Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Soạn thảo/Xây dựng các văn bàn chính sách tín dụng theo các văn bản pháp quy của pháp luật, của NHNN về hoạt động tín dụng theo phân công của Lãnh đạo Ban.

2. Cập nhật các quy định, văn bản mới của Chính phủ, NHNN liên quan đển hoạt động tín dụng và thực hiện rà soát nhằm dưa ra các đề xuât xây dung, chinh sửa, bổ sung văn bản CSTD phù hợp tại SHB.

3. Đề xuất mức thầm quyền phê duyệt cấp tín dụng cho các cả nhân được giao quyền tại ĐVKD, Hội sở trình TGĐ/CTHĐQT phê duyệt trên cơ sở chấm điểm, xếp hạng theo quy định của SHB.

4. Thẩm dịnh/Góp ý Dự thảo văn bản CSTD do Đơn vị khác là đầu mối soạn thảo

5. Giải đáp các vướng mắc liên quan trong việc triển khai, vận hành cơ chế, chính sách tín dụng của SHB cho các ĐVKD,Phòng/Ban/Trung tâm tại Trụ sở chính

6.Quản lý hệ thông văn bản CSTD

7. Thực hiện các công việc khác theo phân công của Lãnh đạo Ban.

Job Requirement

 1. Tốt nghiệp đại học trở lên (Các chuyên ngành thuộc khối Kinh tế, Tài chính - Ngân hàng, Luật, Ngoại thương hoặc tương đương)
 2. Nắm vững các quy định của pháp luật/SHB liên quan đến lĩnh vực tín dụng ngân hàng
 3. Có kiến thức chuyên môn tốt trong lĩnh vực được giao
 4. Có thành tích cụ thể trong lĩnh vực chuyên môn.
 5. Có khả năng xây dựng kế hoạch, triển khai và quản lý tiến độ dự án liên quan đến chuyên môn công việc
 6. Có khả năng diễn đạt vấn đề rõ ràng, mạch lạc
 7. Có khả năng làm việc theo nhóm
 8. Có khả năng thuyết trình, thuyết phục các bên liên quan để phối hợp giải quyết công việc được giao
 9. Thể hiện nhất quán khả năng đạt được kết quả công việc, đảm bảo chất lượng và tiến độ thời gian đã được thống nhất.
 10. Đọc hiểu tài liệu tiếng anh (Ưu tiên có chứng chỉ tiếng anh IELTS 6.0 hoặc tương đương)
 11. Sử dụng thành thạo các ứng dụng văn phòng Word, Excel, Power Point, Visio
 12. Có khả năng làm quen nhanh chóng và sử dụng tốt các hệ thống phần mềm sử dụng trong nội bộ.
 13. Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Chính sách tín dụng từ 1 năm trở lên; hoặc Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tín dụng tối thiểu 2 năm trở lên  ở các vị trí Quan hệ khách hàng, Hỗ trợ tín dụng, Thẩm định tín dụng/ Giám sát tín dụng.

Hướng dẫn ứng tuyển

Bước 1: Điền vào Mẫu thông tin ứng viên SHB, tải mẫu tại đây,
Bước 2: Chọn nút "Nộp Đơn" bên trên để ứng tuyển.
Bước 3: Sau khi hoàn tất bước nộp đơn, check email của Bạn được gửi từ Tuyển dụng SHB – Thư xác nhận ứng tuyển thành công để nắm thông tin và hướng dẫn tuyển dụng tại SHB.

Chúc Bạn Sức khỏe và Thành công.

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Automation Test, Senior Automation Tester, Kiểm thử tự động, QC engineer
 • Number of positions: 1
 • Posted: 06/06/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: secops, information security, an toàn bảo mật, Cloud, Security Operations, IT Security Engineer, pentest, cyber security
 • Number of positions: 2
 • Posted: 05/06/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên gia QTRR Chính sách KHDN
 • Number of positions: 1
 • Posted: 18/07/2024
 • Location: Ha Noi, Thai Nguyen, Binh Phuoc
 • Required skills: Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp, Giám đốc khách hàng doanh nghiệp, Head of Corporate banking, Giám đốc khối doanh nghiệp, Phó Phòng Khách Hàng Doanh Nghiệp
 • Number of positions: 1
 • Posted: 18/07/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Kiểm toán viên chính sách
 • Number of positions: 1
 • Posted: 18/07/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Trợ lý cao cấp theo nghiệp vụ - Executive Assistant - Khối Chuyển đổi
 • Number of positions: 2
 • Posted: 18/07/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên chính Quản lý Dữ liệu
 • Number of positions: 1
 • Posted: 16/07/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Kiểm toán Tổng hợp
 • Number of positions: 6
 • Posted: 15/07/2024
 • Location: Ha Noi, Dong Nai, Ba Ria - Vung Tau
 • Required skills: Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Cá nhân
 • Number of positions: 2
 • Posted: 15/07/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Phiên dịch viên cao cấp - Khối Chuyển đổi
 • Number of positions: 1
 • Posted: 15/07/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên cao cấp Quản trị dữ liệu và phát triển báo cáo KHDN
 • Number of positions: 2
 • Posted: 15/07/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.