế. Ưu tiên: Chứng chỉ FRM, Quản Trị Rủi Ro

2. Kiến thức về tính toán tỷ lệ an toàn vốn, tài sản có rủi ro theo các phương pháp của Basel theo quy định của NHNN và chuẩn mực quốc tế. Kiến thức chuyên môn về đo lường và quản trị rủi ro. Kiến thức về quy định, thông lệ, quy trình, chính sách trong lĩnh vực kinh doanh của ngân hàng, luật các tổ chức tín dụng. Kiến thức về dữ liệu trong ngân hàng (bao gồm dữ liệu trên các phần mềm Corebank, hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, DWH, LOS ... ). Kiến thức về  hệ thống, phần mềm tính toán tài sản có rủi ro, tỷ lệ an toàn vốn. 

3. Kỹ năng tư duy, giải quyết vấn đề

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của SHB. Tải mẫu Thông tin ứng viên tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN trên website này để ứng tuyển trực tuyến.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của Ngân hàng.
- Lưu ý:
Căn cứ số lượng, chất lượng ứng viên ứng tuyển, yêu cầu công việc,… Ngân hàng sẽ thông báo đến các ứng viên đủ điều kiện theo quy định để tham gia các vòng tuyển dụng (ứng viên không nhận được thông tin mời tuyển dụng từ Ngân hàng được hiểu là chưa phù hợp).

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Xử lý kỷ luật, chứng chỉ Luật sư, [Hà Nội] Chuyên viên Xử lý Kỷ luật Cấp
 • Number of positions: 1
 • Posted: 22/06/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: DVKH, Chuyên viên Quản lý Nghiệp vụ - Dịch vụ Khách hàng, Chuyên viên/Trưởng nhóm Quản lý Nghiệp vụ - Dịch vụ Khách hàng
 • Number of positions: 3
 • Posted: 05/05/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 30/06/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Quản trị nhân sự, Chuyên viên Quản trị nhân sự bán hàng KHCN
 • Number of positions: 1
 • Posted: 27/06/2022
 • Location: Ha Noi, Ba Ria - Vung Tau
 • Number of positions: 1
 • Posted: 27/06/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Quản lý điều hành, Giám đốc trung tâm phụ trách đối tác, Giám đốc trung tâm đối tác, Giám đốc trung tâm phats đối tác, Giám đốc Trung tâm, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu thị trường và phát triển, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu thị trường và Phát triển khách hàng chiến lược
 • Number of positions: 1
 • Posted: 27/06/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Phát triển Đối tác Hợp tác - Khối Ngân hàng Bán lẻ, Chuyên viên Phát triển Đối tác Hợp tác - Khối Ngân hàng Bán lẻ
 • Number of positions: 1
 • Posted: 27/06/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Giám sát và Quản lý danh mục tín dụng, Chuyên viên Giám sát và Quản lý danh mục tín dụng
 • Number of positions: 1
 • Posted: 27/06/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Quan hệ Truyền thông Cấp , Chuyên viên Phát triển thương hiệu, Chuyên viên Phát triển thương hiệu cấp
 • Number of positions: 1
 • Posted: 27/06/2022
 • Location: Ha Noi, Son La, Ninh Binh, Quang Ninh, Bac Ninh, Hai Duong
 • Required skills: Chăm sóc khách hàng, Xử lý tình huống, Giao tiếp, Giao dịch viên Khu vực Miền Bắc
 • Number of positions: 1
 • Posted: 27/06/2022
 • Location: Ha Noi, Son La, Khanh Hoa, Tay Ninh, Da Nang, Binh Phuoc
 • Required skills: Chăm sóc khách hàng, Phát triển khách hàng, Quản lý chất lượng dịch vụ khách hàng, Giải quyết tình huống
 • Number of positions: 1
 • Posted: 27/06/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.