Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

1. Tham mưu, giúp việc cho Ban Giám đốc Trung tâm trong công tác quản lý nhân sự, áp dụng các tiêu chuẩn về giám sát an ninh hệ thống CNTT tại SHB.
2. Chỉ đạo, tổ chức công tác giám sát an ninh thông tin các chuyên môn sau:
- Quản trị và phân tích log tập trung.
- Điều tra an ninh CNTT.
- Phân tích mã độc.
3. Chỉ đạo thực hiện công việc phân tích và xử lý các sự kiện, sự cố ANTT.
4. Phê duyệt phương án giám sát an ninh hệ thống CNTT và phương án xử lý sự kiện, sự cố ANTT do chuyên viên cấp dưới đề xuất.
5. Chỉ đạo công tác nghiên cứu, đề xuất áp dụng các tiêu chuẩn bảo mật hệ thống CNTT, các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác giám sát an ninh hệ
thống CNTT, giảm thiểu rủi ro an ninh thông tin.
6. Xây dựng mục tiêu hàng năm đối với công tác giám sát an ninh hệ thống CNTT và lập kế hoạch thực hiện các mục tiêu đó dựa trên mục tiêu chung về phát triển CNTT
của Khối CNTT.
7. Chỉ đạo các công tác biên soạn Quy định, Quy trình, tài liệu hướng dẫn, tài liệu đào tạo.
8. Chỉ đạo, tổ chức công tác đào tạo nội bộ.
9. Đề xuất tuyển dụng, đánh giá nhân sự trong mảng công giám sát an ninh hệ thống CNTT.
10. Chỉ đạo công tác báo cáo giám sát an ninh hệ thống CNTT.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp từ Đại học trở lên, chuyên ngành về An toàn thông tin, Bảo mật CNTT, Mật mã, CNTT, Điện tử viễn thống, Toán Tin;
 • Có tối thiểu 07 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực CNTT, trong đó tối thiểu 04 năm kinh nghiệm về phân tích mã độc, truy vết tấn công mạng và dịch ngược ứng dụng;
 • Có kiến thức chuyên môn về: Hệ thống quản trị và phân tích log tập trung (SIEM); Phân tích mã độc; Điều tra an ninh thông tin; Các kỹ thuật tấn công mạng (hacking); Kiến thức và tổng quan hệ thống CNTT, chức năng các phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng;
 • Sử dụng tốt các nhóm phần mềm sau:

-  Nhóm phần mềm điều tra an ninh thông tin, bao gồm: Phần mềm quản trị và phân tích log tập trung, điều tra an ninh mạng, điều tra an ninh tại thiết bị đầu cuối, phần mềm dịch ngược mã nguồn;

- Nhóm phần mềm tin học văn phòng (Word, Excel, Power Point, Visio, Project);

 • Tiếng Anh chuyên ngành tốt;
 • Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm và chủ động trong công việc.

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của SHB. Tải mẫu Thông tin ứng viên tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN trên website này để ứng tuyển trực tuyến.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của Ngân hàng.
- Lưu ý:
Căn cứ số lượng, chất lượng ứng viên ứng tuyển, yêu cầu công việc,… Ngân hàng sẽ thông báo đến các ứng viên đủ điều kiện theo quy định để tham gia các vòng tuyển dụng (ứng viên không nhận được thông tin mời tuyển dụng từ Ngân hàng được hiểu là chưa phù hợp).

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Backend Developer, Java Dev, NodeJS, ReactJS, MySQL,, MongoDB, restful API
 • Number of positions: 6
 • Posted: 27/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Senior Tester Manual/Automation, Tester, manual, automation, QC engineer, bank, fintech
 • Number of positions: 5
 • Posted: 20/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Lập trình viên Java, Java, Mobile, Java Engineer, java, Java Web, bankend developer
 • Number of positions: 5
 • Posted: 20/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 23/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên phát triển Tích hợp - Dự án nâng cấp CoreBanking, dev, it, SHB
 • Number of positions: 1
 • Posted: 23/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Tổng hợp, phân tích, lập kế hoạch, Chịu áp lực công việc, Có chứng chỉ MCSA, MCITP - SA hoặc cao hơn
 • Number of positions: 1
 • Posted: 23/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Tester, Nhân viên quản lý chất lượng, Quality Controler, QA/QC staff, Nhân viên QA/QC, Manual Test, Automation Test, Tester QA/QC engineer, Kiểm thử phần mềm
 • Number of positions: 1
 • Posted: 23/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Front-end Developer Javascript, Software engineer
 • Number of positions: 1
 • Posted: 23/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên thiết kế, Designer, Chuyên viên thiết kế UI/UX, product designer
 • Number of positions: 1
 • Posted: 21/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Đánh giá An toàn bảo mật hệ thống CNTT - TT ATBMCN Khối CNTT, Chuyên viên Đánh giá An toàn bảo mật hệ thống CNTT
 • Number of positions: 2
 • Posted: 21/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 21/09/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.