Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Nhiệm vụ 1:
1. Đầu mối phối hợp với các Trung tâm Ban thuộc Khối xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động nhằm hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh KHDN, thực hiện mục tiêu của Khối NHDN 
2. Đánh giá hiệu quả hoạt động của các Trung Tâm/Ban thuộc Khối thông qua các công tác đánh giá kết quả thực hiện các chướng trình, kế hoạch hành động, kết quả thực hiện mục tiêu công việc định kỳ hàng tháng, quý, năm
3. Phối hợp với các Trung tâm ban thuộc Khối tìm hiểu nguyên nhân, khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai chương trình hành động
4. Thực hiện đánh giá kết quả triển khai các KH đối tác/chiến lược/HST/Chuỗi, hoặc các đối tượng khách hàng riêng lẻ theo các định hướng kinh doanh từng thời kỳ hoặc các KH theo các cam kết với nhà đầu tư dựa trên các CSSP được ban hành.
5. Xây dựng và quản lý chỉ tiêu, hiệu quả kinh doanh theo vùng Miền Trung

Nhiệm vụ 2:
1. Báo cáo phân tích nguyên nhân, đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu kinh doanh và đề xuất các giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh liên quan đến các hoạt động dịch vụ bảo lãnh, TTQT, KDNT, bảo hiểm, dịch vụ ngân hàng số, thu phí dịch vụ, thu ngoãi lãi KHDN hàng tháng
2. Phối hợp Thực hiện các báo cáo chuyên đề đánh giá phân tích nguyên nhân chưa phát triển hoạt động dịch vụ và đề xuất giải pháp phát triển dịch vụ
3. Thực hiện tính toán phân giao các chỉ tiêu liên quan đến hoạt động dịch vụ phân bổ hạn mức đến các ĐVKD theo các chương trình sản phẩm thu dịch vụ theo định hướng
4. Xây dựng và quản lý chỉ tiêu, hiệu quả kinh doanh theo vùng Miền Bắc ngoài Hà nội

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học trở lên; Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Tài Chính ngân hàng, Tài chính kế toán, Toán kinh tế, hoặc lĩnh vực có liên quan.
- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan lập kế hoạch kinh doanh, quản lý phân tích đánh giá kế hoạch kinh doanh và hiệu quả kinh doanh
- Trình độ Tiếng Anh khá (TOEIC 450 hoặc các chứng chỉ tương đương)
- Tin học văn phòng: Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng: Word, PowerPoint, excel, Visio, VBA, SQL, 
- Khả năng chịu áp lực và cường độ công việc lớn, Giao tiếp tốt, tu duy hệ thống, khả năng ra quyết định, Có tính kỷ luật cao

Hướng dẫn ứng tuyển

Bước 1: Điền vào Mẫu thông tin ứng viên SHB, tải mẫu tại đây,
Bước 2: Chọn nút "Nộp Đơn" bên trên để ứng tuyển.
Bước 3: Sau khi hoàn tất bước nộp đơn, check email của Bạn được gửi từ Tuyển dụng SHB – Thư xác nhận ứng tuyển thành công để nắm thông tin và hướng dẫn tuyển dụng tại SHB.

Chúc Bạn Sức khỏe và Thành công.

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Business Analyst Khối Ngân hàng số, BA, Business Analyst
 • Number of positions: 1
 • Posted: 27/11/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên phòng Quản trị hiệu quả kênh
 • Number of positions: 1
 • Posted: 23/11/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Hành chính & Hỗ trợ, Chuyên viên Hành chính & Hỗ trợ - Khối Chuyển đổi
 • Number of positions: 1
 • Posted: 23/11/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Phiên dịch viên - Khối Chuyển đổi
 • Number of positions: 1
 • Posted: 23/11/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Giám đốc Quản lý Thay đổi, Giám đốc Quản lý Thay đổi - Khối Chuyển đổi
 • Number of positions: 1
 • Posted: 23/11/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Marketing, Đối ngoại, Chuyên viên Truyền thông Đối ngoại, Chuyên viên Truyền thông Đối ngoại
 • Number of positions: 1
 • Posted: 01/12/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Marketing, Đối ngoại, Chuyên viên Truyền thông Đối ngoại, Chuyên viên Truyền thông Đối ngoại
 • Number of positions: 1
 • Posted: 01/12/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên gia phê duyệt Khách hàng Doanh nghiệp, Chuyên gia phê duyệt Khách hàng Doanh nghiệp, Cộng tác viên Dịch vụ Nhân sự
 • Number of positions: 1
 • Posted: 01/12/2023
 • Location: Ha Noi, Lang Son, Hai Phong
 • Required skills: Phát triển kinh doanh, Chăm sóc khách hàng, Tư vấn bán hàng, Giao tiếp, Phân tích và đánh giá vấn đề, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân Toàn quốc
 • Number of positions: 4
 • Posted: 29/11/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Quản lý mô hình dữ liệu, Chuyên gia Mô hình rủi ro, Chuyên gia Mô hình rủi ro, Chuyên viên Mô hình rủi ro, Chuyên viên Mô hình rủi ro, Chuyên viên Mô hình rủi ro, Chuyên viên Phân tích dữ liệu, OCA, Data Analyst, Cộng tác viên xử lý dữ liệu, Nhân viên xử lý dữ liệu, Data Mining, Data validation, Data analysis specialist, Data Processing, Data Processing Executive, Data Processing Specialist, Data Processing Officer, Data Processing Staff, Data master, Database Developer, Database Administrator, Database, DBA, quản trị Cơ Sở Dữ Liệu, Oracle Admin, Chuyên Viên Phân Tích, Xử Lý Dữ Liệu, Chuyên Viên Xử Lý Dữ Liệu, Chuyên Viên Xử Lý số Liệu
 • Number of positions: 1
 • Posted: 29/11/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN NGUỒN VÀ THƯƠNG HIỆU TUYỂN DỤNG, Chuyên viên Phát triển Nguồn và Thương hiệu Tuyển dụng, Chuyên viên Phát triển Nguồn Tuyển dụng
 • Number of positions: 1
 • Posted: 29/11/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.