Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

1. Là người chịu trách nhiệm chuyên môn về thiết kế và lập trình backend service của sản phẩm cho khách hàng để đáp ứng yêu cầu của mục tiêu kinh doanh của khối Ngân hàng số
2. Nhận yêu cầu từ Product Owner, phối hợp với Business Analyst để lập trình (Backend) hệ thống được yêu cầu và cung cấp API chuẩn và dễ sử dụng cho phần giao diện người dùng của hệ thống
3. Phối hợp làm việc với các thành viên : Solution Architect, Dev Front end , Tester trong quá trình hoàn thiện sản phẩm theo yêu cầu nghiệp vụ 

Job Requirement

1. Năng lực chuyên môn:

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương 

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các khối ngành CNTT

- Có khả năng lập trình back-end với ngôn ngữ thông dụng (Java , NodeJS, ReactJS, MySQL, MongoDB, restful API) và frameworks (Java Spring Boot, NodeJS,…)
- Có kiến thức về Object-Oriented programing và các nguyên tắc kỹ thuật như SOLID
- Có kinh nghiệm thực tế trong viết và sử dụng các dịch vụ theo định hướng dịch vụ REST ful API và các ứng dụng điều chỉnh hiệu suất lớn hơn...
- Có kinh nghiệm với các hệ thống database, thành thạo SQL và NoSQL stores (MySQL, Oracle, MongoQB, Couchbase,...)
- Có khả năng tích hợp với JavaScript frameworks như React, Angular, …
- Khả năng viết hiệu quả các bài test đơn lẻ, tích hợp và API
- Sẵn sàng tiếp cận các kiến thức về cơ sở hạ tầng bất biến, tự động hóa cơ sở hạ tầng và các công cụ 

- Có khả năng giao tiếp tiếng Anh cơ bản

2. Năng lực chung:

- Có kỹ năng giao tiếp tốt với khả năng truyền đạt các khái niệm kỹ thuật phức tạp
- Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt với khả năng xử lý thông tin phức tạp nhanh chóng và trình bày nó một cách rõ ràng và đơn giản
- Biết cách phối hợp và làm việc nhóm để tạo ra các giải pháp sáng tạo một cách hiệu quả

- Có tư duy Logic, phản biện, tổng hợp thông tin và chú tâm trong mọi hành động
- Đam mê công nghệ và quan tâm đến tác động của các công nghệ mới nổi/đột phá
- Khát vọng trở thành chuyên gia của lĩnh vực lập trình 

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của SHB. Tải mẫu Thông tin ứng viên tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN trên website này để ứng tuyển trực tuyến.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của Ngân hàng.
- Lưu ý:
Căn cứ số lượng, chất lượng ứng viên ứng tuyển, yêu cầu công việc,… Ngân hàng sẽ thông báo đến các ứng viên đủ điều kiện theo quy định để tham gia các vòng tuyển dụng (ứng viên không nhận được thông tin mời tuyển dụng từ Ngân hàng được hiểu là chưa phù hợp).

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Thúc đẩy Kinh doanh KHDN lớn, KHDN, Chuyên viên QHKH Doanh nghiệp, Chuyên viên cao cấp Thúc đẩy Kinh doanh KHDN lớn, Chuyên viên cao cấp Thúc đẩy Kinh doanh KHDN
 • Number of positions: 2
 • Posted: 23/11/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 22/11/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Thúc đẩy Kinh doanh KHDN lớn, KHDN, Chuyên viên QHKH Doanh nghiệp, Chuyên viên cao cấp Thúc đẩy Kinh doanh KHDN lớn
 • Number of positions: 2
 • Posted: 22/11/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Quản lý chỉ tiêu, Chuyên viên Quản lý Chỉ tiêu và Hiệu quả KHDN Lớn, Chuyên viên Quản lý Chỉ tiêu và Hiệu quả KHDN Lớn, Chuyên viên Quản lý Chỉ tiêu và Hiệu quả KHDN
 • Number of positions: 1
 • Posted: 22/11/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Developer, Phát triển phần mềm, Phát triển ứng dụng, java
 • Number of positions: 20
 • Posted: 18/11/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Senior Tester Manual/Automation, Tester, manual, automation, QC engineer, bank, fintech, Senior Automation Tester, Automation Tester, Nhân viên kiểm thử phần mềm, Software Tester, Chuyên viên kiểm định phần mềm, Tester, QC, QA/QC, Manual Tester, Testing Engineer, QA, Quality Control
 • Number of positions: 5
 • Posted: 15/11/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Product Owner, P&L, NLP
 • Number of positions: 1
 • Posted: 02/11/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Scrum Master, Agile, SAFE, Scrum Scale, PMP Agile, ACP
 • Number of positions: 1
 • Posted: 02/11/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Digital Engagement Lead, Digital Sales, Digital Marketing
 • Number of positions: 1
 • Posted: 21/10/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Tribe Lead, KHDN, Cho vay, Bảo hiểm, Thúc đẩy kinh doanh
 • Number of positions: 3
 • Posted: 21/10/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Giám sát an ninh thông tin, Phân tích mã độc, Điều tra an ninh thông tin, hacking, Chuyên viên cao cấp Kiến trúc Hệ thống, Chuyên viên cao cấp Kiến trúc Hệ thống, Chuyên viên cao cấp Kiến trúc Dữ liệu
 • Number of positions: 2
 • Posted: 25/11/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.