Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

1. Thực hiện/tham gia xây dựng các tài liệu đào tạo, triển khai đào tạo các nội dung/chủ đề về QLRRTK-TT; đề xuất cải tiến/nâng cao chất lượng công việc chuyên môn đảm nhiệm;
2. Thực hiện xây dựng/sửa đổi và hướng dẫn triển khai các chính sách, quy định và quy trình về QLRRTK-TT phù hợp với các quy định của luật pháp và nội bộ;
3. Đóng góp ý kiến đối với các văn bản, chính sách,... của các Phòng/Ban khác trên góc độ QLRRTK-TT nhằm đảm bảo và phù hợp với các quy định và định hướng/chiến lược kinh doanh, quản trị rủi ro SHB trong từng thời kỳ;
4. Thực hiện nghiên cứu và tham gia xây dựng các phương pháp, mô hình đo lường RRTK-TT; định kỳ chủ trì hoặc tham gia thực hiện rà soát, đánh giá, phân tích hiệu quả của mô hình, công cụ để đưa ra các đề xuất điều chỉnh cho phù hợp trên cơ sở có sự hướng dẫn, giám sát của cấp trên;
5. Xây dựng, đề xuất các chính sách QLRRTK-TT; đề xuất, tham mưu và trình cấp thẩm quyền phê duyệt việc áp dụng các hạn mức/giới hạn RRTK-TT phù hợp trong từng thời kỳ;
6. Xây dựng, kiểm soát hệ thống báo cáo RRTK-TT theo quy định của NHNN và quy định nội bộ; tổ chức thực hiện cải tiến, nâng cao chất lượng nội dung báo cáo quản trị nội bộ/ phục vụ công tác điều hành liên quan RRTK-TT;
7. Thực hiện công tác báo cáo, dự báo, cảnh báo về RRTK-TT theo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Lãnh đạo; Phân tích, đánh giá trạng thái rủi ro và từ đó đưa ra khuyến nghị, giải pháp để khắc phục/hạn chế/phòng ngừa rủi ro.

Job Requirement

1. Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, đầu tư, toán kinh tế, toán tài chính.

2. Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực QLRR thị trường - thanh khoản; hoặc tối thiểu 2 năm kinh nghiệm tại nhiều vị trí liên quan (Quản lý tài sản nợ - có, Quản lý vốn, Điều chuyển vốn, Khối nguồn vốn/Định chế tài chính, Quản lý hiệu suất/hiệu quả kinh doanh/tác nghiệp vận hành cho Khối Nguồn vốn/ Định chế tài chính, các mảng QLRR khác,...)

3. Có kiến thức chuyên môn:
- Kiến thức liên quan đến QTRRTK-TT, nguyên nhân, tác động, và các biệ pháp phòng ngừa.

- Kiến thức liên quan đến các công cụ, mô hình đo lường RRTK-TT.
- Có khả năng tự nhận diện rủi ro tốt, phân tích nguyên nhân gốc rễ và đưa ra được các khuyến nghị giảm thiểu rủi ro mang tính chất thực tiễn cao.

4. Có khả năng nghe, nói, đọc, viết Tiếng Anh.

5. Kỹ năng giải quyết vấn đề, phân tích, xử lý, tổng hợp dữ liệu 

6. Tư duy sáng tạo, cải tiến.

7. Tố chất/Thái độ: Tôn trọng và tuân thủ kỷ luật, khả năng chịu được áp lực cao.

Hướng dẫn ứng tuyển

Bước 1: Điền vào Mẫu thông tin ứng viên SHB, tải mẫu tại đây,
Bước 2: Chọn nút "Nộp Đơn" bên trên để ứng tuyển.
Bước 3: Sau khi hoàn tất bước nộp đơn, check email của Bạn được gửi từ Tuyển dụng SHB – Thư xác nhận ứng tuyển thành công để nắm thông tin và hướng dẫn tuyển dụng tại SHB.

Chúc Bạn Sức khỏe và Thành công.

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: UI/UX, UI/UX designer, Web designer, Graphic designer, UI designer, Ux Designer, Chuyên viên thiết kế web, Nhân viên thiết kế web, Thiết kế web, web design, Graphic Design, Software Designer
 • Number of positions: 1
 • Posted: 02/10/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Phân tích dữ liệu, Quản lý dữ liệu, Phân tích yêu cầu nghiệp vụ, Data Analyst, Chuyên viên Phân tích Dữ liệu Khối CNTT
 • Number of positions: 4
 • Posted: 27/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Automation Test, Tester, Nhân viên quản lý chất lượng, Quality Controler, QA/QC staff, Nhân viên QA/QC, Nhân viên kiểm thử, kiểm thử tự động
 • Number of positions: 1
 • Posted: 06/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Java Developer Khối Ngân hàng số, Java Dev, Senior Java Developer Khối Ngân hàng số, Spring boot
 • Number of positions: 1
 • Posted: 15/08/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Thẩm định KHCN - Dự án RLOS, Chuyên viên Thẩm định KHCN - Dự án RLOS, Thẩm định
 • Number of positions: 1
 • Posted: 02/10/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Quản lý Tài sản có rủi ro Cấp , Chuyên viên Quản lý rủi ro, Risk controller, Chuyên viên Quản lý rủi ro hoạt động cấp - DVKH, Chuyên viên Quản lý rủi ro hoạt động, Chuyên viên cao cấp Quản lý rủi ro hoạt động
 • Number of positions: 1
 • Posted: 02/10/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Manual Tester Khối Ngân hàng số, Tester, Manual Tester
 • Number of positions: 1
 • Posted: 29/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Kế hoạch tổng hợp
 • Number of positions: 1
 • Posted: 28/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN NGUỒN VÀ THƯƠNG HIỆU TUYỂN DỤNG, Chuyên viên Phát triển Nguồn và Thương hiệu Tuyển dụng, Chuyên viên Phát triển Nguồn Tuyển dụng
 • Number of positions: 1
 • Posted: 27/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Thư ký, Hành chính Văn phòng, Hành chính
 • Number of positions: 1
 • Posted: 27/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Quản lý mô hình dữ liệu, Chuyên gia Mô hình rủi ro, Chuyên gia Mô hình rủi ro, Chuyên viên Mô hình rủi ro, Chuyên viên Mô hình rủi ro, Chuyên viên Mô hình rủi ro, Chuyên gia Mô hình rủi ro, Chuyên viên cao cấp Mô hình rủi ro
 • Number of positions: 1
 • Posted: 27/09/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.