Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description

1. Kiểm tra, phân tích các báo cáo rà soát giao dịch thẻ SHB(Online/Offline) hàng ngày
2. Kiểm tra, phân tích các báo cáo rà soát giao dịch trên ATM/POS hàng ngày
3. Tham gia kiểm tra và duyệt các trường hợp xác nhận với chủ thẻ, NHPH và ĐVCNT 
4. Tham gia xây dựng, duy trình Quy chế hoạt động thẻ và đảm bảo các Quy định, quy trình của Trung tâm thẻ tuân thủ quy chế
5. Tham gia điều phối và đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn PCI-DSS trong hoạt động tại Trung tâm thẻ, CN/PGD
6. Cập nhật liên tục những thay đổi của của tổ chức thẻ quốc tế về tuân thủ, những rủi ro, thủ đoạn mới của tội phạm thẻ và đề xuất biện pháp thích hợp
7. Đầu mối nghiên cứu, xây dựng, yêu cầu, kiểm thử các công cụ, hệ thống, báo cáo phục vụ công tác QLRR& KSGL thẻ
8. Tham gia các đợt rà soát hoạt động, quy định quy trình thẻ tại Trung tâm Thẻ, CN/PGD
9. Đầu mối nghiên cứu, phân tích các trường hợp rủi ro gian lận phức tạp, tìm hiểu nguyên nhân và đề xuất giải pháp xử lý rủi ro, tổn thất thích hợp.
10. Đầu mối nghiên cứu xây dựng cập nhật rủi ro thẻ hàng tháng
11. Đảm bảo tính tuân thủ của SHB đối với các quy định của các Tổ chức thẻ trong và ngoài nước.
12. Đầu mối thống kê số liệu giao dịch thẻ để dựa vào đó đề xuất các phương án, cách thức hạn chế giao dịch rủi ro cài đặt trên hệ thống hoặc các báo cáo quản trị cần thiết.
13. Tham gia đào tạo về quản lý rủi ro thẻ, bảo mật thẻ cho CN/PGD trên toàn hệ thống.
14. Phối hợp với các phòng ban liên quan trong công tác đào tạo chi nhánh về nghiệp vụ thẻ
15. Chủ động xây dựng kế hoạch mục tiêu và các giải pháp hoàn thành mục tiêu, khả năng làm việc nhóm và quản lý nhóm làm việc tốt.

Job Requirement

 1. Ứng viên tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Khối Kinh tế/Kỹ thuật/Ngoại ngữ hoặc tương đương;
 2. Ưu tiên có chứng chỉ của các tổ chức thẻ quốc tế/Hiệp hội thẻ ngân hàng; 
 3. Có khả năng giao tiếp, trao đổi qua thư điện tử bằng tiếng Anh, đọc và hiểu được các tài liệu nghiệp vụ liên quan bằng tiếng Anh. Ưu tiên các trường hợp có các chứng chỉ, bằng cấp về tiếng Anh
 4. Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng; sử dụng Excel tốt, có khả năng ứng dụng các hàm Excel nâng cao. Xây dựng các công cụ xử lý số liệu bằng Excel. Có khả năng sử dụng các công cụ thao tác trực tiếp với CSDL, xử lý dữ liệu khối lượng lớn
 5. Ứng viên có từ 5 năm trong lĩnh vực thẻ ngân hàng, trong đó có kinh nghiệm về quản lý rủi ro thẻ ít nhất 2 năm
 6. Am hiểu về thị trường thẻ, các rủi ro với hoạt động thẻ và sản phẩm dịch vụ thẻ. Am hiểu hệ thống thẻ SHB, nắm vững cách thức hoạt động, xử lý giao dịch của hệ thống. 
 7. Có hiểu biết hệ thống ngân hàng điện tử, các rủi ro đối với hoạt động ngân hàng điện tử

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của SHB. Tải mẫu Thông tin ứng viên tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN trên website này để ứng tuyển trực tuyến.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của Ngân hàng.
- Lưu ý:
Căn cứ số lượng, chất lượng ứng viên ứng tuyển, yêu cầu công việc,… Ngân hàng sẽ thông báo đến các ứng viên đủ điều kiện theo quy định để tham gia các vòng tuyển dụng (ứng viên không nhận được thông tin mời tuyển dụng từ Ngân hàng được hiểu là chưa phù hợp).

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Xử lý kỷ luật, chứng chỉ Luật sư, [Hà Nội] Chuyên viên Xử lý Kỷ luật Cấp
 • Number of positions: 1
 • Posted: 22/06/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: DVKH, Chuyên viên Quản lý Nghiệp vụ - Dịch vụ Khách hàng, Chuyên viên/Trưởng nhóm Quản lý Nghiệp vụ - Dịch vụ Khách hàng
 • Number of positions: 3
 • Posted: 05/05/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 01/07/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên quản lý thay đổi Junior Change Analyst, Chuyên viên quản lý thay đổi Junior Change Analyst - Khối Ngân hàng số
 • Number of positions: 1
 • Posted: 01/07/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 30/06/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Quản trị nhân sự, Chuyên viên Quản trị nhân sự bán hàng KHCN
 • Number of positions: 1
 • Posted: 27/06/2022
 • Location: Ha Noi, Ba Ria - Vung Tau
 • Number of positions: 1
 • Posted: 27/06/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Quản lý điều hành, Giám đốc trung tâm phụ trách đối tác, Giám đốc trung tâm đối tác, Giám đốc trung tâm phats đối tác, Giám đốc Trung tâm, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu thị trường và phát triển, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu thị trường và Phát triển khách hàng chiến lược
 • Number of positions: 1
 • Posted: 27/06/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Phát triển Đối tác Hợp tác - Khối Ngân hàng Bán lẻ, Chuyên viên Phát triển Đối tác Hợp tác - Khối Ngân hàng Bán lẻ
 • Number of positions: 1
 • Posted: 27/06/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Giám sát và Quản lý danh mục tín dụng, Chuyên viên Giám sát và Quản lý danh mục tín dụng
 • Number of positions: 1
 • Posted: 27/06/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Quan hệ Truyền thông Cấp , Chuyên viên Phát triển thương hiệu, Chuyên viên Phát triển thương hiệu cấp
 • Number of positions: 1
 • Posted: 27/06/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.