Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description

1. Đầu mối xây dựng kế hoạch hoạt động ngắn hạn và phối hợp xây dựng kế hoạch trung, dài hạn về công tác kiểm soát và quản lý thông tin báo chí
2. Đầu mối tiếp nhận, quản lý, kiểm soát, xử lý thông tin về SHB hàng ngày trên các phương tiện truyền thông theo phân công của Lãnh đạo Ban/Phòng
3. Chủ động rà soát, đánh giá được mức độ ảnh hưởng của các thông tin và đề xuất được phương án nhằm kiểm soát thông tin hiệu quả, phù hợp với định hướng, chiến lược của ngân hàng trong từng thời kỳ và theo chỉ đạo của Lãnh đạo Ban/Phòng
4. Có khả năng nhận diện được các thông tin tiềm ẩn rủi ro, đề xuất phương án nhằm kiểm soát, xử lý và ngăn ngừa mức độ lan tỏa của thông tin
5. Đầu mối xây dựng các tài liệu, nội dung truyền thông để triển khai các kế hoạch nhằm kiểm soát, phòng ngừa, xử lý rủi ro thông tin, đảm bảo mục tiêu PR (-) theo định hướng, chỉ đạo của Lãnh đạo Ban/Phòng
6. Quản lý, hướng dẫn, hỗ trợ, phối hợp các đơn vị trên hệ thống trong công tác kiểm soát, quản lý thông tin báo chí
7. Chịu trách nhiệm triển khai 1 hoặc 1 số hạng mục nội dung trong xây dựng quy trình, quy chế, quy định tác nghiệp, văn bản hướng dẫn triển khai liên quan đến các hoạt động nghiệp vụ
8. Báo cáo đầy đủ, kịp thời các vấn đề phát sinh, cần rút kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng trong công tác kiểm soát, quản lý thông tin báo chí.
9. Hướng dẫn, đào tạo, giám sát nghiệp vụ đối với chuyên viên nghiệp vụ cấp dưới
10. Thực hiện các công việc khác theo phân công của Lãnh đạo Ban/Phòng.

Job Requirement

 1.  Tốt nghiệp hệ đào tạo chính quy từ Đại học trở lên, Các khối/ngành kinh tế, marketing, truyền thông, luật của các Trường Đại học trong và ngoài nước
 2. Nữ: Cao 1m60 trở lên, nam cao 1m70 trở lên, gương mặt thiện cảm, ưa nhìn.
 3. Tiếng Anh giao tiếp cơ bản, đọc hiểu tài liệu tốt.
 4. Có 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý, kiểm soát, xử lý thông tin truyền thông hoặc kinh nghiệm tương đương.
 5. Có Kỹ năng giao tiếp tốt, Kỹ năng giải quyết vấn đề, Kỹ năng lập và triển khai kế hoạch, Kỹ năng xây dựng và phát triển mối quan hệ, Kỹ năng tự học hỏi, chịu được áp lực cao trong công việc.

 

 

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của SHB. Tải mẫu Thông tin ứng viên tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN trên website này để ứng tuyển trực tuyến.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của Ngân hàng.
- Lưu ý:
Căn cứ số lượng, chất lượng ứng viên ứng tuyển, yêu cầu công việc,… Ngân hàng sẽ thông báo đến các ứng viên đủ điều kiện theo quy định để tham gia các vòng tuyển dụng (ứng viên không nhận được thông tin mời tuyển dụng từ Ngân hàng được hiểu là chưa phù hợp).

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Xử lý kỷ luật, chứng chỉ Luật sư, [Hà Nội] Chuyên viên Xử lý Kỷ luật Cấp
 • Number of positions: 1
 • Posted: 22/06/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Bán nợ và tài sản đảm bảo nợ, Chuyên viên Xử lý tài sản đảm bảo
 • Number of positions: 1
 • Posted: 04/07/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Bán nợ và tài sản đảm bảo nợ, Chuyên viên Xử lý tài sản đảm bảo, Chuyên viên Bán nợ và xử lý tài sản đảm bảo nợ, Chuyên viên Bán nợ và tài sản đảm bảo nợ
 • Number of positions: 1
 • Posted: 04/07/2022
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh, Tay Ninh, Bac Ninh
 • Required skills:
 • Number of positions: 4
 • Posted: 04/07/2022
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh, Tay Ninh, Bac Ninh
 • Required skills:
 • Number of positions: 4
 • Posted: 04/07/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: DVKH, Chuyên viên Quản lý Nghiệp vụ - Dịch vụ Khách hàng, Chuyên viên/Trưởng nhóm Quản lý Nghiệp vụ - Dịch vụ Khách hàng
 • Number of positions: 3
 • Posted: 04/07/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 01/07/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên quản lý thay đổi Junior Change Analyst, Chuyên viên quản lý thay đổi Junior Change Analyst - Khối Ngân hàng số
 • Number of positions: 1
 • Posted: 01/07/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 30/06/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Quản trị nhân sự, Chuyên viên Quản trị nhân sự bán hàng KHCN
 • Number of positions: 1
 • Posted: 27/06/2022
 • Location: Ha Noi, Ba Ria - Vung Tau
 • Number of positions: 1
 • Posted: 27/06/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.