Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 1. Giúp việc cho Quản trị dự án trong các giai đoạn của dự án PMNS;
 2. Phối hợp cùng quản trị dự án thực hiện điều phối mọi hoạt động của dự án liên quan đến vấn đề nghiệp vụ trong quá trình triển khai dự án;
 3. Phối hợp xây dựng/điều chỉnh đề bài nghiệp vụ trên phần mềm nhân sự;
 4. Đầu mối trao đổi làm việc giữa Đối tác, các thành viên trong dự án để công việc được phối hợp và thực hiện theo đúng yêu cầu, tiến độ đề ra;
 5. Theo dõi tiến độ triển khai dự án căn cứ trên kế hoạch đã được thống nhất;
 6. Tổng hợp, báo cáo các công việc chung của dự án;
 7. Đề xuất các cuộc họp giải quyết các vấn đề trong quá trình triển khai dự án;
 8. Tham gia xây dựng hệ thống chính sách phúc lợi, đãi ngộ phù hợp với chiến lược kinh doanh (sau khi kết thúc dự án phần mềm nhân sự);
 9. Các yêu cầu khác theo phân công của quản lý.

Job Requirement

 1. Có kiến thức vững vàng và kinh nghiệm thực tiễn về các nghiệp vụ nhân sự, đã từng làm việc tại vị trí Trưởng /Phó phòng Nhân sự của công ty quy mô tối thiểu từ 2000 nhân sự trở lên trong vòng tối thiểu 2 năm. Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc cho ngân hàng và/hoặc các tổ chức tín dụng;
 2. Có kinh nghiệm xây dựng hệ thống cơ cấu tổ chức, chuẩn hóa chức danh, chức năng nhiệm vụ, vị trí công việc,… tại các doanh nghiệp có quy mô từ 2.000 nhân sự trở lên;
 3. Có kinh nghiệm, kiến thức về xây dựng chính sách, khung năng lực, thiết kế/xây dựng hệ thống thang bảng lương là một lợi thế;
 4. Có kinh nghiệm quản lý hệ thống thông tin nhân sự đồng bộ trong doanh nghiệp có quy mô từ 2.000 nhân sự trở lên, bao gồm tổng hợp và thực hiện các báo cáo nhân sự, theo dõi biến động nhân sự từng thời kỳ, quản lý dữ liệu tổng hợp;
 5. Bắt buộc có kinh nghiệm triển khai xây dựng dự án phần mềm nhân sự. Ứng viên đã từng tham gia dự án với vai trò quản trị dự án là một lợi thế;
 6. Có khả năng xây dựng quy trình hệ thống tự động hóa và thiết lập các biểu mẫu/báo cáo để đáp ứng yêu cầu quản trị nhân sự;
 7. Tốt nghiệp ĐH các ngành phù hợp (quản trị nhân lực, kinh tế, luật, …).

Hướng dẫn ứng tuyển

Bước 1: Điền vào Mẫu thông tin ứng viên SHB, tải mẫu tại đây,
Bước 2: Chọn nút "Nộp Đơn" bên trên để ứng tuyển.
Bước 3: Sau khi hoàn tất bước nộp đơn, check email của Bạn được gửi từ Tuyển dụng SHB – Thư xác nhận ứng tuyển thành công để nắm thông tin và hướng dẫn tuyển dụng tại SHB.

Chúc Bạn Sức khỏe và Thành công.

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Automation Test, Tester, Nhân viên quản lý chất lượng, Quality Controler, QA/QC staff, Nhân viên QA/QC, Nhân viên kiểm thử, kiểm thử tự động
 • Number of positions: 1
 • Posted: 06/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Java Developer Khối Ngân hàng số, Java Dev, Senior Java Developer Khối Ngân hàng số, Spring boot
 • Number of positions: 1
 • Posted: 15/08/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: BA, Business analyst
 • Number of positions: 1
 • Posted: 09/08/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Phát triển kinh doanh, Chuyên viên Cao cấp, Chuyên viên Cao cấp Dữ liệu - Dự án Core Banking
 • Number of positions: 1
 • Posted: 26/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Phó Giám đốc Ban Tài chính quản trị
 • Number of positions: 1
 • Posted: 26/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên phát triển năng lực bán
 • Number of positions: 1
 • Posted: 26/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Phát triển kinh doanh KHDN Bắc Trung Nam
 • Number of positions: 1
 • Posted: 26/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên QTRR Chính sách KHDN cấp
 • Number of positions: 1
 • Posted: 25/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Chính sách rủi ro Tín dụng, Chuyên viên Quản lý tài sản có rủi ro
 • Number of positions: 1
 • Posted: 25/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Trưởng Phòng Chính sách nhân sự, Trưởng Phòng Chính sách chế độ Total reward, Trưởng Phòng Chính sách chế độ Total reward
 • Number of positions: 1
 • Posted: 25/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Quản lý nhân sự, Quản lý, phát triển kinh doanh, Am hiểu địa bàn, PhoTrưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp, Trưởng/Phó phòng Khách hàng Doanh nghiệp, Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp, Giám đốc khách hàng doanh nghiệp, Head of Corporate banking, Giám đốc khối doanh nghiệp, Phó Phòng Khách Hàng Doanh Nghiệp
 • Number of positions: 4
 • Posted: 25/09/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.