Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

1. Chịu sự lãnh đạo, chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc NCPTTT&ĐT KHDNL theo phân công quản lý về hoạt động Phát triển đối tác trên toàn hệ thống SHB:
- Xác lập danh  mục đối tác mục tiêu và lập kế hoạch hành động để thiết lập mối quan hệ đối tác mới bao gồm các đơn vị HCSN/Bộ/Ban/Ngành Nhà nước, Tổng Công ty/Tập đoàn, Doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực kinh tế… theo định hướng trong từng thời kỳ.
- Xây dựng, thiết lập mối quan hệ với các đối tác/khách hàng chiến lược để cung cấp các SPDV, triển khai các chương trình hợp tác mở rộng kênh bán hàng cho cả mảng KHDN, KHCN. Trong các trường hợp/mối quan hệ khó có thể được sự trợ giúp của Ban Lãnh đạo Trung tâm/Phòng.
- Nắm bắt nhu cầu, tiềm năng khai thác từ đối tác/khách hàng chiến lược, đề xuất kế hoạch phát triển đối tác/khách hàng chiến lược trong ngắn hạn và dài hạn.
- Lập báo cáo về tình hình mở rộng quan hệ đối tác/khách hàng chiến lược mới theo định kỳ quí/ năm báo cáo Ban lãnh đạo SHB.
- Nghiên cứu, đề xuất các chương trình và thực hiện triển khai chăm sóc nhằm duy trì mối quan hệ bền vững ổn định 
- Đầu mối thực hiện chăm sóc các đối tác/khách hàng chiến lược mới, hiện hữu (trực tiếp chăm sóc hoặc phối hợp với đơn vị kinh doanh nhằm quản lý đồng bộ quan hệ với các đối tác, tối ưu hóa hiệu quả, chi phí.)
2. Chịu trách nhiệm đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời, đúng yêu cầu về hoạt động phát triển mối quan hệ với đối tác/khách hàng chiến lược của SHB.
3. Trực tiếp tham gia hoạt động đào tạo, phát triển đội ngũ và hỗ trợ công tác tuyển dụng cho Ngân hàng 
4. Phối hợp với các Trung tâm/ban chức năng khác tại Trụ sở chính quản lý hoạt động kinh doanh mảng phát triển đối tác/khách hàng chiến lược trên toàn hệ thống.

Job Requirement

1. Trình độ Đại học trở lên

2. Tối thiểu 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển khách hàng/đối ngoại

3. Khả năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch

4. Kỹ năng soạn thảo văn bản

5. Kỹ năng giao tiếp

6. Kỹ năng tìm kiếm và khai thác khách hàng

7. Kiến thức về địa bàn, ngành nghề, đối thủ cạnh tranh

8. Có khả năng làm việc trong môi trường cường độ cao. Đi công tác dài ngày phụ thuộc theo tính chất công việc của Trung tâm

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của SHB. Tải mẫu Thông tin ứng viên tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN trên website này để ứng tuyển trực tuyến.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của Ngân hàng.
- Lưu ý:
Căn cứ số lượng, chất lượng ứng viên ứng tuyển, yêu cầu công việc,… Ngân hàng sẽ thông báo đến các ứng viên đủ điều kiện theo quy định để tham gia các vòng tuyển dụng (ứng viên không nhận được thông tin mời tuyển dụng từ Ngân hàng được hiểu là chưa phù hợp).

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Thúc đẩy Kinh doanh KHDN lớn, KHDN, Chuyên viên QHKH Doanh nghiệp, Chuyên viên cao cấp Thúc đẩy Kinh doanh KHDN lớn, Chuyên viên cao cấp Thúc đẩy Kinh doanh KHDN
 • Number of positions: 2
 • Posted: 23/11/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 22/11/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Thúc đẩy Kinh doanh KHDN lớn, KHDN, Chuyên viên QHKH Doanh nghiệp, Chuyên viên cao cấp Thúc đẩy Kinh doanh KHDN lớn
 • Number of positions: 2
 • Posted: 22/11/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Quản lý chỉ tiêu, Chuyên viên Quản lý Chỉ tiêu và Hiệu quả KHDN Lớn, Chuyên viên Quản lý Chỉ tiêu và Hiệu quả KHDN Lớn, Chuyên viên Quản lý Chỉ tiêu và Hiệu quả KHDN
 • Number of positions: 1
 • Posted: 22/11/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Developer, Phát triển phần mềm, Phát triển ứng dụng, java
 • Number of positions: 20
 • Posted: 18/11/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Senior Tester Manual/Automation, Tester, manual, automation, QC engineer, bank, fintech, Senior Automation Tester, Automation Tester, Nhân viên kiểm thử phần mềm, Software Tester, Chuyên viên kiểm định phần mềm, Tester, QC, QA/QC, Manual Tester, Testing Engineer, QA, Quality Control
 • Number of positions: 5
 • Posted: 15/11/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Product Owner, P&L, NLP
 • Number of positions: 1
 • Posted: 02/11/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Scrum Master, Agile, SAFE, Scrum Scale, PMP Agile, ACP
 • Number of positions: 1
 • Posted: 02/11/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Digital Engagement Lead, Digital Sales, Digital Marketing
 • Number of positions: 1
 • Posted: 21/10/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Tribe Lead, KHDN, Cho vay, Bảo hiểm, Thúc đẩy kinh doanh
 • Number of positions: 3
 • Posted: 21/10/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Phát triển kinh doanh, Tư vấn bán hàng, Chăm sóc khách hàng, Giao tiếp, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân Hà Nội, Chuyên viên Xây dựng, Chuyên viên Xây dựng sản phẩm và Quy trình, Chuyên viên Xây dựng sản phẩm và Quy trình, Chuyên viên Xây dựng sản phẩm và Quy trình cho vay KHCN, Chuyên viên Xây dựng sản phẩm và Quy trình cho vay KHCN Dự án
 • Number of positions: 60
 • Posted: 25/11/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.