Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description

 1. Triển khai chương trình đánh giá chất lượng dịch vụ; tổ chức khắc phục, phòng ngừa các Điểm không phù hợp; báo cáo, phân tích thông tin CLDV toàn hàng;
 2. Xây dựng bộ tiêu chí SLA, 5S, tổ chức triển khai và đánh giá định kỳ;
 3. Thực hiện chương trình đo lường sự hài lòng của khách hàng (CSM);
 4. Lập tiêu chuẩn và tổ chức đánh giá kỹ năng tư vấn sản phẩm, dịch vụ,…;
 5. Đánh giá chất lượng dịch vụ đối với sản phẩm, dịch vụ, quy trình;
 6. Quản lý chương trình đo lường chất lượng Khách hàng bí mật;
 7.  Kiểm soát khiếu nại/phàn nàn của khách hàng, hướng dẫn hoặc trực tiếp tham gia giải quyết khiếu nại phàn nàn của khách hàng;
 8. Xây dựng quy trình chương trình khảo sát đối thủ, đề xuất xây dựng tiêu chuẩn, công cụ kiểm soát CLDV và cải tiến công cụ quản lý chất lượng dịch vụ;
 9. Tham gia các dự án cải tiến: cơ sở vật chất, Hình ảnh thương hiệu, truyền thông chất lượng dịch vụ, quy trình dịch vụ; CLDV nhân sự…
 10. Xây dựng hành trình trải nghiệm khách hàng, triển khai áp dụng toàn hệ thống và đo lường CXI; Nâng cao trải nghiệm khách hàng kênh vật lý và các kênh khác của Ngân hàng;
 11. Tham gia Xây dựng tiêu chuẩn và phần mềm đo lường CLDV các kênh tiếp xúc trực tiếp với KH, kênh NHS;
 12. Đào tạo, huấn luyện CLDV, kỹ năng chăm sóc khách hàng cho bộ phận làm việc tại Sàn giao dịch;
 13. Tham gia xây dựng bộ tiêu chuẩn năng lực nhân sự;
 14. Có hiểu biết và kinh nghiệm đo lường về BSC, KPI;
 15.  Tham gia Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng, các công cụ kiểm soát chất lượng, Setup để vận hành trong tổ chức đạt hiệu lực và hiệu quả

Job Requirement

 1. Yêu cầu Tốt nghiệp Ngành Quản lý chất lượng, TCNH, QTKD…, kinh nghiệm ngân hàng, tư duy hệ thống, có khả năng văn bản tốt;
 2. Có chứng chỉ đào tạo: Chuyên gia đánh giá nội bộ, quản lý chất lượng…;
 3.  Kinh nghiệm QLCL Ngân hàng từ 4 năm trở lên;
 4.  Chức danh: Chuyên viên Quản lý chất lượng DVKH - Cấp 2 tương đương CV cao cấp, Lương và Chế độ đãi ngộ hấp dẫn và cạnh tranh, môi trường làm việc năng động – sáng tạo.
 5.  Ưu tiên nam.

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của SHB. Tải mẫu Thông tin ứng viên tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN trên website này để ứng tuyển trực tuyến.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của Ngân hàng.
- Lưu ý:
Căn cứ số lượng, chất lượng ứng viên ứng tuyển, yêu cầu công việc,… Ngân hàng sẽ thông báo đến các ứng viên đủ điều kiện theo quy định để tham gia các vòng tuyển dụng (ứng viên không nhận được thông tin mời tuyển dụng từ Ngân hàng được hiểu là chưa phù hợp).

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chăm sóc khách hàng, Xử lý tình huống, Giao tiếp, Giao dịch viên Khu vực Miền Bắc, Giao dịch viên Khu vực Hà Nội, Giao dịch viên Toàn quốc
 • Number of positions: 1
 • Posted: 22/03/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Quản trị nhân tài, Chuyên gia Quản trị Nhân tài
 • Number of positions: 1
 • Posted: 20/03/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Truyền thông nội bộ, Chuyên Viên Truyền thông gắn kết - Cấp , Nhân sự, Chuyên Viên Phát triển tổ chức - Cấp , Chuyên Viên Phát triển tổ chức - Cấp , Chuyên Viên Cao cấp Phát triển tổ chức
 • Number of positions: 1
 • Posted: 13/03/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Quản lý Tài sản có rủi ro Cấp , Chuyên viên Quản lý rủi ro, Risk controller, Chuyên viên Quản lý rủi ro hoạt động cấp - DVKH, Chuyên viên Quản lý rủi ro hoạt động
 • Number of positions: 1
 • Posted: 08/03/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: DVKH, Chuyên viên Quản lý Nghiệp vụ - Dịch vụ Khách hàng, Chuyên viên/Trưởng nhóm Quản lý Nghiệp vụ - Dịch vụ Khách hàng, Chuyên viên cao cấp Quản lý Nghiệp vụ - Dịch vụ Khách hàng
 • Number of positions: 3
 • Posted: 06/03/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: hr, Chuyên viên Nhân sự, HR Specialist, HR Executive, Personnel Officer
 • Number of positions: 1
 • Posted: 02/03/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: DVKH, Trưởng nhóm/Chuyên gia Quản lý và thúc đẩy bán hàng - Dịch vụ Khách hàng
 • Number of positions: 1
 • Posted: 02/03/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Truyền thông nội bộ, Chuyên Viên Truyền thông gắn kết - Cấp , Nhân sự, Chuyên Viên Truyền thông nội bộ - Cấp , Chuyên Viên Truyền thông nội bộ, Chuyên Viên Truyền thông nội bộ
 • Number of positions: 1
 • Posted: 01/02/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.