Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

 

 • Đo lường, đánh giá vị thế của Ngân hàng so với đối thủ cạnh tranh
 • Triển khai/hướng dẫn các ĐVKD, PGD khảo sát nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh theo nguyên lý Marketing 
 • Trực tiếp xây dựng kế hoạch và triển khai nghiên cứu khách hàng mục tiêu/ nghiên cứu đối thủ cạnh tranh/ khảo sát sản phẩm tại địa bàn cần thúc đẩy kinh doanh (2 báo cáo/1 tháng)
 • Báo cáo hồ sơ địa bàn (1 quý/1 lần)
 • Xây dựng và rà soát kế hoạch Marketing tại từng PGD đảm bảo đúng mục tiêu Top 5.
 • Tổ chức Triển khai kế hoạch MKT địa bàn/MKT Phòng giao dịch đảm bảo đúng mục tiêu top 5 (3 kế hoạch/1 tháng)
 • Triển khai các hoạt động Marketing thúc đẩy sản phẩm tại địa bàn theo đúng phân khúc mục tiêu (5 hoạt động/1 tháng)
 • Triển khai các hoạt động sự kiện thúc đẩy kinh doanh, kết nối Ngân hàng với khách hàng mục tiêu (3 hoạt động/1 tháng)
 • Triển khai, rà soát, đánh giá về mặt thương hiệu, hình ảnh của SHB tại địa bàn (hàng tháng)
 • Tổ chức triển khai các hoạt động an sinh xã hội hoặc các hoạt động quảng bá thương hiệu tại địa bàn (1 hoạt động/1 tháng)
 • Tuân thủ Nội quy lao động, Văn hóa ứng xử, Đạo đức nghề nghiệp của SHB.

Job Requirement

 1.  Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, hoặc ngành Kinh tế nói chung của các trường Đại học thuộc khối Kinh tế, Ngân hàng tài chính.
 2. 02 năm trong lĩnh vực marketing, nghiên cứu thị trường hoặc phát triển sản phẩm ngân hàng hoặc 1 năm trong lĩnh vực ngân hàng đối với ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành marketing
 3. Địa bàn làm việc: Khu vực miền Nam & Khu vực đồng bằng Sông Hồng
 4. Địa bàn quản lý:Các ĐVKD của SHB tại khu vực miền Nam/ miền Tây, Các ĐVKD khu vực đồng bằng sông Hồng

 

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của SHB. Tải mẫu Thông tin ứng viên tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN trên website này để ứng tuyển trực tuyến.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của Ngân hàng.
- Lưu ý:
Căn cứ số lượng, chất lượng ứng viên ứng tuyển, yêu cầu công việc,… Ngân hàng sẽ thông báo đến các ứng viên đủ điều kiện theo quy định để tham gia các vòng tuyển dụng (ứng viên không nhận được thông tin mời tuyển dụng từ Ngân hàng được hiểu là chưa phù hợp).

Similar Jobs

 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Phát triển khách hàng, Tư vấn bán hàng, Khả năng phân tích, Đánh giá vấn đề, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Hà Nội, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Hồ Chí Minh, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Toàn quốc
 • Number of positions: 30
 • Posted: 20/03/2023
 • Location: Ninh Binh, Hai Phong, Quang Ninh
 • Required skills: Phát triển kinh doanh, Chăm sóc khách hàng, Tư vấn bán hàng, Phân tích và đánh giá vấn đề, Giao tiếp, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Toàn quốc
 • Number of positions: 20
 • Posted: 17/03/2023
 • Location: Can Tho, Ca Mau, Binh Phuoc
 • Required skills: Chuyên viên Thẩm định tài sản, Chuyên viên Thẩm định tài sản, Chuyên viên Thẩm định tài sản -, Chuyên viên Thẩm định tài sản -, Chuyên viên Thẩm định tài sản - Phòng Thẩm định tài sản Miền Nam, Chuyên viên Thẩm định tài sản - Phòng Thẩm định tài sản Miền Bắc - Trung - Nam, Chuyên viên Thẩm định tài sản - Phòng Thẩm định tài sản, Chuyên viên Thẩm định tài sản - Phòng Thẩm định tài sản
 • Number of positions: 3
 • Posted: 15/03/2023
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Chăm sóc khách hàng, Xử lý các tình huống linh hoạt, Chịu được áp lực công việc, Làm việc độc lập/theo nhóm, Giao dịch viên Khu vực Hồ Chí Minh, Giao dịch viên Toàn quốc
 • Number of positions: 1
 • Posted: 15/03/2023
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Phát triển kinh doanh, Tư vấn bán hàng, Chăm sóc khách hàng, Giao tiếp, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân Hà Nội, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân Hồ Chí Minh, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân Toàn quốc
 • Number of positions: 60
 • Posted: 15/03/2023
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Required skills: Chuyên viên Bán nợ và tài sản đảm bảo nợ, Chuyên viên Xử lý tài sản đảm bảo, Chuyên viên Bán nợ và xử lý tài sản đảm bảo nợ, Chuyên viên Bán nợ và tài sản đảm bảo nợ
 • Number of positions: 1
 • Posted: 13/03/2023
 • Location: Tuyen Quang, Hai Phong, Hung Yen
 • Required skills: Chăm sóc khách hàng, Xử lý tình huống, Giao tiếp, Giao dịch viên Khu vực Miền Bắc, Giao dịch viên Toàn quốc
 • Number of positions: 1
 • Posted: 13/03/2023
 • Location: Hai Phong
 • Required skills: Quản lý điều hành, Quản lý kinh doanh, Phát triển kinh doanh, Phó Giám đốc Chi nhánh PT Vận hành
 • Number of positions: 1
 • Posted: 13/03/2023
 • Location: Ho Chi Minh, Bac Ninh
 • Required skills: Quản lý nhân sự, Phát triển kinh doanh, Phát triển khách hàng, Trưởng/Phó Phòng Khách hàng Cá nhân, Trưởng/Phó Phòng Khách hàng Cá nhân, Trưởng/Phó Phòng Khách hàng Cá nhân Mở mới
 • Number of positions: 4
 • Posted: 13/03/2023
 • Location: Ha Noi, Hai Phong, Hung Yen, Ha Nam
 • Required skills:
 • Number of positions: 4
 • Posted: 13/03/2023
 • Location: Ha Noi, Quang Ninh, Can Tho
 • Required skills: Chăm sóc khách hàng, Phát triển khách hàng, Quản lý chất lượng dịch vụ khách hàng, Giải quyết tình huống, Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng Toàn quốc
 • Number of positions: 1
 • Posted: 13/03/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.