Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

1. Nhận diện nhân tài & đánh giá tài năng

- Xây dựng các tiêu chí, tiêu chuẩn xác định (định nghĩa) tài năng cho các nhóm nhân tài khác nhau.

- Xây dựng phương pháp, công cụ đánh giá để nhận diện nhân tài (các cá nhân có hiệu suất cao và tiềm năng cao). Tham gia các buổi đánh giá để xác định nhân tài cùng với các bên liên quan.

- Xây dựng quy định, quy trình quản trị nhân tài.

- Tham gia xây dựng và cải tiến khung năng lực, tiêu chuẩn chức danh, quy trình đánh giá hiệu suất, các chương trình đào tạo tài năng để nhận diện và theo dõi quá trình phát triển của các tài năng nội bộ.

- Phối hợp với TT Tuyển dụng & Thu hút Nhân tài để tìm kiếm nhân tài từ bên ngoài tổ chức.

2. Phát triển nhân tài

- Xây dựng lộ trình sự nghiệp & chương trình đào tạo cho những cá nhân được xác định là nhân tài. Làm việc với các trưởng đơn vị/ các đối tác để triển khai các chương trình nhân tài.

- Thiết kế chương trình nhân sự kế nhiệm, chuẩn bị nhân sự cho các vị trí quan trọng và dự phòng rủi ro nhân sự. Phối hợp với các trưởng đơn vị để thực hiện các kế hoạch kế nhiệm. 

- Đảm bảo sự liên kết, thống nhất giữa kế hoạch kế nhiệm với các chương trình quản lý tài năng.

3. Quản lý & đãi ngộ nhân tài

- Phối hợp xây dựng & cải tiến các chương trình đãi ngộ cho nhóm nhân tài phù hợp với pháp luật và thông lệ ngành. 

- Thu thập, phân tích dữ liệu & đánh giá hiệu quả của các chương trình quản lý nhân tài; Thu thập các phản hồi về chính sách và chương trình đào tạo và phát triển nhân tài để sửa đổi, bổ sung, cải tiến.

- Quản lý danh sách nhân tài & danh sách kế nhiệm của toàn hệ thống. Theo dõi, báo cáo về kết quả phát triển của những cá nhân kế vị tiềm năng trong suốt quá trình đào tạo và kèm cặp.

- Lập kế hoạch các hoạt động truyền thông về các cơ hội nghề nghiệp, cơ hội thăng tiến, chính sách về nhân tài của tổ chức.

- Chăm sóc, tư vấn, hỗ trợ các cá nhân thuộc nhóm nhân tài về lộ trình phát triển nghề nghiệp, cung cấp thông tin về chính sách quản trị nhân tài cũng như tư vấn lựa chọn các quyền lợi, đãi ngộ phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu của các cá nhân tài năng cũng như phù hợp với điều kiện của tổ chức.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực; Luật; Tâm lý học; Quản trị kinh doanh, Kinh tế & các chuyên ngành khác có liên quan.

- Kiến thức & kỹ năng hoạch định và phát triển nguồn nhân lực
- Kiến thức & kỹ năng về khung năng lực, phát triển tài năng, quản lý hiệu suất, huấn luyện, kế nhiệm.

-Có kinh nghiệm tối thiểu 03 năm thiết kế, xây dựng và vận hành các dự án xây dựng hệ thống quản trị nhân tài, phát triển tổ chức, quản lý hiệu suất, quy hoạch cán bộ nguồn trong doanh nghiệp quy mô trên 1.000 lao động, bao gồm các nội dung: xây dựng, hướng dẫn triển khai các quy trình/ quy chế/ quy định/ tiêu chuẩn về nhận diện nhân tài, quy hoạch/ phát triển cán bộ nguồn, vận hành hệ thống quản trị nhân tài.
- Có kinh nghiệm phân tích dữ liệu và tạo các báo cáo.

- Cẩn thận, có tính bảo mật cao
- Tư duy tổng thể, logic, bao quát trong nhìn nhận vấn đề

 

Hướng dẫn ứng tuyển

Bước 1: Điền vào Mẫu thông tin ứng viên SHB, tải mẫu tại đây,
Bước 2: Chọn nút "Nộp Đơn" bên trên để ứng tuyển.
Bước 3: Sau khi hoàn tất bước nộp đơn, check email của Bạn được gửi từ Tuyển dụng SHB – Thư xác nhận ứng tuyển thành công để nắm thông tin và hướng dẫn tuyển dụng tại SHB.

Chúc Bạn Sức khỏe và Thành công.

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Trưởng Phòng Quản trị hiệu suất nhân sự bán lẻ
 • Number of positions: 1
 • Posted: 15/07/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Phát triển Nguồn Tuyển dụng
 • Number of positions: 1
 • Posted: 09/07/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Trưởng Phòng Chính sách chế độ Total reward
 • Number of positions: 1
 • Posted: 09/07/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Giao tiếp, nhân sự, Chính sách Nhân sự
 • Number of positions: 1
 • Posted: 24/06/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.