Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

1. Thực hiện tiếp nhận các yêu cầu phát triển, phân công công tác kiểm thử phần mềm, báo cáo tiến độ, kết quả tới Ban Giám đốc Trung tâm.
2. Tổ chức thực hiện và thực hiện công tác mảng Kiểm thử phần mềm
3. Thực hiện công tác biên soạn các Quy định, Quy trình, văn bản hướng dẫn phát triển ứng dụng.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp từ Đại học trở lên, chuyên ngành CNTT, Điện tử viễn thông,...
 • Kinh nghiệm tối thiểu 02 năm tại vị trí Chuyên viên Công nghệ thông tin, Kiểm thử phần mềm hoặc tương đương
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng, gồm bộ công cụ Microsoft Office liên quan như Microsoft Office Word, Excel, Power Point, Outlook e-mail..
 • Khả năng chịu áp lực và cường độ công việc lớn
 • Giao tiếp tốt, tuy duy hệ thống, khả năng ra quyết định
 • Có tính kỷ luật cao

Hướng dẫn ứng tuyển

Bước 1: Điền vào Mẫu thông tin ứng viên SHB, tải mẫu tại đây,
Bước 2: Chọn nút "Nộp Đơn" bên trên để ứng tuyển.
Bước 3: Sau khi hoàn tất bước nộp đơn, check email của Bạn được gửi từ Tuyển dụng SHB – Thư xác nhận ứng tuyển thành công để nắm thông tin và hướng dẫn tuyển dụng tại SHB.

Chúc Bạn Sức khỏe và Thành công.

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Tổng hợp, phân tích, lập kế hoạch, Chịu áp lực công việc, Có chứng chỉ MCSA, MCITP - SA hoặc cao hơn, Chuyên viên Quản trị Vận hành Hệ thống - Dự án Omni Channel, Chuyên viên Quản trị Vận hành Hệ thống - Dự án Omni Channel
 • Number of positions: 1
 • Posted: 11/12/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Đánh giá An toàn bảo mật hệ thống CNTT - TT ATBMCN Khối CNTT, Chuyên viên Đánh giá An toàn bảo mật hệ thống CNTT
 • Number of positions: 2
 • Posted: 11/12/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên phát triển CoreBank - Dự án nâng cấp CoreBanking, java developer, dotNet developer
 • Number of positions: 1
 • Posted: 11/12/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Digital Sales Khối Ngân hàng số, Digital Sales, Sales
 • Number of positions: 2
 • Posted: 07/12/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên quản trị vận hành Phần mềm ứng dụng
 • Number of positions: 4
 • Posted: 06/12/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Java Developer Khối Ngân hàng số, Senior Java Developer Khối Ngân hàng số, Java Developer, Java Dev, Backend Dev, Senior Java, Spring Boot, SQL, NoSQL stores, MySQL
 • Number of positions: 2
 • Posted: 06/12/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên quản trị vận hành Phần mềm ứng dụng
 • Number of positions: 4
 • Posted: 06/12/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên phát triển ứng dụng -, Chuyên viên phát triển ứng dụng - Trung tâm phát triển - Khối Công nghệ thông tin, IT, Chuyên viên Phát triển Phần mềm Ứng dụng
 • Number of positions: 1
 • Posted: 06/12/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên phát triển Tích hợp - Dự án nâng cấp CoreBanking, dev, it, SHB
 • Number of positions: 1
 • Posted: 06/12/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Quản lý mô hình dữ liệu, Phân tích dữ liệu, Chuyên gia Phân tích dữ liệu, Chuyên viên cao cấp Phân tích dữ liệu, Chuyên viên cao cấp Phân tích dữ liệu rủi ro
 • Number of positions: 1
 • Posted: 06/12/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Front-end Developer Khối Ngân hàng số, Front-end Dev, Front-end Developer, FE, JavaScript, Jquery, CSS/LESS/SCSS, ReactJS, ReactJS Developer Khối Ngân hàng số
 • Number of positions: 2
 • Posted: 06/12/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.