Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 • Xây dựng, rà soát, cập nhật các quy định, quy trình, hướng dẫn liên quan đến lĩnh vực nghiệp vụ về Quản trị kinh doanh liên tục trên cơ sở các văn bản Pháp luật, cơ quan nhà nước ban hành, thông lệ quốc tế nhằm đảm bảo tính khả thi, ứng dụng phù hợp với thực tế.
 • Tham gia triển khai vận hành quy định quản lý hoạt động kinh doanh liên tục; Quy định phân tích tác động ảnh hưởng kinh doanh; Quy trình kiểm thử kế hoạch kinh doanh liên tục  theo phân công. Bao gồm:
  • Đề xuất, lập kế hoạch triển khai hoạt động kinh doanh liên tục trình các Cấp thẩm quyền.
  • Hướng dẫn lập mới, rà soát/ cập nhật kế hoạch kinh doanh liên tục của các Đơn vị
  • Tổ chức triển khai kiểm thử kế hoạch duy trì hoạt động kinh doanh liên tục
  • Phối hợp, hướng dẫn lập kế hoạch BCP cho các Hệ thống CNTT trọng yếu và đánh giá triển khai vận hành luân phiên đối với các hệ thống trọng yếu của Ngân hàng.
  • Theo dõi, giám sát yêu cầu các Đơn vị báo cáo kết quả triển khai theo kế hoạch.
 • Phối hợp với các Đơn vị nghiệp vụ HO hướng dẫn các Đơn vị ứng xử đối với các tình huống gặp sự cố gián đoạn đảm bảo duy trì hoạt động kinh doanh liên tục.
 • Cảnh báo rủi ro gây gián đoạn giao dịch và giám sát, theo dõi các Đơn vị nghiệp vụ tại HO công tác triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn hoạt động nhằm duy trì hoạt động liên tục trên toàn hệ thống.
 • Thực hiện truyền thông, đào tạo các chương trình về hoạt động kinh doanh liên tục tại các Đơn vị kinh doanh. Trong đó, số hóa các hình thức đào tạo, truyền thông theo hướng xây dựng các kịch bản/video diễn tập các tình huống, đào tạo online, elearning…
 • Định kỳ báo cáo kết quả triển khai hoạt động kinh doanh liên tục tới Trưởng Phòng, Giám đốc Khối.
 • Tham gia triển khai các mảng nghiệp vụ khác của RRHĐ theo phân công, chỉ đạo của Trưởng Phòng, Giám đốc Khối.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Ngân hàng, Tài chính, Kế toán hoặc tương đương

- Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lý rủi ro hoạt động hoặc nghiệp vụ tương đương (kiểm soát tuân thủ, giám sát vận hành…) hoặc 5 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành ngân hàng (có kinh nghiệm về nghiệp vụ DVKH, Ngân Quỹ, IT, Kế toán, ngân hàng số ...).

- Chủ động trong công việc, có khả năng làm việc nhóm và phối hợp với các Đơn vị, Phòng/Ban tốt.

- Ưu tiên ứng viên có nền tảng hoặc am hiểu về công nghệ, Số.

Hướng dẫn ứng tuyển

Bước 1: Điền vào Mẫu thông tin ứng viên SHB, tải mẫu tại đây,
Bước 2: Chọn nút "Nộp Đơn" bên trên để ứng tuyển.
Bước 3: Sau khi hoàn tất bước nộp đơn, check email của Bạn được gửi từ Tuyển dụng SHB – Thư xác nhận ứng tuyển thành công để nắm thông tin và hướng dẫn tuyển dụng tại SHB.

Chúc Bạn Sức khỏe và Thành công.

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Java Developer, Java Dev, Backend Dev, Java, Spring Boot
 • Number of positions: 1
 • Posted: 07/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Giám sát và Quản lý danh mục tín dụng, Chuyên viên Giám sát và Quản lý danh mục tín dụng
 • Number of positions: 1
 • Posted: 01/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: secops, information security, an toàn bảo mật, Cloud, Security Operations, IT Security Engineer, SENIOR INFORMATION SECURITY ENGINEER - SECOPS Digital division, khối ngân hàng số
 • Number of positions: 2
 • Posted: 19/04/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Mobile developer iOS/Android, android, ios, swift, objective-C, native, Kotlin
 • Number of positions: 6
 • Posted: 13/03/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Automation Test, Senior Automation Tester, Kiểm thử tự động, QC engineer, QA engineer
 • Number of positions: 1
 • Posted: 01/03/2024
 • Location: Ha Noi, Thai Nguyen
 • Required skills: Quản lý nhân sự, Quản lý, phát triển kinh doanh, Am hiểu địa bàn, Trưởng/Phó phòng Khách hàng Doanh nghiệp, Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp, Head of Corporate banking, Phó Phòng Khách Hàng Doanh Nghiệp
 • Number of positions: 1
 • Posted: 17/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Kiểm toán viên chính sách
 • Number of positions: 1
 • Posted: 17/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên QTRR Chính sách KHDN cấp
 • Number of positions: 1
 • Posted: 16/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Thẩm định tài sản, Chuyên viên Thẩm định tài sản -, Chuyên viên Thẩm định tài sản - Phòng Thẩm định tài sản, Chuyên viên chính Thẩm định tài sản - Phòng Thẩm định tài sản
 • Number of positions: 1
 • Posted: 16/05/2024
 • Location: Ha Noi, Ninh Binh, Quang Binh
 • Required skills: Quản lý điều hành, Quản lý kinh doanh, Phát triển kinh doanh
 • Number of positions: 1
 • Posted: 13/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Quản lý Quy trình Dịch vụ, Lean + 6 sigma, Quản lý chất lượng, Quản lý Trải nghiệm khách hàng, Quản lý Chất lượng Hệ thống, Chuyên viên Quản lý Chất lượng không gian giao dịch, Kiểm soát chất lượng Không gian giao dịch, Chuyên viên QL Chất lượng không gian giao dịch, Chuyên viên QL Chất lượng không gian giao dịch, Chuyên viên QL Chất lượng không gian giao dịch
 • Number of positions: 1
 • Posted: 13/05/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.