Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description

 1. Tiếp nhận các hồ sơ đăng ký bảo lãnh RSF, tiến hành thẩm định cần thiết.
 2. Xác minh tính hợp lệ của khoản vay PFI với các tiêu chí của Dự án.
 3. Căn cứ trên hồ sơ thẩm định khoản vay của PFI, đánh giá về hiệu quả và mức độ rủi ro khi phát hành bảo lãnh cho khoản vay PFI.
 4. Đưa ra đề xuất chấp nhận cấp bảo lãnh cùng giá trị, tỷ lệ, cơ cấu, thời hạn, mức phí của bảo lãnh hoặc đề xuất từ chối cấp bảo lãnh cùng với lý do đề xuất.
 5. Giám sát các tiểu dự án về việc tuân thủ quy định của của Dự án và hợp đồng vay với PFI (thanh toán gốc, lãi, thực hiện các yêu cầu về moi trường và xã hội…)
 6. Giám sát giải ngân khoản vay do các PFI thực hiện cho các tiểu dự án đã được cấp bảo lãnh.
 7. Tiếp nhận, xác minh và đưa ra đề xuất về việc thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh khi nhận được hồ sơ yêu cầu thanh toán từ PFI.

Job Requirement

 1. Bằng cử nhân trở lên trong lĩnh vực tài chính / ngân hàng hoặc các lĩnh vực liên quan, ưu tiên bằng cấp cao hơn
 2. Có ít nhất 8 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng bao gồm rà soát rủi ro tín dụng và xử lý khoản vay.
 3. Kiến thức về các quy định và thủ tục ngân hàng của chính phủ.
 4. Kỹ năng giao tiếp, đọc và viết tiếng Anh tốt.

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của SHB. Tải mẫu Thông tin ứng viên tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN trên website này để ứng tuyển trực tuyến.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của Ngân hàng.
- Lưu ý:
Căn cứ số lượng, chất lượng ứng viên ứng tuyển, yêu cầu công việc,… Ngân hàng sẽ thông báo đến các ứng viên đủ điều kiện theo quy định để tham gia các vòng tuyển dụng (ứng viên không nhận được thông tin mời tuyển dụng từ Ngân hàng được hiểu là chưa phù hợp).

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Xử lý kỷ luật, chứng chỉ Luật sư, [Hà Nội] Chuyên viên Xử lý Kỷ luật Cấp
 • Number of positions: 1
 • Posted: 22/06/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Bán nợ và tài sản đảm bảo nợ, Chuyên viên Xử lý tài sản đảm bảo
 • Number of positions: 1
 • Posted: 04/07/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Bán nợ và tài sản đảm bảo nợ, Chuyên viên Xử lý tài sản đảm bảo, Chuyên viên Bán nợ và xử lý tài sản đảm bảo nợ, Chuyên viên Bán nợ và tài sản đảm bảo nợ
 • Number of positions: 1
 • Posted: 04/07/2022
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh, Tay Ninh, Bac Ninh
 • Required skills:
 • Number of positions: 4
 • Posted: 04/07/2022
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh, Tay Ninh, Bac Ninh
 • Required skills:
 • Number of positions: 4
 • Posted: 04/07/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: DVKH, Chuyên viên Quản lý Nghiệp vụ - Dịch vụ Khách hàng, Chuyên viên/Trưởng nhóm Quản lý Nghiệp vụ - Dịch vụ Khách hàng
 • Number of positions: 3
 • Posted: 04/07/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 01/07/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên quản lý thay đổi Junior Change Analyst, Chuyên viên quản lý thay đổi Junior Change Analyst - Khối Ngân hàng số
 • Number of positions: 1
 • Posted: 01/07/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 30/06/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Quản trị nhân sự, Chuyên viên Quản trị nhân sự bán hàng KHCN
 • Number of positions: 1
 • Posted: 27/06/2022
 • Location: Ha Noi, Ba Ria - Vung Tau
 • Number of positions: 1
 • Posted: 27/06/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.