Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

1. Phát triển và triển khai chính sách/sản phẩm/gói sản phẩm mảng tín dụng/tài trợ thương mại/huy động dịch vụ:
- Thực hiện nghiên cứu am hiểu KHDN theo từng phân khúc khách hàng mục tiêu được lựa chọn theo định hướng kinh doanh của Khối NHDN nhằm mục đích phát triển chính sách/sản phẩm/gói sản phẩm tín dụng/Tài trợ thương mại/Huy động dịch vụ theo phân công của Ban Giám đốc Trung tâm.
- Xây dựng/ điều chỉnh các sản phẩm/ gói sản phẩm/ chính sách mảng tín dụng/tài trợ thương mại/huy động dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu của từng phân khúc/ tiểu phân khúc/ từng vùng, miền căn cứ trên kết quả nghiên cứu am hiểu KH
- Phối hợp với các đơn vị liên quan (Khối Nguồn vốn và thị trường tài chính, QTRR, Tài chính kế toán…) xây dựng/ điều chỉnh, quản lý mô hình giá của các sản phẩm/ gói sản phẩm/ chính sách tín dụng/tài trợ thương mại/huy động dịch vụ
- Xây dựng công cụ hỗ trợ bán hàng (sổ tay sản phẩm/ gói sản phẩm, sales kit…)
- Đào tạo các sản phẩm/ gói sản phẩm tín dụng/tài trợ thương mại cho nhân sự bán hàng KHDN, các nhân sự thuộc Phòng/ Ban/ Trung tâm tại SHB trực tiếp liên quan đến quy trình cung cấp sản phẩm/ gói sản phẩm
- Tư vấn và hỗ trợ bán các sản phẩm/gói sản phẩm tín dụng/tài trợ thương mại/huy động/dịch vụ theo đề xuất của Trung tâm Thị trường, Khách hàng và Thúc đẩy bán KHDN.
2. Quản lý hiệu quả danh mục sản phẩm/gói sản phẩm/chính sách tín dụng/tài trợ thương mại/ huy động dịch vụ
- Quản lý về hiệu quả kinh doanh của từng sản phẩm/ gói sản phẩm/chính sách mảng tín dụng/tài trợ thương mại/huy động dịch vụ dành cho KHDN được phân công, kịp thời điều chỉnh phù hợp tình hình thị trường, khách hàng đảm bảo đạt mục tiêu kinh doanh đã đề ra
- Báo cáo tình hình triển khai sản phẩm/gói sản phẩm định kỳ tháng/quý/năm hoặc đột xuất theo yêu cầu của Ban Giám đốc Trung tâm Chính sách và PTSP/Ban lãnh đạo Khối KHDN
3. Công việc khác theo phân công của các cấp quản lý

 

Job Requirement

 • Tốt nghiệp từ Đại học trở lên, chuyên ngành Khối kinh tế, hoặc chuyên ngành tương đương lĩnh vực nghiệp vụ
 • Kiến thức:

- Am hiểu các quy định pháp luật trong mảng nghiệp vụ Tín dụng/ TTTM/ Huy động/ Dịch vụ.
- Am hiểu các yếu tố rủi ro, yếu tố thành công và các yếu tố ảnh hưởng khác trong công tác phát triển các sản phẩm/ gói sản phẩm Tín dụng/ Huy động/ Dịch vụ.
- Am hiểu các bước của một quy trình phát triển sản phẩm tại một ngân hàng.
- Am hiểu về sản phẩm Dịch vụ, xu hướng phát triển sản phẩm Dịch vụ trong lĩnh vực, mảng nghiệp vụ được giao đối với KHDN.

- Có tư duy kinh doanh trong đó có hệ thống tư duy Vấn đề - Nguyên nhân - Giải pháp bắt nguồn từ thực tế KH là trọng tâm.

 • Kỹ năng:

- Nắm vững và sử dụng thành thạo các công cụ và phương pháp về tìm kiếm & khảo sát thông tin mà không cần sự hỗ trợ của cấp trên.
- Có phương pháp phân tích thông tin, dữ liệu để xác định bản chất sâu hơn của vấn đề nhằm giải quyết tổng thể nhu cầu của KH
- Nghiên cứu sâu đặc điểm của ngành hàng, lĩnh vực kinh doanh hoặc từng nhóm phân khúc KH cụ thể để đưa ra được quy trình hoạt động của KH, các yếu tố quyết định thành công/ thất bại của KH, đặc thù trong thanh toán và sử dụng vốn, các yếu tố rủi ro trong ngành và các yếu tố khác.

Hướng dẫn ứng tuyển

Bước 1: Điền vào Mẫu thông tin ứng viên SHB, tải mẫu tại đây,
Bước 2: Chọn nút "Nộp Đơn" bên trên để ứng tuyển.
Bước 3: Sau khi hoàn tất bước nộp đơn, check email của Bạn được gửi từ Tuyển dụng SHB – Thư xác nhận ứng tuyển thành công để nắm thông tin và hướng dẫn tuyển dụng tại SHB.

Chúc Bạn Sức khỏe và Thành công.

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Automation Test, Senior Automation Tester, Kiểm thử tự động, QC engineer
 • Number of positions: 1
 • Posted: 06/06/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: secops, information security, an toàn bảo mật, Cloud, Security Operations, IT Security Engineer, pentest, cyber security
 • Number of positions: 2
 • Posted: 05/06/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nhân sự
 • Number of positions: 1
 • Posted: 23/07/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Phòng chống rửa tiền
 • Number of positions: 1
 • Posted: 22/07/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Dịch vụ nhân sự
 • Number of positions: 1
 • Posted: 22/07/2024
 • Location: Ha Noi, Quang Nam
 • Required skills: Giám đốc Chi nhánh SHB
 • Number of positions: 1
 • Posted: 22/07/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Trưởng phòng Phòng chống rửa tiền
 • Number of positions: 1
 • Posted: 19/07/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên gia/Chuyên viên Truyền thông - Khối Chuyển đổi
 • Number of positions: 2
 • Posted: 19/07/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên gia QTRR Chính sách KHDN
 • Number of positions: 1
 • Posted: 18/07/2024
 • Location: Ha Noi, Thai Nguyen, Binh Phuoc
 • Required skills: Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp, Giám đốc khách hàng doanh nghiệp, Head of Corporate banking, Giám đốc khối doanh nghiệp, Phó Phòng Khách Hàng Doanh Nghiệp
 • Number of positions: 1
 • Posted: 18/07/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Kiểm toán viên chính sách
 • Number of positions: 1
 • Posted: 18/07/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.