Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

1.     Mô tả công việc

 Định nghĩa, thiết kế và triển khai các quy trình, hướng dẫn thuộcITIL

Xây dựng, duy trì và kiểm soát tuân thủ, cập nhật thường xuyên tài liệu Service Catalogue.

Thiết lập các cam kết hoặc thoả thuận chất lượng dịch vụ (SLA) phù hợp với nhu cầu kinh doanh của từng loại đối tượng.

Lên kế hoạch và thực hiện review các cam kết chất lượng dịch vụ của từng loại đối tượng người dùng, của từng đơn vị nội bộ Khối CNTT và nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài.

Hoạch định cải tiến, nâng cao chất lượng các dịch vụ đang được cung cấp cho người dùng, khách hàng Khối CNTT.

Triển khai, thực hiện công tác nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác quản trị dịch vụ.

Triển khai, thực hiện các công tác biên soạn và cập nhật các Quy định, Quy trình, Tài liệu hướng dẫn CNTT. 

Triển khai, thực hiện, tổ chức công tác đào tạo nội bộ, phổ biến về quản lý dịch vụ CNTT theo ITIL

Triển khai công tác báo cáo chất lượng dịch vụ định kỳ

Job Requirement

2. Yêu cầu:

Tốt nghiệp Đại học trở lên, Chuyên ngành CNTT

 Có ít nhất 5 năm kinhnghiệm công tác tại lĩnh vực CNTT, trong đó tối thiểu 03 năm kinh nghiệm về Quản trị dịch vụ CNTT (ITSM).

 Am hiểu về ITIL/ISO20000/Cobit/CMMI SVC.

Trình độ ngoại ngữ bậc 2(A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc tương đương.

Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng: Word, Excel, PowerPoint, Project, Visio, Teams

Hướng dẫn ứng tuyển

Bước 1: Điền vào Mẫu thông tin ứng viên SHB, tải mẫu tại đây,
Bước 2: Chọn nút "Nộp Đơn" bên trên để ứng tuyển.
Bước 3: Sau khi hoàn tất bước nộp đơn, check email của Bạn được gửi từ Tuyển dụng SHB – Thư xác nhận ứng tuyển thành công để nắm thông tin và hướng dẫn tuyển dụng tại SHB.

Chúc Bạn Sức khỏe và Thành công.

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: secops, information security, an toàn bảo mật, Cloud, Security Operations, IT Security Engineer, SENIOR INFORMATION SECURITY ENGINEER - SECOPS Digital division, khối ngân hàng số
 • Number of positions: 2
 • Posted: 19/04/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Trợ lý Ban Giám đốc Khối Chuyển đổi
 • Number of positions: 2
 • Posted: 17/04/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Mobile developer iOS/Android, android, ios, swift, objective-C, native, Kotlin
 • Number of positions: 6
 • Posted: 13/03/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Business Analyst, BA, phân tích nghiệp vụ, IT BA, product owner
 • Number of positions: 1
 • Posted: 01/03/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Automation Test, Senior Automation Tester, Kiểm thử tự động, QC engineer, QA engineer
 • Number of positions: 1
 • Posted: 01/03/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Giám đốc Trung tâm Phát triển Kinh doanh Khách hàng Doanh nghiệp, Giám đốc Trung tâm Phát triển Kinh doanh Khách hàng Doanh nghiệp
 • Number of positions: 1
 • Posted: 24/04/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Giao tiếp, Thành thạo Excel, Chuyên viên Giám sát tín dụng, Chuyên viên Giám sát sau vay – Khối Quản lý tín dụng
 • Number of positions: 1
 • Posted: 24/04/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Khối CNTT Mảng BA Testing, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Khối CNTT Mảng BA Software Testing
 • Number of positions: 1
 • Posted: 24/04/2024
 • Location: Ha Noi, Lam Dong, Tien Giang
 • Required skills: Quản lý nhân sự, Quản lý, phát triển kinh doanh, Am hiểu địa bàn, Trưởng/Phó phòng Khách hàng Doanh nghiệp, Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp, Head of Corporate banking, Phó Phòng Khách Hàng Doanh Nghiệp
 • Number of positions: 2
 • Posted: 24/04/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Chính sách Tín dụng Cấp , Chuyên viên Chính sách Tín dụng, Chuyên viên Chính sách ruTín dụng, Chuyên viên Chính sách rủi ro Tín dụng
 • Number of positions: 1
 • Posted: 24/04/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Phó Giám đốc Chi nhánh Phụ trách KHDN, Phó Giám đốc Chi nhánh Phụ trách Khách hàng doanh nghiệp, Phó Giám đốc Chi nhánh PT khách hàng doanh nghiệp, Phó Giám đốc Chi nhánh PT Khách hàng doanh nghiệp, Phó Giám đốc Chi nhánh PT Khách hàng doanh nghiệp - Chi nhánh Tây Hà Nội, Phó Giám đốc Chi nhánh PT Khách hàng doanh nghiệp - Chi nhánh Tây Hà Nội, Phó Giám đốc Chi nhánh PT Khách hàng doanh nghiệp - Chi nhánh Tây Hà Nội
 • Number of positions: 1
 • Posted: 24/04/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.