Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

1. Xử lý - giải quyết các công việc hành chính theo đề nghị của các đơn vị đảm bảo đúng kế hoạch- tiến độ yêu cầu (chuẩn bị lễ tân- khánh tiết, , đặt vé
máy, đặt khách sạn, đổ mực, công chứng giấy tờ...);
2. Thực hiện kiểm tra việc chấp hành Nội quy lao động tại đơn vị theo đúng quy định của SHB và chỉ đạo của Tổng Giám đốc;
3. Quản lý kho vật liệu, giấy tờ, VPP đảm bảo đúng quy trình, quy định của SHB.
4. Thực hiện xây dựng kế hoạch triển khai và thực hiện công việc theo chức trách, nhiệm vụ được Lãnh đạo giao .
5. Nắm rõ được quy trình, quy định có liên quan đến công tác hành chính và thanh toán chi phí tại SHB.
6. Thực hiện mua sắm, quản lý tài sản theo đúng quy trình, quy chế nếu được Lãnh đạo phòng/Ban phân công.
7. Thực hiện các công việc được Lãnh đạo phòng/Ban giao theo đúng kế hoạch-tiến độ phê duyệt

Job Requirement

1. Cao đẳng trở lên các chuyên ngành luật, hành chính hoặc chuyên ngành tương đương lĩnh vực nghiệp vụ

2. Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan đến vị trí công tác-Kỹ năng giao tiếp truyền đạt: Có kỹ năng giao tiếp cơ bản, Có khả năng diễn đạt ý một cách rõ ràng
- Tính chủ động: Nỗ lực nâng cao kỹ năng của bản thân
- Tinh thần đam mê nghiên cứu học hỏi: Luôn đặt ra câu hỏi, phát triển kỹ năng mới thông qua kinh
nghiệm thực tiễn
- Xây dựng các mối quan hệ phục vụ công việc: Nắm bắt được biểu hiện tình cảm hoặc ẩn ý và chịu
khó lắng nghe đồng nghiệp hoặc khách hàng
- Hướng tới kết quả: Vạch ra kế hoạch làm việc và thiết lập các mục tiêu cá nhân rõ ràng và có tính
thách thức, nhận biết được các rủi ro
- Khả năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch: Ước lượng thời gian và kế hoạch hành động
- Khả năng áp dụng kiến thức vào công việc hiệu quả: Nắm được những kiến thức chuyên môn liên
quan đến công việc
- Giải quyết vấn đề: Nhận biết các vấn đề và thu thập các thông tin liên quan
- Chú trọng đến chi tiết: Hiểu biết khái quát về quy trình thực hiện công việc

Hướng dẫn ứng tuyển

Bước 1: Điền vào Mẫu thông tin ứng viên SHB, tải mẫu tại đây,
Bước 2: Chọn nút "Nộp Đơn" bên trên để ứng tuyển.
Bước 3: Sau khi hoàn tất bước nộp đơn, check email của Bạn được gửi từ Tuyển dụng SHB – Thư xác nhận ứng tuyển thành công để nắm thông tin và hướng dẫn tuyển dụng tại SHB.

Chúc Bạn Sức khỏe và Thành công.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.