Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 • Rà soát, đề xuất cải tiến quy định quản lý rủi ro CNTT, quy trình đánh giá rủi ro CNTT  
 • Triển khai đánh giá rủi ro các giải pháp ngăn chặn rò rỉ dữ liệu
 • Phân tích mối đe dọa liên tục, nâng cao kiểm soát phòng ngừa và kỹ thuật giảm thiểu rủi ro CNTT
 • Tư vấn và tham gia triển khai áp dụng các tiêu chuẩn ISO, PCIDSS, COBIT, ITIL, SWIFT áp dụng đối với hệ thống CNTT
 • Phân tích, báo cáo sự cố CNTT
 • Đánh giá rủi ro công nghệ thông tin các dự án RLOS, Corebanking
 • Giám sát, đo lường các chỉ số rủi ro chính (KRI) công nghệ thông tin
 • Đánh giá rủi ro dịch vụ CNTT của nhà cung cấp và bên thứ ba
 • Đánh giá rủi ro các hệ thống ứng dụng, cơ sở hạ tầng
 • Đánh giá rủi ro về các mảng lưu trữ dữ liệu/ kiến trúc mạng/an ninh mạng
 • Đánh giá rủi ro quản lý vòng đời phát triển phần mềm và dữ liệu
 • Đánh giá rủi ro, cập nhật công nghệ mới và thách thức đối với các công nghệ mới (Azure, AWS, GCP, ZTNA, CASB)

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Ngân hàng, Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Công nghệ thông tin hoặc tương đương
 • Hiểu biết về kiến trúc mạng, bảo mật.
 • Hiểu biết về các mô hình quản lý rủi ro ANTT trên thế giới (NIST, MITRE...)
 • Hiểu biết về chính sách tuân thủ trong ngành ngân hàng (TT09, TT47, TT35)
 • Hiểu biết về tiêu chuẩn an toàn, bảo mật của ngành: PCI-DSS, ISO 27001:2013, COBIT, khuôn khổ an ninh mạng NIST, FFIEC, v.v.
 • Hiểu biết về tiêu chuẩn quản lý dịch IT ITIL
 • Hiểu biết chuyên sâu về các hình thức tấn công an ninh mạng và biện pháp phòng chống…
 • Hiểu biết về đánh giá theo quy trình độc lập kiểm thử hạ tầng CNTT, các dịch vụ ứng dụng web app, mobile app, API ứng dụng và hạ tầng Cloud.
 • Hiểu biết về phương pháp đánh giá rủi ro cho quy trình nghiệp vụ ứng dụng dựa theo Threat Model
 • Hiểu biết về bảo mật an toàn cơ sở dữ liệu, các thông tin quan trọng của doanh nghiệp và thông tin người dùng, giúp hệ thống hoạt động ổn định
 • Hiểu biết về các sản phẩm và giải pháp: Cisco, Checkpoint, Windows, Linux, Vulnerability scanning, Endpoint Security, DLP, SIEM, PIM,...Azure, AWS, GCP

Hướng dẫn ứng tuyển

Bước 1: Điền vào Mẫu thông tin ứng viên SHB, tải mẫu tại đây,
Bước 2: Chọn nút "Nộp Đơn" bên trên để ứng tuyển.
Bước 3: Sau khi hoàn tất bước nộp đơn, check email của Bạn được gửi từ Tuyển dụng SHB – Thư xác nhận ứng tuyển thành công để nắm thông tin và hướng dẫn tuyển dụng tại SHB.

Chúc Bạn Sức khỏe và Thành công.

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Automation Test, Senior Automation Tester, Kiểm thử tự động, QC engineer
 • Number of positions: 1
 • Posted: 06/06/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: secops, information security, an toàn bảo mật, Cloud, Security Operations, IT Security Engineer, pentest, cyber security
 • Number of positions: 2
 • Posted: 05/06/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên gia QTRR Chính sách KHDN
 • Number of positions: 1
 • Posted: 18/07/2024
 • Location: Ha Noi, Thai Nguyen, Binh Phuoc
 • Required skills: Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp, Giám đốc khách hàng doanh nghiệp, Head of Corporate banking, Giám đốc khối doanh nghiệp, Phó Phòng Khách Hàng Doanh Nghiệp
 • Number of positions: 1
 • Posted: 18/07/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Kiểm toán viên chính sách
 • Number of positions: 1
 • Posted: 18/07/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Trợ lý cao cấp theo nghiệp vụ - Executive Assistant - Khối Chuyển đổi
 • Number of positions: 2
 • Posted: 18/07/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên chính Quản lý Dữ liệu
 • Number of positions: 1
 • Posted: 16/07/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Kiến trúc Hệ thống
 • Number of positions: 1
 • Posted: 15/07/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Kiểm toán Tổng hợp
 • Number of positions: 6
 • Posted: 15/07/2024
 • Location: Ha Noi, Dong Nai, Ba Ria - Vung Tau
 • Required skills: Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Cá nhân
 • Number of positions: 2
 • Posted: 15/07/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Phiên dịch viên cao cấp - Khối Chuyển đổi
 • Number of positions: 1
 • Posted: 15/07/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.