Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

1. Thực hiện/tham gia xây dựng các tài liệu đào tạo, triển khai đào tạo các nội dung/chủ đề về QLRRTK-TT; đề xuất cải tiến/nâng cao chất lượng công việc chuyên môn đảm nhiệm;
2. Thực hiện xây dựng/sửa đổi và hướng dẫn triển khai các chính sách, quy định và quy trình về QLRRTK-TT phù hợp với các quy định của luật pháp và nội bộ;
3. Đóng góp ý kiến đối với các văn bản, chính sách,... của các Phòng/Ban khác trên góc độ QLRRTK-TT nhằm đảm bảo và phù hợp với các quy định và định hướng/chiến lược kinh doanh, quản trị rủi ro SHB trong từng thời kỳ;
4. Thực hiện nghiên cứu và tham gia xây dựng các phương pháp, mô hình đo lường RRTK-TT; định kỳ chủ trì hoặc tham gia thực hiện rà soát, đánh giá, phân tích hiệu quả của mô hình, công cụ để đưa ra các đề xuất điều chỉnh cho phù hợp trên cơ sở có sự hướng dẫn, giám sát của cấp trên;
5. Xây dựng, đề xuất các chính sách QLRRTK-TT; đề xuất, tham mưu và trình cấp thẩm quyền phê duyệt việc áp dụng các hạn mức/giới hạn RRTK-TT phù hợp trong từng thời kỳ;
6. Xây dựng, kiểm soát hệ thống báo cáo RRTK-TT theo quy định của NHNN và quy định nội bộ; tổ chức thực hiện cải tiến, nâng cao chất lượng nội dung báo cáo quản trị nội bộ/ phục vụ công tác điều hành liên quan RRTK-TT;
7. Thực hiện công tác báo cáo, dự báo, cảnh báo về RRTK-TT theo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Lãnh đạo; Phân tích, đánh giá trạng thái rủi ro và từ đó đưa ra khuyến nghị, giải pháp để khắc phục/hạn chế/phòng ngừa rủi ro.

Job Requirement

1. Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, đầu tư, toán kinh tế, toán tài chính.

2. Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực QLRR thị trường - thanh khoản; hoặc tối thiểu 2 năm kinh nghiệm tại nhiều vị trí liên quan (Quản lý tài sản nợ - có, Quản lý vốn, Điều chuyển vốn, Khối nguồn vốn/Định chế tài chính, Quản lý hiệu suất/hiệu quả kinh doanh/tác nghiệp vận hành cho Khối Nguồn vốn/ Định chế tài chính, các mảng QLRR khác,...)

3. Có kiến thức chuyên môn:
- Kiến thức liên quan đến QTRRTK-TT, nguyên nhân, tác động, và các biệ pháp phòng ngừa.

- Kiến thức liên quan đến các công cụ, mô hình đo lường RRTK-TT.
- Có khả năng tự nhận diện rủi ro tốt, phân tích nguyên nhân gốc rễ và đưa ra được các khuyến nghị giảm thiểu rủi ro mang tính chất thực tiễn cao.

4. Có khả năng nghe, nói, đọc, viết Tiếng Anh.

5. Kỹ năng giải quyết vấn đề, phân tích, xử lý, tổng hợp dữ liệu 

6. Tư duy sáng tạo, cải tiến.

7. Tố chất/Thái độ: Tôn trọng và tuân thủ kỷ luật, khả năng chịu được áp lực cao.

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của SHB. Tải mẫu Thông tin ứng viên tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN trên website này để ứng tuyển trực tuyến.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của Ngân hàng.
- Lưu ý:
Căn cứ số lượng, chất lượng ứng viên ứng tuyển, yêu cầu công việc,… Ngân hàng sẽ thông báo đến các ứng viên đủ điều kiện theo quy định để tham gia các vòng tuyển dụng (ứng viên không nhận được thông tin mời tuyển dụng từ Ngân hàng được hiểu là chưa phù hợp).

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Tổng hợp, phân tích, lập kế hoạch, Chịu áp lực công việc, Có chứng chỉ MCSA, MCITP - SA hoặc cao hơn, Chuyên viên Quản trị Vận hành Hệ thống - Dự án Omni Channel, Chuyên viên Quản trị Vận hành Hệ thống - Dự án Omni Channel
 • Number of positions: 1
 • Posted: 05/12/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Lập trình viên Java, Java, Mobile, Java Engineer, java, Java Web, bankend developer
 • Number of positions: 2
 • Posted: 01/12/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Senior Tester Manual/Automation, Tester, manual, automation, QC engineer, bank, fintech
 • Number of positions: 3
 • Posted: 29/11/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Thúc đẩy Kinh doanh KHDN lớn, KHDN, Chuyên viên QHKH Doanh nghiệp, Chuyên viên cao cấp Thúc đẩy Kinh doanh KHDN lớn, Chuyên viên cao cấp Thúc đẩy Kinh doanh KHDN
 • Number of positions: 2
 • Posted: 23/11/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 22/11/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Thúc đẩy Kinh doanh KHDN lớn, KHDN, Chuyên viên QHKH Doanh nghiệp, Chuyên viên cao cấp Thúc đẩy Kinh doanh KHDN lớn
 • Number of positions: 2
 • Posted: 22/11/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Quản lý chỉ tiêu, Chuyên viên Quản lý Chỉ tiêu và Hiệu quả KHDN Lớn, Chuyên viên Quản lý Chỉ tiêu và Hiệu quả KHDN Lớn, Chuyên viên Quản lý Chỉ tiêu và Hiệu quả KHDN
 • Number of positions: 1
 • Posted: 22/11/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Developer, Phát triển phần mềm, Phát triển ứng dụng, java
 • Number of positions: 20
 • Posted: 18/11/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Senior Tester Manual/Automation, Tester, manual, automation, QC engineer, bank, fintech, Senior Automation Tester, Automation Tester, Nhân viên kiểm thử phần mềm, Software Tester, Chuyên viên kiểm định phần mềm, Tester, QC, QA/QC, Manual Tester, Testing Engineer, QA, Quality Control
 • Number of positions: 5
 • Posted: 15/11/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Product Owner, P&L, NLP
 • Number of positions: 1
 • Posted: 02/11/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Scrum Master, Agile, SAFE, Scrum Scale, PMP Agile, ACP
 • Number of positions: 1
 • Posted: 02/11/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.