Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

- Làm việc trực tiếp với phòng ban để thu thập và làm rõ các yêu cầu nghiệp vụ các dự án CLOS, RLOS. CAR.CSS.. ..- Phân tích nghiệp vụ, nghiên cứu, đề xuất giao diện người dùng, trải nghiệm người dùng (UI/UX) cho các quy trình, sản phẩm, dịch vụ Ngân hàng- Xây dựng bản mô tả yêu cầu người sử dụng (BRD), phân tích khả năng đáp ứng của hệ thống;- Thực hiện phân tích và xây dựng tài liệu đặc tả yêu cầu nghiệp vụ, tài liệu thiết kế các trường hợp sử dụng (use case), giao diện mẫu (prototype, wireframe) và các quy trình nghiệp vụ (workflow) cho đội phát triển phần mềm.- Tham gia triển khai xây dựng test case, thự hiện kiểm thử (test);- Tương tác chặt chẽ với các bên liên quan để đảm bảo phối hợp và thực hiện đúng đắn các yêu cầu phát triển sản phẩm phần mềm.- Các công việc khác liên quan được phân công theo nhu cầu công việc.

Job Requirement


Yêu cầu Chuyên môn:

 • Kiến thức về quy trình phát triển phần mềm: 


 • Có kiến thức về xây dựng tài liệu phân tích nghiệp vụ cho chủ đề dữ liệu cụ thể một cách chủ động.
 • Có kiến thức về xây dựng thiết kế luồng logic, mô hình quan hệ giữa các thực thể, sơ đồ luồng nghiệp vụ.


 • Kiến thức về dữ liệu, nghiệp vụ Nguồn vốn, Kenel lõi (CIF, Deposit, FTP, Rủi ro, các hoạt động phái sinh


 • Có kiến thức về hoạt động kinh doanh tiền tệ
 • Có kiến thức về kinh doanh ngoại hối
 • Có kiến thức về phái sinh ngoại hối, hàng hoá
 • Có kiến thức về kinh doanh giấy tờ có giá
 • Có hiểu biết về các hạn mức rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng, điều chuyển vốn là một lợi thế.


 • Kiến thức về dữ liệu, nghiệp vụ Đối tác, Tích hợp hệ thống


 • Có kiến thức xây dựng tài liệu thiết kế tích hợp ứng dụng, tài liệu kỹ thuật một cách chủ động.
 • Có kiến thức xây dựng thiết kế mô hình logic, mô hình quan hệ giữa các thực thể, sơ đồ luồng tích hợp dữ liệu, luông tích hợp hệ thống.


 • Kỹ năng xây dựng tài liệu và HDSD


 • Phối hợp tham gia xây dựng tài liệu HDSD về các yêu cầu thay đổi và nhận diện được các điểm không phù hợp, cần cải tiến các HDSD nhằm đáp ứng nghiệp vụ thực tế trong quá trình vận hành 
 • Đào tạo hướng dẫn sử dụng


 • Kỹ năng Kiểm thử phần mềm


 • Chủ động Lập kế hoạch kiểm thử là việc tạo ra một tài liệu mô tả tiếp cận tổng thể và các mục tiêu cần test bao gồm xem xét: cơ sở test, xác định các điều kiện dựa trên phân tích các mục thử test, viết các trường hợp và thiết kế môi trường test trên cơ sở phân tích và xem xét cơ sở test – thông tin dựa trên các trường hợp test, chẳng hạn như yêu cầu, đặc điểm thiết kế, phân tích rủi ro, kiến ​​trúc và giao diện.
 • Quản lý kết quả của việc thực hiện test, nhật ký kiểm thử ghi lại trạng thái của trường hợp test. (đạt / không đạt), so sánh kết quả thực tế với kết quả mong đợi.
 • Hướng dẫn các chuyên viên để thực hiện test thành công tiểu dự án/ dự án


 • Kỹ năng quản trị các dự án phát triển (Mini project)


 • Xây dựng kế hoạch hoạt động, đào tạo và triển khai công cụ. Đề xuất phương án cải tiến trong hoạt động xây dựng kế hoạch hoạt động, đào tạo và triển khai công cụ quản lý dự án.


 • Ưu tiên ứng viên:


 • Đã Có kinh nghiệm phân tích hệ thống liên quan đến Ngân hàng số, AI hoặc các hệ thống phần mềm CNTT khác của Ngân hàng.
 • Kiến thức triển khai dự án với các phương pháp khác nhau như agile, water-fall, Kanban… là một lợi thế.
 • Tiếng anh đọc hiểu tài liệu Tiếng anh chuyên ngành tốt, giao tiếp tốt là một lợi thế.
 • Đã từng tham gia triển khai dự án Corebanking là một lợi thế.


Hướng dẫn ứng tuyển

Bước 1: Điền vào Mẫu thông tin ứng viên SHB, tải mẫu tại đây,
Bước 2: Chọn nút "Nộp Đơn" bên trên để ứng tuyển.
Bước 3: Sau khi hoàn tất bước nộp đơn, check email của Bạn được gửi từ Tuyển dụng SHB – Thư xác nhận ứng tuyển thành công để nắm thông tin và hướng dẫn tuyển dụng tại SHB.

Chúc Bạn Sức khỏe và Thành công.

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Automation Test, Senior Automation Tester, Kiểm thử tự động, QC engineer
 • Number of positions: 1
 • Posted: 06/06/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: secops, information security, an toàn bảo mật, Cloud, Security Operations, IT Security Engineer, pentest, cyber security
 • Number of positions: 2
 • Posted: 05/06/2024
 • Location: Ha Noi, Lam Dong, Binh Phuoc
 • Required skills: Chuyên viên Dịch vụ Tin học Văn phòng
 • Number of positions: 1
 • Posted: 18/07/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Kiến trúc Hệ thống
 • Number of positions: 1
 • Posted: 15/07/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Quản lý Nhu cầu – Trung tâm Quản trị Dự án – Khối CNTT
 • Number of positions: 1
 • Posted: 15/07/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên phát triển Mobile - Trung tâm Phát triển - Khối CNTT
 • Number of positions: 1
 • Posted: 09/07/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Quản lý Tài sản có rủi ro Cấp , Chuyên viên Quản lý rủi ro, Risk controller, Chuyên viên khối quản trị rủi ro, Chuyên viên Quản lý rủi ro hoạt động cấp Mảng tín dụng, Chuyên viên Quản lý rủi ro hoạt động cấp Mảng tín dụng, Chuyên viên Quản lý rủi ro hoạt động cấp Mảng tín dụng, Chuyên viên Quản lý rủi ro hoạt động cấp Mảng rủi ro CNTT, Chuyên viên Quản lý rủi ro hoạt động cấp Mảng rủi ro CNTT, CVCC/CG Quản lý rủi ro hoạt động IT Risk
 • Number of positions: 1
 • Posted: 04/07/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Quản trị Vận hành Ứng dụng ngoài Core, Chuyên viên Quản trị Vận hành Ứng dụng ngoài Core, Chuyên viên Quản trị Vận hành Ứng dụng ngoài Core, Chuyên viên Quản trị Vận hành Ứng dụng ngoài Core
 • Number of positions: 1
 • Posted: 04/07/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Quản trị Vận hành Cơ sở dữ liệu, Chuyên viên Quản trị Vận hành Cơ sở dữ liệu, Cơ sở dữ liệu, CSDL, Chuyên viên Quản trị Vận hành Cơ sở dữ liệu, Chuyên viên Quản trị Vận hành Cơ sở dữ liệu
 • Number of positions: 1
 • Posted: 04/07/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Giám sát an ninh thông tin, Phân tích mã độc, Điều tra an ninh thông tin, hacking, Chuyên viên Quản trị Vận hành Ứng dụng Core, Chuyên viên Quản trị Vận hành Ứng dụng Core, Chuyên viên Quản trị Vận hành Ứng dụng Core, Chuyên viên Quản trị Vận hành Ứng dụng Core
 • Number of positions: 1
 • Posted: 04/07/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Quản lý mô hình dữ liệu, Chuyên gia Mô hình rủi ro, Chuyên gia Mô hình rủi ro, Chuyên viên Mô hình rủi ro, Chuyên viên Mô hình rủi ro, Chuyên viên Mô hình rủi ro, Chuyên gia Mô hình rủi ro, Chuyên viên cao cấp Mô hình rủi ro, Chuyên viên cao cấp Mô hình rủi ro, Chuyên viên cao cấp Mô hình rủi ro
 • Number of positions: 1
 • Posted: 04/07/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.